presentation

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-20 13:26:30

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Robert STRANDH <Robert.Strandh@labri.u-bordeaux.fr>
   Subject: presentation
   Date:   Mon, 20 May 96 13:26:30 +0200
   ------

Jag heter Robert Strandh, och är professor i datavetenskap vid
universitetet i Bordeaux. Jag bodde mina första 28 år i Sverige på
olika ställen (Malmö, Linköping, Göteborg, Västerås). Sedan flyttade
jag till Baltimore i Maryland USA för att studera till doktor i
datavetenskap. Mina studier tog nästan fem år i anspråk varefter jag
flyttade till Bordeaux där jag alltså fortfarande bor. 

Jag har inga formella bevis varken på att jag kan skriva någorlunda
korrekt svenska eller på att jag kan översätta från engelska till
svenska, så ni får väl acceptera mig som jag är. Till min fördel kan
jag i alla fall nämna att jag pratar flytande engelska och franska
såväl som svenska. 

Jag vet väldigt lite om mängden arbete som måste göras eller som redan
har avslutats, så jag ser fram emot listan på översättare och paket
som redan har översatts. 

-- 
Robert Strandh

---------------------------------------------------------------------
Greenspun's Tenth Rule of Programming: any sufficiently complicated C
or Fortran program contains an ad hoc informally-specified bug-ridden
slow implementation of half of Common Lisp.
---------------------------------------------------------------------

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.