Hoppa över logotypen.

Scandinavien PD

Scandinavien PD var ett svenskt PD-bibliotek. Det lades ner för flera år sedan, men jag tyckte det vore trevligt om programmen fanns tillgängliga någonstans. Detta är resultatet.

Notera att jag aldrig har haft, och fortfarande inte har, någon koppling till Scandinavien PD. Notera även att de adresser och telefonnummer som ges i vissa av filerna med största sannolikhet inte längre fungerar.

SCPD diskett 1

Hämta | Titta på

0 ."scandinavien pd " 01 2a
0  "boot-trilogic  " prg 
0  "----------------" del 
1  "fort apocalypse" prg 
117 "-fort apocalypse" prg  
0  "----------------" del 
120 "bangers and mash" prg  
0  "----------------" del 
122 "spellbound"    prg  
0  "----------------" del 
68  "falcon patrol"  prg  
0  "----------------" del 
186 "falcon patrol ii" prg  
0  "----------------" del 
0  "billiga pd-prg"  del 
0  "scandinavien pd" del 
0  "box 525"     del 
0  "19105 sollentuna" del 
0  "tel xx-xxxxxx"  del 
0  "----------------" del 
9  "importkat.info"  prg 
11  "sc pd.info"    prg  
30 blocks free.       

SCPD diskett 2

Hämta | Titta på

0 ."scandinavien pd " 02 2a
28  "pharaos's needle" prg  
0  "----------------" del 
34  "billiards"    prg  
0  "----------------" del 
62  "galaxions"    prg  
0  "----------------" del 
24  "chopper"     prg  
0  "----------------" del 
56  "cops & robbers"  prg  
0  "----------------" del 
75  "harrier jet"   prg  
0  "----------------" del 
18  "heat seeker"   prg  
0  "----------------" del 
17  "personnummer"   prg  
0  "----------------" del 
10  "crash-worms"   prg  
0  "----------------" del 
14  "tarning"     prg  
0  "----------------" del 
13  "alarmclock c64"  prg  
6  "----------------" prg 
74  "synth"      prg  
20  "music driver in" prg  
9  "music driver p1" prg 
10  "music driver p2" prg  
1  "music driver p3" prg 
9  "music driver p4" prg 
9  "voice 3 music"  prg 
6  "----------------" prg 
27  "short-wave clock" prg  
0  "----------------" del 
12  "bio-ploter.c"   prg  
0  "----------------" del 
12  "bio-compat.c"   prg  
0  "----------------" del 
17  "bio-printer.c"  prg  
0  "----------------" del 
9  "biorhythmn 1.5"  prg 
0  "----------------" del 
11  "esp test"     prg  
0  "----------------" del 
24  "eliza"      prg  
0  "----------------" del 
14  "decision maker"  prg  
0  "----------------" del 
22  "astro-bioprinter" prg  
0  "----------------" del 
19  "wet paint"    prg  
0  "----------------" del 
0  "billiga pd-prg"  del 
0  "c64/128 amiga"  del 
0  "scandinavien pd" del 
0  "box 525"     del 
0  "19105 sollentuna" del 
0  "tel xx-xxxxxx"  del 
0  "----------------" del 
0 blocks free.       

SCPD diskett 3

Hämta | Titta på

0 ."scandinavien pd " 03 2a
0  "----------------" del 
110 "wild ride"    prg  
0  "----------------" del 
10  "tetrys"      prg  
0  "----------------" del 
81  "ultramaze"    prg  
0  "----------------" del 
19  "qbird"      prg  
0  "----------------" del 
40  "cat n mouse"   prg  
0  "----------------" del 
15  "tic-tac-toe"   prg  
0  "----------------" del 
2  "battle bound"   prg 
10  "bg1"       prg  
10  "wcc"       prg  
10  "bg2"       prg  
10  "bg0"       prg  
9  "prgs"       prg 
26  "b"        prg  
47  "0"        prg  
10  "1"        prg  
17  "2"        prg  
5  "3"        prg 
5  "4"        prg 
26  "5"        prg  
33  "6"        prg  
9  "7"        prg 
17  "8"        prg  
5  "9"        prg 
0  "----------------" del 
0  "billiga pd-prg"  del 
0  "c64/128 amiga"  del 
0  "scandinavien pd" del 
0  "box 525"     del 
0  "19105 sollentuna" del 
0  "tel xx-xxxxxx"  del 
138 blocks free.       

SCPD diskett 4

Hämta | Titta på

0 ."scandinavien pd " 04 2a
0  "----------------" del 
1  "xerons boot"   prg 
43  "xerons"      prg  
0  "----------------" del 
1  "pool"       prg 
160 "pool.pb"     prg  
0  "----------------" del 
1  "karate boot"   prg 
23  "ringside karate" prg  
0  "----------------" del 
45  "fifteen squares" prg  
0  "----------------" del 
122 "dk.jr"      prg  
0  "----------------" del 
44  "centripod"    prg  
0  "----------------" del 
1  "duck shoot"    prg 
53  ".duck shoot"   prg  
0  "----------------" del 
21  "zix2"       prg  
0  "----------------" del 
25  "hangman.c"    prg  
0  "----------------" del 
71  "hunchback"    prg  
0  "----------------" del 
0  "billiga pd-prg"  del 
0  "c64/128/amiga"  del 
0  "scandinavien pd" del 
0  "box 525"     del 
0  "19105 sollentuna" del 
0  "tel xx-xxxxxx"  del 
0  "----------------" del 
9  "importkat.info"  prg 
11  "sc pd.info"    prg  
33 blocks free.       

SCPD diskett 5

Hämta | Titta på

0 ."scandinavien pd " 05 2a
0  "----------------" del 
1  "poker"      prg 
191 "-poker"      prg  
0  "----------------" del 
1  "blackjack"    prg 
169 "-blackjack"    prg  
0  "----------------" del 
1  "hearts"      prg 
186 "-hearts"     prg  
0  "----------------" del 
74  "quinx"      prg  
0  "----------------" del 
8  "goofproc"     prg 
0  "----------------" del 
9  "letter attack"  prg 
0  "----------------" del 
0  "billiga pd-prg"  del 
0  "c64/128/amiga"  del 
0  "scandinavien pd" del 
0  "box 525"     del 
0  "19105 sollentuna" del 
0  "tel xx-xxxxxx"  del 
0  "----------------" del 
5 blocks free.       

SCPD diskett 6

Hämta | Titta på

0 ."scandinavien pd " 06 2a
0  "----------------" del 
177 "henry"      prg  
0  "----------------" del 
37  "skyscape"     prg  
0  "----------------" del 
8  "demons.sys49152" prg 
0  "----------------" del 
21  "prallboard"    prg  
0  "----------------" del 
17  "switcher"     prg  
0  "----------------" del 
23  "towers"      prg  
0  "----------------" del 
54  "weather"     prg  
0  "----------------" del 
1  "whirlybird.boot" prg 
13  "whirlybird"    prg  
0  "----------------" del 
15  "wordmatch"    prg  
0  "----------------" del 
66  "boulderdash pro" prg  
0  "----------------" del 
36  "mystery"     prg  
0  "----------------" del 
28  "paratroop"    prg  
0  "----------------" del 
15  "rbt-math"     prg  
0  "----------------" del 
16  "revenge"     prg  
0  "----------------" del 
2  "roofus"      prg 
65  "roofus.game"   prg  
0  "----------------" del 
1  "pset"       prg 
0  "----------------" del 
18  "slots"      prg  
0  "----------------" del 
36  "solitaire"    prg  
0  "----------------" del 
0  "billiga pd-prg"  del 
0  "c64/128/amiga"  del 
0  "scandinavien pd" del 
0  "box 525"     del 
0  "19105 sollentuna" del 
0  "tel xx-xxxxxx"  del 
0  "----------------" del 
11  "sc pd.info"    prg  
4 blocks free.       

SCPD diskett 7

Hämta | Titta på

0 ."scandinavien pd " 07 2a
1  "run-me",8:    prg 
4  "mac"       prg 
4  "mac2"       prg 
0  "----------------" prg 
0  "- be sure to -" prg 
0  "- load and run -" prg 
0  "- the 'run-me' -" prg 
0  "-  program.  -" prg 
0  "----------------" prg 
0  "- it contains -" prg 
0  "- some very  -" prg 
0  "-  vital   -" prg 
0  "- information! -" prg 
0  "----------------" prg 
21  "edit",8:     prg  
17  "music loader",8: prg  
6  "play",8:     prg 
5  "save music",8:  prg 
1  "dyn.sys",8:    prg 
0  "----------------" prg 
0  "-the following-" prg 
0  "- files can be -" prg 
0  "- accessed by -" prg 
0  "- loading and -" prg 
0  "-  running  -" prg 
0  "- music loader -" prg 
0  "----------------" prg 
21  "koko.p"      prg  
42  "p&f 3/1.p"    prg  
15  "italiana.p"    prg  
13  "solfeggietto.p"  prg  
34  "ragtime dance.p" prg  
30  "hungarian.p"   prg  
41  "kv576.p"     prg  
34  "cascades.p"    prg  
15  "sinfonia 5.p"   prg  
14  "henery.p"     prg  
21  "euphony.p"    prg  
0  "----------------" prg 
0  "-the following-" prg 
0  "- files can be -" prg 
0  "-played by you.-" prg 
0  "----------------" prg 
0  "- all you have -" prg 
0  "- do is load & -" prg 
0  "- run 'edit'. -" prg 
0  "----------------" prg 
0  "- once 'edit' -" prg 
0  "-has be run all-" prg 
0  "-you have to do-" prg 
0  "-is load & run-" prg 
0  "- one of the -" prg 
0  "- songs. when -" prg 
0  "-the 3 asteriks-" prg 
0  "- appear enter -" prg 
0  "-  sys598  -" prg 
0  "-& press return-" prg 
0  "----------------" prg 
0  "- then all you -" prg 
0  "-have to do is-" prg 
0  "- sit back and -" prg 
0  "-  enjoy!  -" prg 
0  "----------------" prg 
8  "albumlatter 2"  prg 
7  "blues"      prg 
16  "bulgarian 3"   prg  
14  "carols"      prg  
24  "cascades"     prg  
10  "euphony"     prg  
6  "henery"      prg 
24  "hungarian"    prg  
4  "isles"      prg 
6  "italiana"     prg 
4  "king willy"    prg 
15  "koko"       prg  
34  "kv576"      prg  
4  "merrily"     prg 
3  "orient"      prg 
5  "orpheus"     prg 
31  "p&f 3/1"     prg  
5  "ragtime annie"  prg 
24  "ragtime dance"  prg  
9  "sinfonia 1"    prg 
13  "sinfonia 2"    prg  
14  "sinfonia 5"    prg  
25  "solace"      prg  
10  "solfeggietto"   prg  
0  "----------------" prg 
0  "- this is the -" prg 
0  "- first tpug -" prg 
0  "- 'freeware' -" prg 
0  "-   disk   -" prg 
0  "----------------" prg 
0  "- we hope you -" prg 
0  "- enjoy it!! -" prg 
0  "----------------" prg 
10 blocks free.       

SCPD diskett 8

Hämta | Titta på

0 ."scandinavien pd " 08 2a
0  "----------------" del 
1  "pharaoh 49152"  prg 
5  "pharo-0"     prg 
186 "pharo-1"     prg  
0  "----------------" del 
17  "space.sys49152"  prg  
0  "----------------" del 
29  "spacepilot"    prg  
0  "----------------" del 
45  "galaga"      prg  
0  "----------------" del 
168 "suicide express" prg  
0  "----------------" del 
1  "black hawk"    prg 
65  "blkhwk2"     prg  
0  "----------------" del 
1  "robin res boot"  prg 
75  "robin res main"  prg  
0  "----------------" del 
34  "qix"       prg  
0  "----------------" del 
0  "billiga pd-prg"  del 
0  "c64/128/amiga"  del 
0  "scandinavien pd" del 
0  "box 525"     del 
0  "19105 sollentuna" del 
0  "tel xx-xxxxxx"  del 
0  "----------------" del 
9  "importkat.info"  prg 
11  "sc pd.info"    prg  
10 blocks free.       

SCPD diskett 9

Hämta | Titta på

0 ."scandinavien pd " 09 2a
48  "s n o o p y"   prg  
0  "----------------" del 
192 "squash"      prg  
0  "----------------" del 
132 "basketball ii"  prg  
0  "----------------" del 
69  "caesar the cat"  prg  
0  "----------------" del 
7  "overdrivetxt"   seq 
64  "overdrive"    prg  
0  "----------------" del 
11  "chubby checker"  prg  
0  "----------------" del 
62  "alpha command"  prg  
0  "----------------" del 
37  "tele-chess 1.4"  prg  
16  "tele-chess.doc"  seq  
9  "chess.chrset"   prg 
0  "----------------" del 
0  "billiga pd-prg"  del 
0  "c64/128/amiga"  del 
0  "scandinavien pd" del 
0  "box 525"     del 
0  "19105 sollentuna" del 
0  "tel xx-xxxxxx"  del 
0  "----------------" del 
11  "sc pd.info"    prg  
6 blocks free.       

SCPD diskett 10

Hämta | Titta på

0 ."scandinavien pd " 10 2a
0  "----------------" del 
186 "the realm"    prg  
0  "----------------" del 
1  "pirate cemetery" prg 
102 "-pirate cemetery" prg  
3  "* combination *" usr 
3  "* is 71-00-37 *" usr 
0  "----------------" del 
148 "break-in  /pwr" prg<  
4  "level 0.s"    prg< 
4  "level 0.c"    prg< 
4  "level 1.s"    prg< 
4  "level 1.c"    prg< 
4  "level 2.s"    prg< 
4  "level 2.c"    prg< 
4  "level 3.s"    prg< 
4  "level 3.c"    prg< 
1  "break-in cr.info" prg< 
0  "----------------" del 
15  "break-in creator" prg< 
0  "----------------" del 
90  "pink panther"   prg< 
0  "----------------" del 
16  "tanker rescue  " prg< 
0  "----------------" del 
0  "billiga pd-prg"  del 
0  "c64/128/amiga"  del 
0  "scandinavien pd" del 
0  "box 525"     del 
0  "19105 sollentuna" del 
0  "tel xx-xxxxxx"  del 
0  "----------------" del 
9  "importkat.info"  prg 
11  "sc pd.info"    prg  
47 blocks free.       

SCPD diskett 11

Hämta | Titta på

0 ."scandinavien pd " 11 2a
0  "----------------" del 
9  "sound box"    prg 
0  "----------------" del 
28  "tune# a"     prg  
28  "tune# b"     prg  
19  "tune# c"     prg  
28  "tune# d"     prg  
23  "tune# e"     prg  
26  "tune# f"     prg  
38  "tune# g"     prg  
39  "tune# h"     prg  
23  "tune# i"     prg  
20  "tune# j"     prg  
27  "tune# k"     prg  
32  "tune# l"     prg  
36  "tune# m"     prg  
36  "tune# n"     prg  
33  "tune# o"     prg  
18  "tune# p"     prg  
23  "tune# q"     prg  
22  "tune# r"     prg  
20  "tune# s"     prg  
21  "tune# t"     prg  
26  "tune# u"     prg  
36  "tune# v"     prg  
25  "tune# w"     prg  
23  "tune# x"     prg  
0  "----------------" del 
0  "billiga pd-prg"  del 
0  "c64/128/amiga"  del 
0  "scandinavien pd" del 
0  "box 525"     del 
0  "19105 sollentuna" del 
0  "tel xx-xxxxxx"  del 
0  "----------------" del 
5 blocks free.       

SCPD diskett 12

Hämta | Titta på

0 ."scandinavien pd " 12 2a
0  "----------------" del 
1  "discovery-------" prg< 
35  "code------------" prg< 
32  "graphic---------" prg< 
28  "sprites---------" prg< 
34  "main------------" prg< 
3  "top twenty------" seq 
1  "new file utility" prg< 
0  "----------------" del 
41  "moon raider"   prg< 
0  "----------------" del 
12  "chess"      prg< 
19  "chess64.prg"   prg< 
0  "----------------" del 
5  "creeps"      prg< 
61  "creeps.o"     prg< 
0  "----------------" del 
146 "ikari warrior 2" prg<  
0  "----------------" del 
1  "super zaxxon"   prg 
39  " super zax.0800" prg  
152 " super zax.3900" prg  
0  "----------------" del 
46  "pakacuda"     prg  
0  "----------------" del 
0  "billiga pd-prg"  del 
0  "c64/128/amiga"  del 
0  "scandinavien pd" del 
0  "box 525"     del 
0  "19105 sollentuna" del 
0  "tel xx-xxxxxx"  del 
0  "----------------" del 
11 blocks free.       

SCPD diskett 13

Hämta | Titta på

0 ."scandinavien pd " 13 2a
0  "----------------" del 
5  "basiclines"    prg 
0  "----------------" del 
114 "bridge.89.7"   prg  
17  "bri.doc.spd"   prg  
0  "----------------" del 
3  "datamaker"    prg 
1  "datam instr"   prg 
0  "----------------" del 
42  "disc.wiz"     prg  
0  "----------------" del 
29  "diskassembler"  prg  
0  "----------------" del 
29  "tapeassembler"  prg  
0  "----------------" del 
26  "lib manager"   prg  
0  "----------------" del 
14  "sprite-editor"  prg  
8  "ccs880312"    seq 
0  "----------------" del 
4  "filen ccs880312" usr 
4  "innehåller be-"  usr 
4  "skrivningar av"  usr 
4  "programmen."   usr 
0  "----------------" del 
4  "stig norin"    usr 
4  "tel 046/305183"  usr 
0  "----------------" del 
45  "ultra seq.read"  prg  
0  "----------------" del 
121 "commie wipeout"  prg  
0  "----------------" del 
22  "frogee"      prg  
0  "----------------" del 
38  "escape"      prg  
0  "----------------" del 
51  "egbert"      prg  
0  "----------------" del 
39  "ape craze"    prg  
0  "----------------" del 
0  "billiga pd-prg"  del 
0  "c64/128/amiga"  del 
0  "scandinavien pd" del 
0  "box 525"     del 
0  "19105 sollentuna" del 
0  "tel xx-xxxxxx"  del 
0  "----------------" del 
9  "importkat.info"  prg 
11  "sc pd.info"    prg  
8 blocks free.       

SCPD diskett 14

Hämta | Titta på

0 ."scandinavien pd " 14 2a
0  "----------------" del 
1  "aztec challenge" prg 
113 "a c 1"      prg  
0  "----------------" del 
34  "spitball"     prg  
0  "----------------" del 
1  "q-boot"      prg 
44  "q-bert"      prg  
0  "----------------" del 
36  "annihilator"   prg  
0  "----------------" del 
1  "diamond mines"  prg 
65  "diamond2"     prg  
0  "----------------" del 
1  "moon patrol"   prg 
65  "m p 1"      prg  
0  "----------------" del 
1  "moon buggy"    prg 
87  "buggy 2"     prg  
0  "----------------" del 
1  "flying ace"    prg 
26  "fly"       prg  
0  "----------------" del 
1  "wizard of war"  prg 
65  "wow"       prg  
0  "----------------" del 
51  "time runner"   prg  
0  "----------------" del 
65  "p d raceway"   prg  
0  "----------------" del 
5  "a story"     prg 
0  "----------------" del 
0  "billiga pd-prg"  del 
0  "c64/128/amiga"  del 
0  "scandinavien pd" del 
0  "box 525"     del 
0  "19105 sollentuna" del 
0  "tel xx-xxxxxx"  del 
0  "----------------" del 
1 blocks free.       

SCPD diskett 15

Hämta | Titta på

0 ."scandinavien pd " 15 2a
21  "family"      prg  
18  "epidemic"     prg  
45  "conversions a"  prg  
43  "conversions b"  prg  
22  "travranking 64"  prg  
16  "dots 64"     prg  
49  "yatzy 64"     prg  
15  "lotto-64"     prg  
66  "dragonsden"    prg  
0  "----------------" del 
77  "forced encounter" prg  
0  "----------------" del 
63  "chinese juggler" prg  
0  "----------------" del 
2  "basic cat list.c" prg 
0  "----------------" del 
16  "file directory.c" prg  
0  "----------------" del 
3  "list catalog.c"  prg 
0  "----------------" del 
4  "list cat sort.c" prg 
0  "----------------" del 
4  "list memory.c"  prg 
0  "----------------" del 
5  "lotto v2.0"    prg 
0  "----------------" del 
0  "billiga pd-prg"  del 
0  "c64/128/amiga"  del 
0  "scandinavien pd" del 
0  "box 525"     del 
0  "19105 sollentuna" del 
0  "tel xx-xxxxxx"  del 
0  "----------------" del 
9  "importkat.info"  prg 
11  "sc pd.info"    prg  
175 blocks free.       

SCPD diskett 16

Hämta | Titta på

0 ."c64.60.accounts " 16 2a
78  "......"      prg  
1  "........."    prg 
78  "........"     prg  
33  "rtl-64"      prg  
2  "......."     prg 
2  "....."      prg 
1  "hot accounts"   prg 
1  "back-up"     prg 
9  "12s"       seq 
10  "0s"        seq  
11  "1s"        seq  
13  "2s"        seq  
8  "3s"        seq 
15  "4s"        seq  
8  "5s"        seq 
8  "6s"        seq 
8  "7s"        seq 
14  "8s"        seq  
7  "9s"        seq 
2  "chart"      seq 
2  "deposits"     seq 
7  "expenses"     seq 
74  "hot demo"     prg  
272 blocks free.       

SCPD diskett 17

Hämta | Titta på

0 ."scandinavien pd " 17 2a
0  "----------------" del 
1  "wizard"      prg 
0  "----------------" del 
11  "lodr"       prg  
9  "chrw"       prg 
33  "sprw"       prg  
68  "game"       prg  
76  "bldr"       prg  
1  "scor"       prg 
5  "l00t"       prg 
5  "l01t"       prg 
5  "l02t"       prg 
5  "l03t"       prg 
5  "l04t"       prg 
5  "l05t"       prg 
5  "l06t"       prg 
5  "l07t"       prg 
5  "l08t"       prg 
5  "l09t"       prg 
5  "l10t"       prg 
5  "l11t"       prg 
5  "l12t"       prg 
5  "l13t"       prg 
5  "l14t"       prg 
5  "l15t"       prg 
5  "l16t"       prg 
5  "l17t"       prg 
5  "l18t"       prg 
5  "l19t"       prg 
5  "l20t"       prg 
5  "l21t"       prg 
5  "l22t"       prg 
5  "l23t"       prg 
5  "l24t"       prg 
5  "l25t"       prg 
5  "l26t"       prg 
5  "l27t"       prg 
5  "l28t"       prg 
5  "l29t"       prg 
5  "l30t"       prg 
5  "l31t"       prg 
5  "l32t"       prg 
5  "l33t"       prg 
5  "l34t"       prg 
5  "l35t"       prg 
5  "l36t"       prg 
5  "l37t"       prg 
5  "l38t"       prg 
5  "l39t"       prg 
73  "m.l."       prg  
1  "ppss"       prg 
57 blocks free.       

SCPD diskett 18

Hämta | Titta på

0 ."scandinavien pd " 18 2a
2  "chiller"     prg 
4  "kwik"       prg 
40  "pic"       prg  
146 "e"        prg  
22  "d1"        prg  
1  "s"        prg 
33  "d2"        prg  
1  "d0"        prg 
1  "put"       prg 
0  "----------------" usr 
0  "* customized *" usr 
0  "*  wizzard  *" usr 
0  "*  screens  *" usr 
0  "----------------" usr 
5  "l40t"       prg 
5  "l41t"       prg 
5  "l42t"       prg 
5  "l43t"       prg 
5  "l44t"       prg 
5  "l45t"       prg 
5  "l46t"       prg 
5  "l47t"       prg 
5  "l48t"       prg 
5  "l49t"       prg 
5  "l50t"       prg 
5  "l51t"       prg 
5  "l52t"       prg 
5  "l53t"       prg 
5  "l54t"       prg 
5  "l55t"       prg 
5  "l56t"       prg 
5  "l57t"       prg 
319 blocks free.       

SCPD diskett 19

Hämta | Titta på

0 ."scandinavien pd " 19 2a
0  "----------------" del 
20  "sidplayer"    prg  
0  "----------------" del 
21  "sidloader"    prg  
33  "sidloader.doc"  seq  
69  "xmas sid.lbr"   seq  
91  "sid editor"    prg  
10  "editor.obj"    prg  
9  "soundpix"     prg 
8  "all family.mus"  prg 
6  "canon.mus"    prg 
17  "cantina.mus"   prg  
6  "dancin'.mus"   prg 
1  "darlington 1.mus" prg 
9  "dontthinkfel.mus" prg 
4  "enola.mus"    prg 
6  "entry.mus"    prg 
9  "fifth of bet.mus" prg 
6  "longest.mus"   prg 
10  "miami vice.mus"  prg  
4  "mission.mus"   prg 
12  "monty python.mus" prg  
7  "mule.mus"     prg 
3  "one of these.mus" prg 
13  "peachrag.mus"   prg  
5  "peanuts.mus"   prg 
6  "proud mary.mus"  prg 
10  "sdn of sil.mus"  prg  
9  "sheworks.mus"   prg 
7  "soul man.mus"   prg 
7  "splash.mus"    prg 
6  "the wall.mus"   prg 
9  "thunderdome.mus" prg 
11  "waitin.mus"    prg  
6  "wsoldier.mus"   prg 
1  "yoy.mus"     prg 
1  "`````` new `````" prg 
4  "1812.mus"     prg 
4  "pappys.mus"    prg 
5  "business.mus"   prg 
4  "helena.mus"    prg 
27  "vivaldi.mus"   prg  
6  "golsberg2.mus"  prg 
8  "wotsdeal.mus"   prg 
8  "allien.mus"    prg 
25  "1.3 singalong"  prg  
6  "days.mus"     prg 
10  "days.wds"     prg  
3  "gents.mus"    prg 
3  "gents.wds"    prg 
4  "jingle.mus"    prg 
4  "jingle.wds"    prg 
3  "letitsnow.mus"  prg 
3  "letitsnow.wds"  prg 
4  "rudolph.mus"   prg 
2  "rudolph.wds"   prg 
4  "silver.mus"    prg 
3  "silver.wds"    prg 
8  "sun.mus"     prg 
7  "lady madonna.mus" prg 
3  "o come holy.mus" prg 
5  "axelf-r.mus"   prg 
9  "axelf-l.mus"   prg 
0  "----------------" del 
0  "billiga pd-prg"  del 
0  "c64/128/amiga"  del 
0  "scandinavien pd" del 
0  "box 525"     del 
0  "19105 sollentuna" del 
0  "tel xx-xxxxxx"  del 
0  "----------------" del 
9  "importkat.info"  prg 
11  "sc pd.info"    prg  
20 blocks free.       

SCPD diskett 20

Hämta | Titta på

0 ."scandinavien pd " 20 2a
0  "----------------" del 
21  "sid multiplay"  prg  
0  "----------------" del 
12  "76 trombones.mus" prg  
7  "9to5.mus"     prg 
25  "american.mus"   prg  
7  "anhang.mus"    prg 
9  "big cage.mus"   prg 
4  "birds.mus"    prg 
9  "boogie.mus"    prg 
6  "brickwall.mus"  prg 
5  "bye bye luv.mus" prg 
3  "cheers2.mus"   prg 
7  "dancing.mus"   prg 
9  "dntthnkfl.mus"  prg 
15  "dune.mus"     prg  
6  "entry.mus"    prg 
7  "feel right.mus"  prg 
7  "galactica.mus"  prg 
12  "ghostbust.mus"  prg  
6  "goodbad.mus"   prg 
8  "herecomes.mus"  prg 
9  "hollywood.mus"  prg 
14  "hora.mus"     prg  
7  "housetop.mus"   prg 
1  "joke.mus"     prg 
5  "leroy brown.mus" prg 
14  "magnetic rag.mus" prg  
11  "maneater.mus"   prg  
11  "maniac.mus"    prg  
10  "miami vice.mus"  prg  
4  "mission.mus"   prg 
6  "old flame2.mus"  prg 
5  "one.mus"     prg 
6  "party.mus"    prg 
4  "phoenix.mus"   prg 
6  "ride train.mus"  prg 
5  "rock.mus"     prg 
7  "thriller.mus"   prg 
11  "waiting.mus"   prg  
11  "waters.mus"    prg  
6  "what child.mus"  prg 
8  "woman in lov.mus" prg 
4  "woman2.mus"    prg 
8  "yakety sax.mus"  prg 
0  "----------------" del 
0  "billiga pd-prg"  del 
0  "c64/128/amiga"  del 
0  "scandinavien pd" del 
0  "box 525"     del 
0  "19105 sollentuna" del 
0  "tel xx-xxxxxx"  del 
0  "----------------" del 
9  "importkat.info"  prg 
11  "sc pd.info"    prg  
286 blocks free.       

SCPD diskett 21

Hämta | Titta på

0 ."scandinavien pd " 21 2a
25  "disk cracker 4.0" prg  
10  "4.0 asm/monitor " prg  
2  "bytes   /uffe" prg 
9  "sk.maskin /peter" prg 
2  "svepet  /peter" prg 
34  "graf"       prg  
29  "synthesound"   prg  
95  "movie music ccs" prg  
17  "monitor$c000"   prg  
15  "eljopaint"    prg  
96  "monopol"     prg  
25  "killer drive ii" prg  
5  "drive music"   prg 
23  "flashball"    prg  
6  "kalender 64"   prg 
29  "printer lab."   prg  
89  "kwik-write"    prg  
19  "mach5"      prg  
2  "datarestore"   prg 
1  "disc check"    prg 
2  "diskerror.bas"  prg 
3  "diskoljus.bas"  prg 
1  "diskturbo"    prg 
2  "easy-list.bas"  prg 
6  "headline.ii"   prg 
2  "linefreeze"    prg 
2  "listprotect"   prg 
6  "long-line.bas"  prg 
3  "memo free.bas"  prg 
3  "nytt namn och id" prg 
2  "proffs-cursor.ba" prg 
1  "reformat"     prg 
2  "disksäkring"   prg 
5  "fastformat" .  prg 
3  "kursiv-2"     prg 
3  "kursiv.dat"    prg 
4  "ormen"      prg 
2  "osynlig dir"   prg 
2  "rem inverse"   prg 
11  "tape turbo"    prg  
2  "tape-disk copy"  prg 
6  "basic tool 64"  prg 
0  "----------------" del 
0  "billiga pd-prg"  del 
0  "c64/128/amiga"  del 
0  "scandinavien pd" del 
0  "box 525"     del 
0  "19105 sollentuna" del 
0  "tel xx-xxxxxx"  del 
0  "----------------" del 
9  "importkat.info"  prg 
11  "sc pd.info"    prg  
38 blocks free.       

SCPD diskett 22

Hämta | Titta på

0 ."scandinavien pd " 22 2a
0  "----------------" del 
41  "chaos 3.0 sda"  prg  
0  "----------------" del 
20  "directory magic" prg  
0  "----------------" del 
11  "namnsdag"     seq  
23  "resistans64"   prg  
0  "----------------" del 
6  "almanacka64"   prg 
0  "----------------" del 
6  "nlq-disk-labeler" prg 
0  "----------------" del 
34  "checkbook"    prg  
0  "----------------" del 
1  "sortnsweet"    prg 
5  "file1"      prg 
2  "file2"      prg 
4  "file3"      prg 
30  "file4"      prg  
0  "----------------" del 
58  "sta.store"    prg  
10  "ss-1"       prg  
11  "ss-2"       prg  
13  "ss-3"       prg  
34  "ss-4"       prg  
10  "ss-5"       prg  
0  "----------------" del 
23  "journal"     prg  
0  "----------------" del 
33  "lfs disco"    prg  
0  "----------------" del 
49  "dscalc"      prg  
19  "dscalc.hlp"    seq  
8  "sample.calc"   seq 
0  "----------------" del 
24  "video database"  prg  
20  "bowler base"   prg  
0  "----------------" del 
70  "club members"   prg  
0  "----------------" del 
53  "club raffle"   prg  
0  "----------------" del 
7  "tv align gen"   prg 
0  "----------------" del 
3  "dos window"    prg 
6  "dw.obj"      prg 
0  "----------------" del 
16  "elkon utilities" prg  
0  "----------------" del 
1  "club name"    seq 
0  "----------------" del 
0  "billiga pd-prg"  del 
0  "c64/128/amiga"  del 
0  "scandinavien pd" del 
0  "box 525"     del 
0  "19105 sollentuna" del 
0  "tel xx-xxxxxx"  del 
0  "----------------" del 
11  "sc pd.info"    prg  
0 blocks free.       

SCPD diskett 23

Hämta | Titta på

0 ."scandinavien pd " 23 2a
0  "----------------" del 
46  "personal finance" prg  
0  "----------------" del 
31  "address book"   prg  
0  "----------------" del 
1  "arc doc"     prg 
0  "----------------" del 
83  "64 doctor"    prg  
0  "----------------" del 
17  "q-tility 1.1"   prg  
0  "----------------" del 
62  "alignment"    prg  
32  "ali docs"     seq  
0  "----------------" del 
8  "terminal.c1 v2"  prg 
8  "term.c1 v2"    prg 
0  "----------------" del 
3  "v12"       prg 
0  "----------------" del 
70  "glosor v2.0"   prg  
0  "----------------" del 
22  "x-modem"     prg  
0  "----------------" del 
3  "mem 64"      prg 
0  "----------------" del 
3  "banner 64"    prg 
0  "----------------" del 
7  "ps->doodle"    prg 
0  "----------------" del 
13  "label maker"   prg< 
0  "----------------" del 
6  "namechanger"   prg< 
4  "name.docs"    seq< 
0  "----------------" del 
34  "resurrection"   prg< 
0  "----------------" del 
1  "tracker.boot"   prg< 
42  "tracker.main"   prg< 
0  "----------------" del 
9  "c64 autostart"  prg< 
0  "----------------" del 
31  "file protect"   prg< 
0  "----------------" del 
11  "function temp.8" prg< 
11  "function temp16" prg< 
0  "----------------" del 
24  "peek utility"   prg< 
0  "----------------" del 
21  "tiny label"    prg< 
0  "----------------" del 
49  "twister"     prg< 
4  "twister.instr"  prg< 
0  "----------------" del 
0  "billiga pd-prg"  del 
0  "c64/128/amiga"  del 
0  "scandinavien pd" del 
0  "box 525"     del 
0  "19105 sollentuna" del 
0  "tel xx-xxxxxx"  del 
0  "----------------" del 
8 blocks free.       

SCPD diskett 24

Hämta | Titta på

0 ."scandinavien pd " 24 2a
0  "----------------" del 
7  "1st a menu"    prg 
0  "----------------" del 
9  "64 paintbox"   prg 
15  "80-Columns"    prg  
4  "auto proofreader" prg 
8  "cartridge cloner" prg 
1  "convert"     prg 
11  "copy pgm"     prg  
44  "copyii64"     prg  
1  "copyii"      prg 
4  "d. m. ml sort"  prg 
1  "defaults"     seq 
91  "directory asst." prg  
1  "directory file"  seq 
21  "directory master" prg  
7  "directory sort"  prg 
2  "disk cleaner"   prg 
1  "disk doctor 64.4" prg 
55  "disk doctor main" prg  
27  "disk doctor plus" prg  
39  "disk handler"   prg  
1  "drive no knock"  prg 
17  "metabasic"    prg  
14  "mlx64 2.02"    prg  
7  "nozap.64"     prg 
9  "printer listing" prg 
3  "quick- $cd00"   prg 
1  "quick"      prg 
4  "screen dump"   prg 
1  "searchlight"   prg 
3  "seq lister"    prg 
2  "swoptions"    prg 
4  "turbodisk.49152" prg 
1  "unconvert"    prg 
8  "unicopy64"    prg 
3  "boot"       prg 
9  "mcyl"       prg 
49  "fixreg. v4.0"   prg  
1  "reg."       seq 
2  "mc1"       prg 
4  "speedscriptins"  prg 
19  "speedscript"   prg  
0  "----------------" del 
0  "billiga pd-prg"  del 
0  "c64/128/amiga"  del 
0  "scandinavien pd" del 
0  "box 525"     del 
0  "19105 sollentuna" del 
0  "tel xx-xxxxxx"  del 
0  "----------------" del 
9  "importkat.info"  prg 
11  "sc pd.info"    prg  
33  "manual fixreg"  seq  
45  "seq.fil.läsare"  prg  
2  "s1"        seq 
2  "s2"        seq 
2  "s3"        seq 
49 blocks free.       

SCPD diskett 25

Hämta | Titta på

0 ."scandinavien pd " 25 2a
15  "menu"       prg  
0  "================" del 
38  "dds"       prg  
65  "dds.part2"    prg  
1  "prtdef"      seq 
0  "================" del 
0  "-the following -" del 
0  "-file goes with-" del 
0  "=dir-mod and  =" del 
0  "=tape-log   =" del 
0  "----------------" del 
33  "rtl-64"      prg  
0  "================" del 
28  "tape-log"     prg  
0  "================" del 
22  "dir-mod"     prg  
0  "================" del 
17  "sdc"       prg  
0  "================" del 
21  "s7"        prg  
0  "================" del 
18  "menu creator"   prg  
0  "================" del 
14  "rocky labeler"  prg  
0  "================" del 
1  "graphics 3.5"   prg 
17  "gm1"       prg  
2  "gm2"       prg 
9  "gm3"       prg 
0  "----------------" del 
0  "-use these with-" del 
0  "- graphics 52 -" del 
0  "----------------" del 
16  "link1"      prg  
13  "link2"      prg  
3  "link copier"   prg 
8  "test game"    prg 
3  "viewer"      prg 
3  "bit(b) demo"   prg 
10  "draw demo"    prg  
12  "draw mc demo"   prg  
3  "simple chart"   prg 
4  "sprog grid"    prg 
5  "sprog demo"    prg 
6  "detect demo"   prg 
1  "cprog demo1"   prg 
3  "cprog demo2"   prg 
2  "shift demo"    prg 
3  "unless demo"   prg 
2  "swap demo"    prg 
4  "put demo"     prg 
1  "smooth demo1"   prg 
2  "smooth demo2"   prg 
3  "transfer demo"  prg 
2  "joy(p) demo1"   prg 
1  "joy(p) demo2"   prg 
6  "sound demo"    prg 
0  "================" del 
19  "sd.copy v/2.0"  prg  
0  "================" del 
5  "restore-id.name" prg 
0  "================" del 
6  "fast format"   prg 
0  "================" del 
5  "dir.fix"     prg 
0  "================" del 
9  "bam viewer"    prg 
0  "================" del 
11  "file recover"   prg  
0  "----------------" usr 
10  "ps dump 2.0+"   prg  
0  "---------- -----" usr 
63  "commando-64"   prg  
15  "cmd64.ml"     prg  
0  "----------------" usr 
0  "----------------" del 
0  "billiga pd-prg"  del 
0  "c64/128/amiga"  del 
0  "scandinavien pd" del 
0  "box 525"     del 
0  "19105 sollentuna" del 
0  "tel xx-xxxxxx"  del 
0  "----------------" del 
9  "importkat.info"  prg 
11  "sc pd.info"    prg  
69 blocks free.       

SCPD diskett 26

Hämta | Titta på

0 ."scandinavien pd " 26 2a
0  "----------------" del 
17  "ps to pm convert" prg  
0  "----------------" del 
25  "hex calculator"  prg  
0  "----------------" del 
8  "auto boot128"   prg 
0  "----------------" del 
17  "yellow pages"   prg  
0  "----------------" del 
47  "disk ripper"   prg  
0  "----------------" del 
11  "file recover"   prg  
0  "----------------" del 
2  "disk rename"   prg 
0  "----------------" del 
26  "j's register ii" prg  
0  "----------------" del 
22  "glos"       prg  
0  "----------------" del 
27  "notemaker v1.1"  prg  
0  "----------------" del 
41  "flashwrite"    prg  
0  "----------------" del 
9  "super turbo"   prg 
4  "turbo 250"    prg 
0  "----------------" del 
29  "lionel ritchie"  prg  
0  "----------------" del 
15  "copyiimusic"   prg  
0  "----------------" del 
1  "skott"      prg 
0  "----------------" del 
1  "musik"      prg 
0  "----------------" del 
1  "sounds 2"     prg 
0  "----------------" del 
2  "sounds 3"     prg 
0  "----------------" del 
1  "sound 4"     prg 
0  "----------------" del 
29  "tiger"      prg  
0  "----------------" del 
22  "karate kid ii"  prg  
0  "----------------" del 
28  "meatloaf ii"   prg  
0  "----------------" del 
16  "alien"      prg  
0  "----------------" del 
10  "torn"       prg  
0  "----------------" del 
3  "pokes"      prg 
0  "----------------" del 
2  "dec-hex"     prg 
0  "----------------" del 
27  "sinus"      prg  
0  "----------------" del 
94  "jake's edit"   prg  
0  "----------------" del 
1  "jake"       prg 
0  "----------------" del 
9  "importkat.info"  prg 
0  "----------------" del 
11  "sc pd.info"    prg  
0  "----------------" del 
0  "billiga pd-prg"  del 
0  "c64/128 & amiga" del 
0  "scandinavien pd" del 
0  "box 525"     del 
0  "19105 sollentuna" del 
0  "tel xx-xxxxxx"  del 
0  "----------------" del 
106 blocks free.       

SCPD diskett 27

Hämta | Titta på

0 ."scandinavien pd " 27 2a
0  "----------------" del 
0  "for parallell-"  del 
0  "kabel:"      del 
22  "fcopy v3.0"    prg< 
0  "----------------" del 
6  "super dos"    prg 
0  "----------------" del 
53  "superkit6"    prg  
0  "----------------" del 
66  "amiga demo 2.0"  prg  
0  "----------------" del 
40  "60 sec copy"   prg  
0  "----------------" del 
59  "ecs 1987"     prg  
0  "----------------" del 
112 "it's a sin"    prg  
0  "----------------" del 
15  "display t&s"   prg  
0  "----------------" del 
24  "sexlife ii"    prg  
0  "----------------" del 
83  "girls"      prg  
0  "----------------" del 
29  "sexlife iii"   prg  
0  "----------------" del 
84  "girls ii"     prg  
0  "----------------" del 
45  "synth sample ii" prg  
0  "----------------" del 
0  "billiga pd-prg"  del 
0  "c64/128/amiga"  del 
0  "scandinavien pd" del 
0  "box 525"     del 
0  "19105 sollentuna" del 
0  "tel xx-xxxxxx"  del 
0  "----------------" del 
26 blocks free.       

SCPD diskett 28

Hämta | Titta på

0 ."scandinavien pd " 28 2a
32  "document reader" prg  
0  "----------------" del 
0  "-document files-" del 
0  "----------------" del 
61  "dc.dds"      seq  
18  "dc.dir-mod"    seq  
18  "dc.sdc-s7"    seq  
13  "dc.menu creator" seq  
29  "dc.g-52 (1)"   seq  
68  "dc.g-52 (2)"   seq  
67  "dc.g-52 (3)"   seq  
50  "dc.g-52 (4)"   seq  
0  "----------------" del 
49  "disk master"   prg  
0  "----------------" del 
9  "telefonringare"  prg 
0  "----------------" del 
38  "spectacular copy" prg  
0  "----------------" del 
1  "popeye boot"   prg 
65  "popeye"      prg  
0  "----------------" del 
4  "disk cleaner"   prg 
0  "----------------" del 
11  "sc pd.info"    prg  
6 blocks free.       

Uppdateringsdisk 91-06-20

Hämta | Titta på

0 ."scandinavien pd " 1a 2a
7  "meny"       prg 
0  "----------------" del 
7  "las mig forst!"  prg 
0  "----------------" del 
0  "dessa prg fung"  del 
0  "inte pa vissa"  del 
0  "salda diskar"   del 
0  "las dessutom"   del 
0  "om nya program"  del 
0  "i resp fil!"   del 
0  "----------------" del 
0  "scandinavien pd" del 
0  "uppdateringsdisk" del 
0  "1991-06-17"    del 
0  "----------------" del 
65  "wizard of wor"  prg  
0  "----------------" del 
132 "basketball ii"  prg  
0  "----------------" del 
34  "qix"       prg  
0  "----------------" del 
162 "high noon"    prg  
0  "----------------" del 
59  "ecs 1987"     prg  
28  "scpd-diskar"   seq  
0  "----------------" del 
8  "geos-allmant"   prg 
20  "geos0-3"     prg  
19  "geos4-6"     prg  
23  "geos7-9"     prg  
11  "geos10-f3"    prg  
0  "----------------" del 
7  "importkatalog"  prg 
0  "----------------" del 
0  "obs! obs! obs!"  del 
0  "sc pd har nytt " del 
0  "telefonnummer!"  del 
0  "----------------" del 
68 blocks free.       
Den här sidan har kontrollerats och följer HTML 4.0-specifikationen. $Date: 2004/03/22 20:27:04 $ | peter@softwolves.pp.se

Återgå till Softwolves Commodoresida