Re: Provides, requires och obsoletes.

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-08-21 03:13:24

Mattias Dahlberg wrote:
> # SOME DESCRIPTIVE TITLE.

Vad är det för fel på en riktig titel? "Swedish messages for urpmi."
kanske?


> # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
> # Copyright (C) 2000 MandrakeSoft

punkt på slutet kanske?


> # Cecilia Johnsson <datb@thegym.net>, 2000
> # Henrik Borg <datb@thegym.net>, 2000
> # Fuad Sabanovic <manijak@telia.com>, 2000
> # Mattias Dahlberg <voz@home.se>, 2001

punkt efter årtalen. :)


> #
> msgid ""
> msgstr ""
> "Project-Id-Version: urpmi 1.5\n"
> "POT-Creation-Date: 2001-07-19 16:38+0200\n"
> "PO-Revision-Date: 2001-08-14 21:13+0100\n"
> "Last-Translator: Mattias Dahlberg <voz@home.se>\n"
> "Language-Team: Swedish <>\n"

Du får gärna fylla i sv@li.org där, tror jag :)


> #: _irpm:31
> msgid ""
> "Automatic installation of packages...\n"
> "You requested installation of package $rpm\n"
> ""
> msgstr ""
> "Automatisk installation av paket...\n"
> "Du önskade installation av paketet $rpm\n"
> ""

Kanske s/önskade/begärde/


> #: _irpm:41
> #: po/placeholder.h:151
> #: urpmi:248
> #: urpmi:306
> msgid "Yy"
> msgstr "JjYy"

Vet du om detta fungerar?


> #: _irpm:61
> msgid ""
> "$rpm: command not found\n"
> ""
> msgstr ""
> "$rpm: ogiltigt kommando\n"
> ""

Eller kanske "kommandot kunde inte hittas"?


> #: po/placeholder.h:9
> #: po/placeholder.h:26
> msgid "usage: urpmf [options] <file>"
> msgstr "användning: urpmf [alternativ] <fil>"

Vi brukar kalla kommandoradsalternativ för "flaggor" här. Gäller på fler
ställen i filen.


> #: po/placeholder.h:10
> msgid " --quiet     - do not print tag name (default if no tag given on
> command"
> msgstr " --quiet     - skriv inte taggen \"name\" (antas om ingen tagg
> angivits på"
> #: po/placeholder.h:11
> msgid "          line, incompatible with interactive mode)."
> msgstr "          kommandoraden, fungerar ej i interaktivt läge)."

Usch, bryta meddelanden mitt itu är typiskt trasigt beteende,
buggrapportera och klaga!


> #: po/placeholder.h:32
> #: urpm.pm:1583
> #, c-format
> msgid "unable to read rpm file [%s] from medium \"%s\""
> msgstr "kan inte läsa rpm-filen [%s] från media \"%s\""

Inte mediat? På fler ställen isf


> #: po/placeholder.h:34
> #, c-format
> msgid "source of [%s] not found as [%s]"
> msgstr "källan [s%] kunde inte hittas som [%s]"

Här har du vänt på specifieraren. %s ska det vara. Hade nog upptäckts
med msgfmt -cvv -o /dev/null sv.po


> #: po/placeholder.h:36
> #: urpm.pm:1719
> #, c-format
> msgid "selecting %s using obsoletes"
> msgstr "väljer %s utifrån \"obsoletes\""

inte föråldrade?


> #: po/placeholder.h:115
> #: urpm.pm:1500
> #: urpm.pm:1522
> #, c-format
> msgid "there are multiples packages with the same rpm filename \"%s\""
> msgstr "den finns flera paket med samma rpm-filnamn \"%s\""

deT


> #: po/placeholder.h:119
> #: urpmi:270
> msgid "Press enter when it's done..."
> msgstr "Tryck enter när du är klar..."

eller kanske retur


> #: po/placeholder.h:123
> #: urpmi:238
> #, c-format
> msgid "To satisfy dependencies, the following packages are going to be
> installed (%d MB)"
> msgstr ""
> "För att tillfredsställa beroenden, följande paket kommer att bli
> installerade \n"
> "(%d MB)"

Någorlunda knepig ordföljd(tm) på svenska...
"För att tillfredsställa beroenden kommer följande paket att installeras
..."


> #: po/placeholder.h:126
> #: urpmi:269
> #, c-format
> msgid "Please insert the medium named \"%s\" on device [%s]"
> msgstr "Var god sätt in media med namnet \"%s\" i enhet [%s]"

Kanske "var god" ska strykas här.


> #: po/placeholder.h:127
> #, c-format
> msgid ""
> "urpmi version %s\n"
> "Copyright (C) 1999, 2000, 2001 MandrakeSoft.\n"
> "This is free software and may be redistributed under the terms of the GNU
> GPL.\n"
> "usage:\n"
> " --help      - print this help message.\n"
> " --update     - use only update media.\n"
> " --auto      - automatically select a good package in choices.\n"
> " --auto-select  - automatically select packages for upgrading the
> system.\n"
> " --force     - force invocation even if some package do not exist.\n"
> " --X       - use X interface.\n"
> " --best-output  - choose best interface according to the environment:\n"
> "           X or text mode.\n"
> " -a        - select all matches on command line.\n"
> " -m        - choose minimum closure of requires (default).\n"
> " -M        - choose maximun closure of requires.\n"
> " -c        - choose complete method for resolving requires
> closure.\n"
> " -p        - allow search in provides to find package.\n"
> " -q        - quiet mode.\n"
> " -v        - verbose mode.\n"
> " names or rpm files (only for root) given on command line are
> installed.\n"
> ""
> msgstr ""
> "urpmi version %s\n"
> "Copyright (C) 1999, 2000, 2001 MandrakeSoft.\n"
       ^
© kanske?


> "Det här är fri programvara och får distribueras enligt villkoren i GNU
> GPL.\n"
> "användning:\n"
> " --help      - visa denna hjälptext.\n"
> " --update     - använd endast uppdateringsmedia.\n"
> " --auto      - välj automatiskt bra paket vid val.\n"
> " --auto-select  - välj automatiskt paket för att uppgradera systemet.\n"
> " --force     - tvinga installation även om några paket inte finns.\n"
> " --X       - använd ett X-gränssnitt.\n"
> " --best-output  - välj det mest lämpliga gränssnittet utifrån aktuell
> miljö:\n"
> "           X or textläge.\n"

or?


> " -a        - välj allt som matchar kommandoraden.\n"
> " -m        - försök uppgradera så få paket som möjligt
> (standard).\n"
> " -M        - uppgradera allt som går.\n"
> " -c        - välj komplett metod för att lösa 'requires'.\n"

krav? Annars ska du kanske ersätta ' med \"
Gäller nog på fler ställen.

> " -p        - tillåt sökning i \"provides\" för att hitta paket.\n"

tillhandahållningar?
Gäller nog på fler ställen.


> #: po/placeholder.h:149
> #: urpmi:193
> msgid ""
> "Sorry, bad choice, try again\n"
> ""
> msgstr ""
> "Tyvärr, dåligt val, försök igen\n"
> ""

kanske s/dåligt/felaktigt/


> #: po/placeholder.h:154
> #: urpmi:300
> #: urpmi:314
> msgid "Installation failed"
> msgstr "Installation misslyckad"

misslyckadES kanske?


> #: po/placeholder.h:155
> #: urpmi:144
> msgid "Only superuser is allowed to install local packages"
> msgstr "Endast superanvädare får installera lokala paket"

anväNdare


> #: po/placeholder.h:162
> #: urpmi.addmedia:58
> #, c-format
> msgid ""
> "unable to update medium \"%s\"\n"
> ""
> msgstr ""
> "kunde ej uppdatera media \"%s\"\n"
> ""

Personligen gillar jag "inte" bättre än "ej". Smaksak. Gäller isf på
fler ställen.


> #: po/placeholder.h:208
> #, c-format
> msgid ""
> "urpmq version %s\n"
> "Copyright (C) 2000, 2001 MandrakeSoft.\n"
> "This is free software and may be redistributed under the terms of the GNU
> GPL.\n"
> "usage:\n"
> " -h       - print this help message.\n"
> " -v       - verbose mode.\n"
> " -d       - extend query to package dependencies.\n"
> " -u       - remove package if a better version is already
> installed.\n"
> " -m       - extend query to package dependencies, remove already\n"
> "          installed package that provide what is necessary, add\n"
> "          packages that may be block the upgrade.\n"
> " -M       - extend query to package dependencies and remove
> already\n"
> "          installed package only if they are newer or the same.\n"
> " -c       - choose complete method for resolving requires
> closure.\n"
> " -p       - allow search in provides to find package.\n"
> " -g       - print groups too with name.\n"
> " -r       - print version and release too with name.\n"
> " --update    - use only update media.\n"
> " --auto-select - automatically select packages for upgrading the
> system.\n"
> " --headers   - extract headers for package listed from urpmi db to\n"
> "          stdout (root only).\n"
> " --sources   - give all source packages before downloading (root
> only).\n"
> " --force    - force invocation even if some package do not exist.\n"
> " names or rpm files given on command line are queried.\n"
> ""
> msgstr ""
> "urpmq version %s\n"
> "Copyright (C) 2000, 2001 MandrakeSoft.\n"

© kanske?


> "Det här är fri programvara och får distribueras enligt villkoren i GNU
> GPL.\n"
> "användning:\n"
> " -h       - visa denna hjälptext.\n"
> " -v       - utförligt läge.\n"
> " -d       - utöka förfrågan till paketberoenden.\n"
> " -u       - ta bort paket om det redan finns en bättre version
> installerad.\n"
> " -m       - utöka förfrågan till paketberoenden, ta bort redan\n"
> "          installerade paket som innehåller vad som är nödvändigt,
> lägg till\n"

blir inte detta ganska brett? Mer än 80 tecken?


> "          paket som kan blockera uppgraderingen.\n"
> " -M       - utöka förfrågan till paketberoenden, ta bort redan\n"
> "          installerade paket enbart om de är nyare eller
> likadana.\n"
> " -c       - välj komplett metod för att uppfylla beroendekrav'.\n"
> " -p       - tillåt sökning i \"provides\" för att hitta paket.\n"
> " -g       - skriv även grupp i namnet.\n"
> " -r       - skriv även version och \"release\" i namnet.\n"
> " --update    - använd bara uppdateringsmedia.\n"
> " --auto-select - välj paket automatiskt för att uppgradera system.\n"
> " --headers   - hämta pakethuvuden, listade från urpmi-databasen till\n"
> "          stdout (endast root).\n"
> " --sources   - ge alla källpaket innan nerladdning (enbart root).\n"
> " --force    - tvinga installation även om några paket inte finns.\n"
> " namn eller rpm-filer som anges på kommandoraden bearbetas.\n"
> ""


Bra jobbat.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.