Re: tillbaka, med ny version av gnupg

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-08-21 13:15:06

Daniel Resare wrote:
> Efter en tid av jobb familjesysslor med en numera sexmånaders dotter tror
> jag nu att jag har lite mer tid att ägna åt översättningar.
> 
> Jag har uppdaterat min översättning av gnupg till senaste versionen, dock
> verkar det som om jag har slarvat bort min podiff, så om någont har en
> sådan tillgänglig så skicka den gärna till listan. Här är iallfall hela
> versionen av den nya filen, samt en vanlig diff:
> 
> http://noa.tm/translation/gnupg/gnupg-1.0.6.sv.po
> http://noa.tm/translation/gnupg/gnupg-1.0.6.sv.po.diff
> 
> tjing/daniel

@@ -277,7 +275,7 @@
 #: util/logger.c:230
 #, c-format
 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
-msgstr "du har hittat en bugg ... (%s:%d)\\n\n"
+msgstr "du har hittat en bugg ... (%s:%d)\n"

Kanske "ett fel" eller "ett fel i programmet".

 
+# syftar på ett användargränsnitt i ett separat program, till exempel
gpa
 #. { oInteractive, "interactive", 0, N_("prompt before overwriting") },
 #: g10/g10.c:292
 msgid "use the gpg-agent"
-msgstr ""
+msgstr "använd pgp-agenten"

gpg, men tror detta var påpekat redan


 #: g10/keygen.c:580
 msgid "The use of this algorithm is deprecated - create anyway? "
-msgstr ""
+msgstr "Användanadet av denna algoritm är förlegat - vill du ändå
fortsätta? "

eller "... skapa ändå"?


@@ -1363,9 +1360,8 @@
 msgstr "nyckelstorleken är för liten; 768 är det minst tillåtna
värdet.\n"

minstA tillåtna värdet, "minst tillåtna" blir samma som "mest otillåtna"
:)


 #: g10/keygen.c:622
-#, fuzzy
 msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
-msgstr "nyckelstorleken är för liten; 768 är det minst tillåtna
värdet.\n"
+msgstr "nyckelstorleken är för liten; 1024 är det minst tillåtna värdet
för RSA.\n"

Samma här, möjligt att det finns på fler ställen


 #: g10/keygen.c:1759
 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
-msgstr ""
+msgstr "NOTERA: att skapa undernycklar till v3-nycklar bryter mot
OpenPGP\n"

Kanske OBSERVERA?


 # XXX
 #: g10/misc.c:238
-#, fuzzy
 msgid "this cipher algorithm is deprecated; please use a more standard
one!\n"
-msgstr "avråder från denna chifferalgoritm, använd istället en mer
normal algoritm!\n"
+msgstr "denna algoritm är förlegad, använd istället en mer normal
algoritm!\n"

kanske chiffer ska vara med?


 #: g10/passphrase.c:229
 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
-msgstr ""
+msgstr "felformaterad miljövariabel GPG_AGENT_INFO\n"

eller "miljövariabeln ... är felformaterad"


 #: g10/sig-check.c:328
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "NOTE: signature key %08lX expired %s\n"
-msgstr "NOTERA: signaturnyckeln är för gammal, gick ut vid %s\n"
+msgstr "NOTERA: signaturnyckeln %08lX, gick ut vid %s\n"

Samma här med OBSERVERA, kanske på fler ställen

Bra jobbat


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.