Re: Förslag påny h ä lsningssida?

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-12 20:14:55

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: Re: Förslag påny h ä lsningssida?
   Date:   Sun, 12 May 1996 20:14:55 +0200 (MET DST)
   ------

> 
> > I den engelska versionen heter listan "Swedish translators team". Kan man
> > tänka sig en svensk variant, sv@li.org låter så tråkigt :-)
> > Ex.vis "Svenska GNU-översättare", "GNUs svenska översättare" ??
> 
> Ja, det där med "vi på den här listan" var nog en lite tungrodd
> formulering. Vad sägs om "GNUs svenskaöversättare"? På svenska kan
> man ju faktiskt med en sammanskrivning göra skillnad på att vara
> svensk och översätta, och att översätta till svenska, och det kan vi
> väl utnyttja.

OK, låter bra.

> > En tanke som dök upp var om man skulle
> > "annonsera" i någon av Newsgrupperna, ex.vis swnet.unix eller swnet..diverse?
> 
> Kanske inte så dum idé. Det är din tur att författa, tror jag? :-)
> 

Jepp. Jag ska försöka få till något till veckan. Det blir nog mycket av
det du skrivit :-)

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.