Re: anaconda (diff)

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-08-20 22:52:37

Göran Uddeborg wrote:
> >   #: ../iw/mouse_gui.py:148 ../textw/mouse_text.py:23
> > N msgid "/dev/ttyS3 (COM4 under DOS)"
> > N msgstr "/dev/ttyS4 (COM4 i DOS)"
> 
> ttyS3 skall det vara.

Hoppsan, vilken blunder... Tack!


> > N "You have elected to not install any boot loader. It is strongly recommended "
> > N "that you install a boot loader unless you have an advanced need.  A boot "
> > N "loader is almost always required in order to reboot your system into Linux "
> > N "directly from the hard drive.\n"
> > N "\n"
> > N "Are you sure you want to skip boot loader installation?"
> > N msgstr ""
> > N "Du har valt att inte installera något startprogram. Det rekommenderas varmt "
> > N "att du installerar ett startprogram om du inte har ett avancerat behov. Ett "
> > N "startprogram  behövs nästan alltid för att ditt system ska kunna startas om "
> > N "i Linux direkt från hårddisken.\n"
> > N "\n"
> > N "Är du säker på att du vill hoppa över installationen av startprogram?"
> 
> "avancerade behov" låter konstigare på svenska än engelska tycker jag.
> "särskilda behov" kasnke låter bättre?

Särskilda behov it is. Tack!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.