Re: Hello igen

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-07 19:14:41

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Thomas Olsson <d95to@efd.lth.se>
   Subject: Re: Hello igen
   Date:   Fri, 07 Jun 1996 19:14:41 +0200
   ------

Göran skrev:

> > #. --option
> > #: src/getopt.c:503
> > msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
> > msgstr "%s: flagga `--%s' accepterar inget argument\n"
> 
> I ordlistan stod "tar", vad var det för fel på det?

"Allow" blir bättre översatt till "accepterar", tycker jag, Tomas Gradin
och Erik Mats. "Tar" blir väl lite svenskelskt i detta sammanhanget.
 
> > "This is GNU Hello, THE greeting printing program.\n"
> > "Detta är GNU Hello, Programmet för välkomstutskrifter.\n"
> 
> Du får dåligt med betoningen de gör på "THE". Du har visserligen stor
> bokstav i "Programmet", men det är ett kommatecken före, så man kan
> lätt missa och tro att det är en ny mening istället.
> 
> 
> Ett tänkbart förslag
>  Detta är GNU Hello, hälsningsskrivarprogrammet med stort "P".

Hur ser "...PROGRAMMET för hälsningsutskrifter" ut? (Tycker "..med stort
P/H" låter som talspråk"

> > #: src/hello.c:253
> > msgid "Nothing happens here."
> > msgstr "Här händer ingenting."

Någon som har nåt bättre här? Som Göran skriver blir denna ordgranna
översättning fel i sammanhanget.


/Thomas - har nu sommarlov!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.