indent-2.2.7

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-12-29 16:49:07

Christian Rose writes:
>   #: src/args.c:885 src/args.c:892
> N msgid "Profile contains unpalatable characters"
> N msgstr "Profilen innehåller motbjudande tecken"

"Osmakliga" hade väl varit mera ordagrant.  Men jag vet inte om det
spelar så stor roll. :-)

> N msgid "old style assignment ambiguity in \"=%c\".  Assuming \"= %c\"\n"
> N msgstr "tvetydighet i tilldelningen \"=%c\" (gammal form).  Använder \"= %c\"\n"

Kanske snarare "antar" än "använder"?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.