Re: Best”md artikel

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-07 21:30:52

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  jl@theophys.kth.se (Johan Linde)
   Subject: Re: Best”md artikel
   Date:   Fri, 7 Jun 1996 20:30:52 +0100
   ------

Du har slagit huvudet på spiken! Det är precis så här det är!

>
>Jag har nu kommit fram till följande regel (läs hela innan du svarar):
>
>1. Om bestämningen till substantivet är ett räkneord eller annat
>ordningsord (t.ex. "A"), använd obestämd form.
>2. Om bestämningen till substantivet är ett egennamn eller substantiv,
>använd bestämd form.
>
>Exempel:
>
>Du har glömt...
>
>...flagga fyra
>...grupp tre
>...grupp D
>...flaggan -X
>...flaggan -C
>...gruppen fysiker
>...gruppen Kalle
>...gruppen xyz
>
>Vissa kan säkert tänka sig "du har glömt grupp xyz", men jag föredrar att
>behandla alla beteckningar (= namn) lika.
>
>Principen är att när objektet består av substantiv plus "namn" så ska
>substantivet vara obestämt. När objektet i satsen däremot består av enbart
>ett namn, som dock bestäms av ett substantiv, så ska detta substantiv vara
>i bestämd form.
>
>Dvs. i exemplen ovan är det "fysiker" man har glömt, och detta "fysiker"
>råkar vara en grupp -> gruppen fysiker. Däremot är "grupp D" en
>självständig enhet, och då ska inte "grupp" vara i bestämd form.
>
>Blev det här alldeles rörigt, eller var det någon som begrep vad jag menade? :)
>
>/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.