header?

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-27 21:00:45

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Tomas Gradin <tg@bosun.wblab.lu.se>
   Subject: header?
   Date:   Mon, 27 May 1996 21:00:45 +0200
   ------

Nä, jag protesterar inte mot översättningen, jag undrar hur den ska fyllas i 
:-)

Dvs., vad skriver man här:

# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+DIST\n"
"POT-Creation-Date: 1996-05-22 09:11-0400\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=CHARSET\n"
"Content-Transfer-Encoding: ENCODING\n"
 
Jag misstänker att man ska fylla i en del (alla?) fält. Med vad?

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.