sndconfig på nytt

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-08-27 21:33:03

Christian Rose writes:
>   #: ../sndconfig.c:1738
>   msgid "A probe will now be performed for any PnP cards"
> N msgstr "En undersökning kommer nu att utföras för eventuella PnP-kort"

Det blev bättre.  Kanske "En sökning kommer .... efter eventuella
..." vore ännu bättre, eller vad tycker du?

>   #: ../sndconfig.c:1785
>   #, c-format
>   msgid "%s Probe Results"
> N msgstr "%s-undersökningsresultat"

Och i så fall "%s-sökresultat".  Det finns några fall till.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.