Re: Ordlistan

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-23 13:11:02

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  David <cl2david@cling.gu.se>
   Subject: Re: Ordlistan
   Date:   Thu, 23 May 1996 13:11:02 +0200
   ------


GU> Det mesta var väl bara att ändra. En detalj funderade jag på:

>> > Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
>> >  Obligatoriska argument för långa flaggor är obligatoriska även för korta.
>> 
>> Det här uttrycket är svårt att analysera även i engelsk version. Jag
>> föreslår: 
>> 
>> Argument som är obligatoriska för långa flaggor är
>> obligatoriska även för korta.

GU> Blir det bättre eller sämre om man ersätter det andra "obligatoriska"
GU> med ett "det"? Det blir kortare och lättare, men kanske oklarare?

Det blir lättare men oklarare, och jag tycker att klarhet skall
betonas.

/David, som inte skall belasta er med sin .sig en gång till

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.