Ordlistan

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-22 23:55:25

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Gö ran Uddeborg <gvran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Ordlistan
   Date:   Wed, 22 May 1996 23:55:25 +0200 (MET)
   ------

> Old-From: Robert STRANDH <Robert.Strandh@labri.u-bordeaux.fr>
> 
> Jag håller på att läsa igenom ordlistant och fraslistan, och kan
> givetvis inte undvika att kommentera.

Ursäkta dig inte, det var ju meningen!

Det mesta var väl bara att ändra. En detalj funderade jag på:

> > Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
> >  Obligatoriska argument för långa flaggor är obligatoriska även för korta.
> 
> Det här uttrycket är svårt att analysera även i engelsk version. Jag
> föreslår: 
> 
> 	Argument som är obligatoriska för långa flaggor är
> 	obligatoriska även för korta.

Blir det bättre eller sämre om man ersätter det andra "obligatoriska"
med ett "det"? Det blir kortare och lättare, men kanske oklarare?

> Old-From: "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
> 
> > Och "bytes" översättningen? Oktetter? Folk kommer dra roliga historier om
> > det! :)
> >
> > Ta inte illa upp över min åsikt, men jag tror det är farligt att
> > över-översätta.
> >
> 
> Ja, det kan låta underligt för oss datamänniskor att använda oktetter i.st.f
> bytes. Men som Göran sagt, vi försöker så långt som möjligt hitta svenska ord.
> Tanken är att om man valt att ha meddelanden på svenska så är det svenska
> man ska få, inte svengelska. Om man tänker på den storra massan icke-dator
> kunniga så är nog oktetter mer begripligt än bytes.

Några principer vi har försökt följa hittills är:

1. Vi skall översätta till svenska, inte till svengelska. "byte" är
  inte ett svenskt ord, om man inte avser utbyte. Det är möjligt att
  "bajt" så småningom slår igenom, men idag skulle jag tro att det
  väcker mer löje än "oktett".
2. Vi skall undvika att hitta på nya termer där de finns. "Standard
  in" är t.ex. åtminstone i de kretsar jag rör mig i en accepterad
  term.
3. Översättning av korta meddelanden bör fortsätta vara korta.
  "Permission denied" har nog de flesta Unix-användare vant sig vid
  att se och förstå. Det är lätt att en första översättng blir
  t.ex. "Rättigheter saknas att utföra begärd operation.". Det är ju
  en fullständig mening och så, men när man håller på och arbetar
  (hackar, leker, vad du nu vill kalla det) tar det längre tid att
  läsa och när man sett det några gånger är den extra texten bara
  ivägen. Då är det bättre med något kort i stil med "Rättigheter
  saknas" eller kanske bara "Otillåtet".

Slutligen apropå mitt önskemål om bra översättningar av "super-user".
Jag tittade hur andra grupper hade gjort. Det visade sig att på
tyska skrev de "Super-user" (tyska börjar ju substantiv med versal
begynnelsebokstav) medan på franska skrev de "super-user" eller
"root". Hmm! Jag tycker ändå inte det låter bra på svenska.
"Super-user? Vet inte, jag känner ingen User."

Finns det ingen som har något bra förslag?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.