Re: presentation

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-20 22:39:07

Välkommen Robert! Då blev vi tre. Så roligt.

Av ren nyfikenhet, hur hittade du hit? François allmänna upprop i
gnu-gruppen, Jan's i de svenska, eller ABOUT-NLS-filen i något av de
internationaliserade paketen?

> Jag har inga formella bevis varken på att jag kan skriva någorlunda
> korrekt svenska eller på att jag kan översätta från engelska till
> svenska, så ni får väl acceptera mig som jag är.

Snälla nå'n, "formella bevis"! Och vilka tror du VI är? Du kunde ju
skriva det här brevet på oklanderlig svenska, det räcker som bevis för
mig.

> Jag vet väldigt lite om mängden arbete som måste göras eller som redan
> har avslutats, så jag ser fram emot listan på översättare och paket
> som redan har översatts. 

Hur mycket arbete det blir beror väldigt mycket på hur mycket du
väljer att lägga ned. De olika paketen innehåller väldigt olika antal
meddelanden att översätta. "ptx" har t.ex. hela 5 meddelanden, medan
"clisp" har 1327. Sedan beror det naturligtvis på hur ofta det kommer
nya versioner av paketet, det råder man ju inte över som översättare.
Men förhoppningsvis medför en uppdatering inte alltför mycket
omarbete.

Utöver själva översättningsarbetet finns det två andra sätt du kan
bidra:

Du kan ta och läsa igenom översättningarna av de paket vi redan
översatt, och komma med kommentarer till förbättringar. Det kanske
vore en bra om du började med någon eller några sådana. Utöver att vi
får förbättrad kvalité på översättningarna om fler granskar dem, så
ser du ju lite vilken stil vi använt hittills. Vi försöker
naturligtvis ha så konsekvent stil som möjligt mellan de olika
paketen.

Sedan har vi hela tiden en pågående debatt om hur olika termer skall
översättas. Många gånger är det svårt att undvika svengelskan. Det
senaste som vi inte hittat på någon bra översättning på ännu är
"super-user". Jan föreslog "systemadministratör", men för mig är det
skillnad på "super-user" och "system administrator" på engelska. Det
första är ett visst läge som man (egentligen en process) kan vara i
när man kör. Det senare är en uppgift som någon viss människa har,
som delvis kräver att han kör som "super-user". Jag vill ha olika
namn för detta även på svenska. Har DU något bra förslag?

Nedan bifogar jag vår aktuella ordlista. Kom gärna med
förbättringsförslag! Jag skickar också kopia på ett av de brev som
annonerar att det finns en ny fil att översätta, så du ser hur de ser
ut och får lite av de allmänna instruktionerna. Slutligen hämtade jag
en listning över innehållet i katalogen med svenska översättningar på
alpha.gnu.ai.mit.edu, och markerade vilka som jag eller Jan översatt,
och vilka som fortfarande är "lediga". (Kolla gärna att jag inte
missade något av dina, Jan. Detta var de jag antecknat, men sedan
diskkraschen vågar jag inte riktigt lita på att jag inte slarvat bort
något.) (Det ligger kvar en del filer från äldre versioner i
katalogen också, men de tog jag inte med nedan.)

(Hmm, jag undrar om man skulle ta med lite mer av vad jag skrev ovan i
vårt hälsningsmeddelande. Eller blir det för långt då? Vad tycker ni
andra?)

ambiguous		tvetydig
block special file	blockspecialfil
byte			oktett
character special file	teckenspecialfil
core			minne
core dumped		minnet tippat
current directory	aktuell katalog
directory		katalog
end-of-file		filslut
EOF			filslut
header			huvud
file			fil
fork			gren
illegal			otillåten
illegal option		otillåten flagga
invalid			ogiltig/felaktig
invalid option		ogiltig flagga
major			övre			# devicenumber
minor			undre			# devicenumber
mode			rättigheter		# file mode
mode			läge			# debug mode
mount point		monteringspunkt
option			flagga
pipe			rör
record			post
regular file		normal fil
shell			skal
source file		källfil
special file		specialfil
standard input		standard in
standard output		standard ut
stat			ta status
terminate		avsluta
truncate		stympa
unrecognized option	okänd flagga
usage			användning

Fraser och uttryck:

display this help and exit		visa denna hjälptext och avsluta
option xx doesn't allow an argument	flagga xx tar inget argument
option xx requires an argument		flagga xx behöver ett argument
option xx is ambiguous			flagga xx är tvetydig
output version information and exit	visa versionsinformation och avsluta

Try `%s --help' for more information
 Försök med "%s --help" för mer information.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
 Obligatoriska argument för långa flaggor är obligatoriska även för korta.

================ Licensinformationen ================
Följande text är en informell översättning som enbart tillhandahålls i
informativt syfte. För alla juridiska tolkningar gäller den engelska
originaltexten.

Detta program är fri programvara. Du kan distribuera den och/eller modifiera
den under villkoren i GNU General Public License, publicerad av
Free Software Foundation, antingen version 2 eller (om du så vill)
någon senare version.

Detta program distribueras i hopp om att det ska vara användbart,
men UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, även utan den underförstådda garantin
om SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL. Se GNU General
Public License för ytterligare information.

Du bör ha fått en kopia av GNU General Public License
tillsammans med detta program. Om inte, skriv till Free Software Foundation,
Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.

attached mail follows:


Date: Mon, 18 Mar 1996 21:08:29 -0500
Old-From: François Pinard <pinard@gnu.ai.mit.edu>
To: sv@li.org
Subject: New PO file for `flex-2.5.2'
From: Swedish GNU/LI List <sv@li.org>
Sender: owner-sv@li.org
Precedence: bulk
Reply-To: sv@li.org

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  François Pinard <pinard@gnu.ai.mit.edu>
   Subject: New PO file for `flex-2.5.2'
   Date:   Mon, 18 Mar 1996 21:08:29 -0500
   ------

Hello, all members of the `sv@li.org' team. The file:

  ftp://alpha.gnu.ai.mit.edu/gnu/po/trans/sv/flex-2.5.2.po

is now available for consultation on the GNU central PO archives, in
the directory containing all other accepted Swedish translations.

None of its 159 messages have been translated yet. Please
consider taking its translation in charge for the Swedish language.
If you decide to do so, please get your team leader (if any) to inform
the translation coordinator that you were assigned to `flex'.

Once the translation completed, send the result to the address given
below, using a `Subject:' of `GNU-sv PO flex-2.5.2'.

				The GNU translation coordinator
				<gnu-translation@gnu.ai.mit.edu>

P.S. - Please avoid using <gnu-translation@prep.ai.mit.edu>, which is
not eight-bit clean. Be careful to use @gnu, and not @prep!


Alla paket för tillfället. Siffrorna anger storleken på filen, vilket
ger en viss uppfattning om arbetet att översätta dem. fileutilsfilen
på prep är ännu inte utbytt mot den jag skickade in alldeles
härmodagen, så om du skulle vilja granska just den så säg till mig så
skickar jag dig en kopia istället.

Ansvarig: jag
  17281 diffutils-2.6.90.sv.po
  30230 fileutils-3.12k.sv.po

Ansvarig: Jan
  24404 gettext-0.10.12.sv.po
  16222 m4-1.4.3.sv.po
  5815 ptx-0.4.2.sv.po
  13191 recode-3.4.2.sv.po
  36566 tar-1.11.9.sv.po
  6585 wdiff-0.5.1.sv.po

Lediga:
  77160 bash-2.0.sv.po
  10092 bison-1.25.sv.po
 118314 clisp-96.03.31.sv.po
  11775 cpio-2.3.911.sv.po
  10101 enscript-1.3.0.sv.po
  8541 findutils-4.1.sv.po
  11688 flex-2.5.2.sv.po
  26224 glibc-1.10.1.sv.po
  1762 grep-2.0.sv.po
  4089 hello-1.3.4.sv.po
  8092 mkid-3.0.8.sv.po
  5279 music-0.3.8.sv.po
  33859 sh-utils-1.12i.sv.po
  17798 sharutils-4.2.sv.po
  41316 textutils-1.14b.sv.po

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.