Fö rslag på ny hä lsningssida.

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-08 22:32:23

Jag tänkte att vi skulle sätta ihop en ny välkomstsida ifall det
skulle dyka upp någon mer på vår lista. Vad sägs om nedanstående?
Jag bifogar även den aktuella tredskoversionen som jämförelse.

Hej och välkommen till <sv@li.org>! Vi på den här listan ägnar oss åt
översättning av meddelanden i GNU-program till svenska.

I skrivande stund är vi bara två personer, så det finns gott om plats
för fler. :-) Den lilla gruppen gör att vi hittills inte behövt någon
tungrodd administration. När man känner sig sugen på att göra en
översättning så väljer man ett av de ännu inte översatta paketen, och
talar om det på listan. Konstruktiv kritik av tidigare
översättningsarbeten är naturligtvis också välkommen, och skickas även
den till listan.

Så jag föreslår att du skriver ihop en kort presentation (den kan vara
mycket kort om du vill) och på det sättet talar om att du har kommit
med, så skall jag skicka dig den aktuella listan över ansvariga. Du
skall också få senaste versionen av en ordlista vi håller på och
bygger upp. Det rör sig naturligtvis inte om en allmän engelsk/svensk
ordlista, utan översättningar av vissa termer som har fått en specifik
betydelse i de här sammanhangen, ord som "directory", och "option"
t.ex.

Om du skulle ha råkat prenumerera på listan av misstag, och inte alls
vill vara med och översätta meddelanden, så kan du säga upp
prenumerationen genom att skicka ett meddelande till
<sv-request@li.org> med ett enda ord i:

	unsubscribe

Men förhoppningsvis stannar du kvar, och då hälsar jag dig än en gång
välkommen.

Göran Uddeborg
<göran@uddeborg.pp.se>
(Det var jag som blev "coordinator" för <sv@li.org>.)

Hello! Welcome to the Swedish translators team. We need people, like
you, who are ready to *work* in collaboration with us in translating
messages into Swedish for GNU programs, and maybe other Linux programs
as well. We collectively seek high quality translations for Swedish,
using a common terminological basis which we'll develop as we go. You
offer us a good knowledge of Swedish, an open mind, and teamwork skills.
We are happy to have you with us!

But if, while just wandering around, you subscribed by mistake, and do not
feel like being an active member of our team, please unsubscribe yourself
by sending a message to <sv-request@li.org>, with the word:

	unsubscribe

in the body of the message. We're aiming to keep the lists focused
on active development and workers - and besides our list server is
already pretty over-loaded. I hope you understand our policy.

If you decide to stay with us, please introduce yourself to the
other members of the team by writing to <sv@li.org>, explaining why
and how you are interested in helping, telling your strong and weak
points, so everybody will feel more ready to talk with you how
the work should be split, and shared.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.