Hoppa över logotypen.

Vad gör vad i din VIC-64?

Av Lars Hägglund, Åke Nordin.
Foto: Lars Hägglund.
Ur: Allt om Hemdatorer 2 1984.

VIC-64 från sidan
A,B Spelportar
Här ansluter du joystick, rullbollar och liknande.
C Strömbrytare
Med denna slår du av och på datorn.
D Transformatorkontakt
Används för att ansluta spänningsaggregatet till datorn.
VIC-64 bakifrån
E Antennutgång
Här kommunicerar datorn med dig och din TV.
F Audio/videoport
På skilda stift återfinns här ljud- och bildsignalen. Ifrån dem kan du koppla din VIC-64 till din stereo respektive speciella videomonitor.

Det finns en ingång för yttre ljud in till ljudkretsens filter också.

G Serieport
Här ansluts tillbehör såsom moden, skrivare eller flexskiveminne. Gränssnittet kallas för RS232 och porten klarar alla vanliga förekommande överföringshastigheter. Tyvärr måste den nivåanpassas eftersom den inte följer standard.
H Kassettport
Här ansluts den speciella kassettbandspelaren.
I Användarport
Detta är en så kallad parallellport, vilket innebär att ett helt dataord (en Byte) går att läsa på en gång. Här kan man också ansluta vissa skrivare.
J Expansionsport
I expansionsporten finns alla de viktiga signalerna för datorns arbete tillgängliga, såväl styrsignaler som data- och adres$buss. Eftersom båda bussledningarna ligger direkt ut på porten från mikroprocessorn är den extra känslig för vad man ansluter till den.

Man kan, om man ansluter felaktig utrustning till expansionsporten, förstöra datorn.

Litet Förkortningslexikon

CIA
Central Interface Adapter, anpassningskrets.
MOB
Movable Object Block, sprite.
VIC
Video Interface Circuit, videokrets.
ROM
Read Only Memory, läsminne.
RAM
Random Access Memory, "minne där det tar lika lång tid att få fram information oberoende av var man tittar", ett läs- och skrivminne. Beteckningen
RAM
är något ålderdomlig. Numera är även läsminnen "Random Access-minnen" och läs/ skrivminnen kallas därför hellre:
RWM
Read Write Memory, en riktigare beteckning på läs- och skivminne.
MPU
Micro Processor Unit mikroprocessor. Kallas ofta CPU.
PLA
Programmable Logic Array, programmerbar logikkrets. Används i VIC64 för att skicka startsignaler till de kretsar som för tillfället ska arbeta.
SID
Sound Interface Device, "Ljudanpassningsutrustning", den del i VIC64 som genererar ljudet.
RF
Radio Frequencies, högfrens.
[HTML 4.01!] [Visas bäst med valfri webbläsare!] $Date: 2007/05/16 07:38:02 $ | peter@softwolves.pp.se

Åter till huvudartikeln | Åter till Softwolves' Commodoresida | Peters hemsida