Re: make 3.74.4 boundary

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-08 16:53:44

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: Re: make 3.74.4 boundary
   Date:   Sat, 8 Jun 1996 16:53:44 +0200 (MET DST)
   ------

> 
> Jag vill bibehålla skillnaden mellan terminate (avsluta) och exit, men jag 
> medger att "utträd" inte är perfekt. Hmm, har vi använt "avbryt" förresten? 
> Fast det krockar nog med "interrupt". Några ideer?
> 
> Jag har problem med "exit status" också. Avbrottsstatus tycker jag inte om, 
> eftersom det definitivt får mig att tänka på interrupt, debug osv.

Du förutsätter att exit innebär ett onaturligt slut. Så är inte fallet.
Exit status == 0 är ju normalt avslut.

Slutstatus har använts och står väl i ordlistan?

> >> msgid "Successfully remade target file `%s'.\n"
> >> msgstr "Lyckades med att återskapa målfilen \"%s\".\n"
> >
> >Är inte "med" rätt onödigt här?
> 
> Huga, man kan inte definitivt inte "lyckas något"! "Lyckas" är inte transitivt 
> (däremot deponens), och vill du ha det transitivt behövs en preposition.

Lyckades återskapa målfilen.

> >> #: signame.c:192
> >> msgid "Virtual timer expired"
> >> msgstr "Virtuell tidtagning upphörde"
> >
> >Det var väl inte tidtagningen som tog slut, utan tiden?
> 
> Vilken tid? Jag förstår inte.

Tiden man mätte tog slut, inte mätningen.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.