Re: vad man gör med flaggor

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-28 15:09:39

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Tomas Gradin <tg@bosun.wblab.lu.se>
   Subject: Re: vad man gör med flaggor 
   Date:   Tue, 28 May 1996 15:09:39 +0200
   ------


>Om det kan trösta dig, så fins det vissa typer av flaggor som man faktiskt 
>sätter på svenska. En gös (liten flagga på förstaget) på ett örlogsfatryg 
>sätter man. Flaggen, däremot (obs formen), som är huvudflaggan, hissar man.

Javisst! Och uttrycket "sätta flagg" har man ju hört. Jag är övertygad! Tack.

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.