Re: Fö rslag på newsartikel

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-19 22:15:48

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Gö ran Uddeborg <gvran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: Fö rslag på newsartikel
   Date:   Sun, 19 May 1996 22:15:48 +0200 (MET)
   ------

> Det är nog det att man ser engelskans "temporary file" och då blir
> det två ord även i svenskan.

Jo, det är lätt hänt. Men i just det här fallet så fungerade ju
faktiskt båda. Men om du håller med om att det är bättre att skriva
ihop så kan du ju göra det i nästa version.

> Lustigt, jag hade flagga, men såg att du hade flaggan i diffutils, så jag
> ändrade. Jag har nog ingen preferens i detta fall.

Öh, hade jag det...ja det hade jag visst. Nåja, man kan ju ändra
sig...

:-)

> Ja det tycker jag. Men vi borde nog ha ett förslag på en ny engelsk
> text. Vad tycks om "print non graphic characters". Då ser man tydligt
> kopplingen till -q (print ? instead of non graphic characters).

Ja, det tycker jag låter bra.

> Ska du eller jag skicka?

Gör det du, det var ju du som kom på det, så du får ta åt dig äran. :-)

> Översättare till GNU sökes

Den tycker jag är bäst

> basis.  Om du känner att du aktivt kan hjälpa oss, så skicka ett mail till

Skall vi vara noga med språket i den här artikeln kanske, och inte
säga "mail"? Säg "brev" istället, alla lär förstå att det skall vara
elektroniskt.

> med bara ordet

Det läter uppstyltat. Byt t.ex. till "med bara ett ord i"

> i meddelandet (Subject: raden kan vara vad som helst), så får du tillbaka

Du kan möjligen förtydliga i parentesen att "Subject:-raden används
inte och kan utelämnas" eller något ditåt.

Annars tycker jag du kan skicka det, så får vi se om det hör av sig
någon.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.