Hoppa över logotypen.

Bilder på min Commodore C128DCR

Jag köpte denna dator begagnad, men jag vet inte vem som ägde den före mig eftersom jag köpte den via en tredjepart. Den interna diskettstationen fungerade inte helt perfekt, ibland hade den problem att läsa baksidan på disketter, huvudsakligen på MFM-disketter. Den gick sönder tidigt på 2000-talet och lyckades aldrig reparera den. Den bodde i mina föräldrars källare ett tag, men jag sände den till återvinning när min mor sålde huset efter att min far dog.

Datorn hade serienummer DA4 199200 och tillverkades, precis som resten av prylarna, i Västtyskland.

Jag hade byggt in JiffyDOS i den, vilket gav problem med den svenska anpassningen, eftersom den inte kände av ASCII/CC-tangenten korrekt (den tolkas som CAPS LOCK), ej heller det svenska tangentbordet. Jag lade även in en omkopplare för att byta enhetsnummer på den interna diskettstationen, vilket förklarar att det finns två omkopplare till höger på bilden framifrån, den vänstra omkopplaren är för JiffyDOS.

Jag tog dock ut JiffyDOS-ROM-kretsen igen sedan jag skrev ovanstående (för datordelen i alla fall), då jag kaffade mig en SuperCPU till datorn. SuperCPU:n innehåller ett eget exemplar av JiffyDOS, vilket, trevligt nog, är kompatibelt med det svenska ROM:et, så jag återställde det. Detta betyder dock att jag inte hade tillgång till JiffyDOS när SuperCPU:n är inaktiverad.

En annan sak som är modifierad är nätaggregatet, eftersom en av värmeavledarna gick sönder. Jag har nu anslutit de kablarna till skalet, vilket leder av värmen dit istället.

Det tuffa med DCR-versionen är att den inte bara har en, eller två, utan tre processorer på moderkortet: en 8502 som styr 64- och 128-läge, en Z80B som kör CP/M och en 6502 som styr den interna diskettstationen.

Observer att alla bilder, förutom självklart den med SuperMMU:n, är från innan jag installerade SuperMMU-adaptern.

Tangentbordet:
[C128D-tangentbord]

Bild framifrån:
[C128D-exteriör: framsida]

Bild från sidan (höger):
[C128D-exteriör: höger sida]

Exteriörbild, baksidan:
[C128D-exteriör: baksida]

Interiörbild:
[C128D-interiör]

Närbild på SuperMMU-installationen:
[C128D-SuperMMU]

Närbild på enhetsomkopplarmodifieringen:
[Enhetsomkopplare]

Närbild på de svenska tangenterna på tangentbordet:
[Svenskt tangentbord]

Alla fotografier är upphovsrättsskyddade © 1999,2002 Peter Krefting, och får inte användas utan mitt skriftliga tillstånd.

[HTML 4.01!] [Alla vävläsare går bra här!] $Date: 2016-03-18 09:26:22 $ | peter@softwolves.pp.se

Åter till Softwolves Commodoresida | Peters hemsida