libgtop-examples

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-12-01 20:23:28

Christian Rose writes:
> #: examples/proclist.c:91
> msgid "Show processes in process group ARG"
> msgstr "Visa processer i processgruppen ARG"

Jag trodde du gått med på obestämd form när det var ett tal som
följde.  Och processgrupper är nummer.  (Liksom processessioner,
tty:er och processidentiteter i de följande meddelandena.)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.