Re: Debconfmall: caudium

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-08-21 01:43:40

Tomas Ogren wrote:
> > Template: caudium/start_options
> > Type: multiselect
> > Choices: threads, debug, once, profile, fd-debug, keep-alive
> > Choices-sv: trådar, avlusning, förgrund, profilering, fd-avlusning,
> > håll-vid-liv
> > Description: Select options that should be used on startup
> > 'threads' - use threads (if available);
> > 'debug' - output debugging information while running;
> > 'once' - run in foreground;
> > 'profile' - store profiling information;
> > 'fd-debug' - debug file descriptor usage
> > 'keep-alive' - keep connections alive
> > Description-sv: Välj de inställningar som ska användas från start
> > 'trådar' - Använd trådar (om möjligt)
> > 'avlusning' - Skriv ut avlusningsinformation under körning
> > 'förgrund' - Kör i förgrunden
> > 'profilering' - Spara profileringsinformation
> > 'fd-avlusning' - Avlusa användandet av filidentifierare
> > 'håll-vid-liv' - Håll anslutningar vid liv

Eventuellt skulle lämpligheten av användandet av dubbla citationstecken
("") som ersättning för enkla sådana ('') i dessa meddelanden, och om
detta skulle erbjuda en mer i den övriga floran av svenska
översättningar integrerad språkstil, kunna utredas, då bruket av dylika
dubbla citationstecken i dessa översättarkretsar är tämligen utbrett och
accepterat och synnerligen fliteligen brukat.

:-)

Översättning: Kan du inte använda "" i stället för ''? Det gör vi i
många andra översättningar.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.