Re: gwhois

From: Martin Sjögren (md9ms_at_mdstud.chalmers.se)
Date: 2001-11-27 22:52:41

On Tue, Nov 27, 2001 at 10:39:05PM +0100, Christian Rose wrote:
> 
> #: src/main.c:293
> msgid "Specify the geometry of the main window: ex. WIDTHxHEIGHT+X+Y"
> msgstr "Ange geometrin på huvudfönstret: t.ex. BREDD×HÖJD+X+Y"

Jag vet att det förespråkas "×" istället för "x", men i det här fallet ska
man väl faktiskt skriva in ett "x"? Då tycker iaf jag att det bör stå ett
"x" i texten.

> #: src/main.c:294
> msgid "GEOMETRY"
> msgstr "GEOMETRI"
> 
> #~ msgid "A whois client for the GNOME desktop enviroment"
> #~ msgstr "En whois-klient för skrivbordsmiljön GNOME"

"#~"? Vad innebär det?

/M

-- 
Martin Sjögren
  md9ms@mdstud.chalmers.se       ICQ : 41245059
  Phone: +46 (0)31 405242        Cell: +46 (0)739 169191
  GPG key: http://www.mdstud.chalmers.se/~md9ms/gpg.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.