Re: underligt

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-28 18:17:10

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Gö ran Uddeborg <gvran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: underligt
   Date:   Tue, 28 May 1996 18:17:10 +0200 (MET)
   ------

>   Sender:  Tomas Gradin <tg@bosun.wblab.lu.se>
> 
> Här har jag fastnat:
> 
> #: remake.c:591
> #, possible-c-format
> msgid "Target file `%s' needs remade under -q.\n"
> msgstr ""
> 
> Vad i hela friden? Detta är ju goddag yxskaft, såvida inte målfilen har behov 
> (= needs) som nu återskapats.

Ja, du vet, filer har också sina behov och känslor som man bör ta
hänsyn till. :-)

Allvarligt talat, efter att ha provkört en aning så tror jag att det
borde stått

	Target file `%s´ needs to be updated (-q is set).

för att låna format från en liknande utskrift i file.c. På svenska
skulle det väl då bli något i stil med

	Målfilen "%s" behöver uppdateras (-q är satt).

eller något i den stilen. Jag föreslår att du gör två saker:
1. Gör en översättning i den stilen.
2. Skicka ett påpekande till bug-gnu-utils och påpeka den tveksamma
  meningen.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.