Hoppa över logotypen.

Vad gör vad i din VIC-64?

Av Lars Hägglund, Åke Nordin.
Foto: Lars Hägglund.
Ur: Allt om Hemdatorer 2 1984.

VIC-64-moderkort (63 Kbyte)

[ Samma bild i 998×516: JPEG (448 Kbyte) ]

1. Anpassningskrets (CIA)
I denna krets anpassas informationen från tangentbordet och spelportarna så att datorn kan använda den.
2. Anpassningskrets (CIA)
Här anpassas både in- och utgående signaler på användar- och serieportarna. Här finns också VlC-64's inte särskilt exakta tidur.
3. Basicens Läsminne (ROM)
Ett minne det bara går att läsa från. Här har tillverkaren lagt in det program som datorn använder för att förstå och köra Basic-program.
4. Läsminne för Kernal (ROM)
Här finns 39 rutiner som är till stor hjälp - speciellt vid maskinkodsprogrammering. Mer om Kernal här intill.
5. Teckengeneratorns Läsminne (ROM)
Varje gång videokretsen ska skriva något på skärmen tittar den i det här fabriksprogrammerade minnet för att se hur t ex ett A eller ett + ser ut. Här finns det tabeller som innehåller koder för vilka punkter på TV-skärmen som ska tändas för att bilda alla olika tecken och grafiska symboler som finns i VIC-64.
6. Läsminne för färgerna (ROM)
Används av videokretsen när den bygger upp färgerna.
7. Microprocessor (MPU)
Den del i datorn som gör själva jobbet. Mer om processorn här intill.
9-12, 21-24. Läs- och Skrivminne (RWM)
L/S-minnet är den del av minnet som det går att ändra i. Här lagras bl a de program Du själv skriver.
13, 25. Väljarlogik
Läs/Skriv-minnet kan bara svälja hälften av adressens 16 bitar åt gången. Inmatningen av en adress måste alltså ske i två steg. De här två kretsarna ser till att rätt halva matas in vid rätt tidpunkt.
15. Väljarlogik
Kretsen innehåller två avkodare genom vilka processorn med hjälp av adressbussen kan ge startsignaler till olika kretsar.
17. Väljarkrets (PLA)
Med hjälp av 4 styrsignaler och 4 adressbitar från processorn kontrollerar den här kretsen aktiviteten hos nästan alla andra kretsar i hela datorn. Detta är en krets speciellt tillverkad för VIC-64.
18. Ljudkrets (SID)
Förutom att den genererar alla ljudeffekter innehåller kretsen 2 st A/D-omvandlare och datorns slumptalsgenerator. Närmare förklaring här intill.
19. Videokrets (VIC)
Kretsens främsta uppgift är förstås att skapa en videosignal att sända vidare till RF-modulatorn, men den avlastar dessutom processorn genom att ha inbyggd komplett spritehantering och register för enklare hantering av ljuspenna. (En sprite är en grafisk figur som rör sig på bildskärmen.)

I videokretsen ligger också VIC 64's största begränsning. Det finns nämligen ingen möjlighet att modifiera datorn till att använda 80 teckens radbredd. Videokretsen orkar helt enkelt inte med att hålla ordning på mer än 40 tecken på varje rad. Klart ledsamt!

Trots detta finns det program som på mer eller mindre lyckade sätt ger 80 tecken!

20. Dubbel Timerkrets
Innehåller 2 st tidur. Den ena ser till att datorn inte börjar arbeta just när man slår till strömmen, utan väntar en stund tills alla spänningar i maskinen har stabiliserat sig till sina rätta nivåer.

När man trycker på RESTORE-tangenten skickar den andra timern en avbrottssignal till datorn som avbryter allt annat arbete medan den speciella RESTORE-rutinen körs.

29-32. Svängningskretsar
2 st synkroniserade svängningskretsar skapar här noga bestämda frekvenser. Dessa bearbetas sedan av de övriga kretsarna så att de får en lämplig form. och hastighet för att kunna användas av videokretsen när den bygger upp bilden.

Svängningarna ligger sedan till grund för alla klocksignaler i hela datorn.

33. Kvartskristall
Kristallen är basen i de noggrant avstämda svängningskretsarna och är avgörande för om man ska kunna få fram de frekvenser man behöver.
34. Skärmburk
Denna plåtlåda rymmer videokretsar och svängningskretsar som arbetar med höga frekvenser. Lådan fungerar dels som skärmbox, dvs den hindrar högfrekvensutrustningen att störa grannens radio, dels som kylplåt för videokretsen.
35,36. Spänningsregulator
Dessa förser ljud- och bildkretsarna med +5 respektive +12 volt. Det sitter en spänningsregulator i det lösa nätaggregatet också. Den förser datorn med +5 volt för processorn, minnet och logiken, och spänningsaggregatet med massor av värme.
37. Filterkondensatorer
Jämnar ut drivspänningarna efter likriktning.
38. Likriktarbrygga
Likriktar den lågspända växelströmmen som kommer från spänningsaggregatet.
41. Säkring
Denna är av en speciell typ, vanlig i bl a USA. Den är 6,3 x 32 mm stor och ska inte tåla mer än 1 Ampere. Den ska dessutom vara snabb. Våra europeiska (S-märkta) säkringar är 5 x 20 mm stora.
43. Spolar
Jämnar ut drivspänningen och tar bort nätstörningar. Nätstörningar kan få datorn att "spara ur" och göra fel. De uppstår när t ex kylskåp går igång, eller när rumsbelysningen dämpas av en dimmer.
45. Skyddsplåt
Plåten fyller två syften. Dels skyddar den expansionsporten, som är monterad under, dels är den anslutningspunkt för datorns elektriska skärm.

Skärmen (en folieklädd kartongbit) ser till så att datorn inte stör radio- och TV-mottagare i närheten.

46. Resistansnät
De här svarta korvarna är helt enkelt ett kompakt och billigt sätt att montera många elektriska motstånd på en gång.
47. RF-modulator
Här bakas videosignalen och ljudsignalen ihop till en signal av samma typ som den som Sveriges Television använder.
52. Kassettmotorstyrning
Driver kassettspelaren när något kassettkommando används.
[HTML 4.01!] [Visas bäst med valfri webbläsare!] $Date: 2004/03/22 20:27:04 $ | peter@softwolves.pp.se

Åter till huvudartikeln | Åter till Softwolves' Commodoresida | Peters hemsida