Re: initscripts på nytt

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-08-20 22:46:37

Göran Uddeborg wrote:
> > N msgid "Missing parameter 'IPv6AddrToTest' (arg 1)"
> > N msgstr "Parametern \"IPv6AdressAttTesta\" (arg 1) saknas"
> 
> Var finns parametern?  Jag ser inte att den finns översatt ensam
> någonstans i denna fil.  Min oro är alltså att det står på engelska
> där man skall fylla i.

Håller med, oron är nog befogad. Buggrapporterar du eller jag?


> > N msgid "Missing parameter 'IPv6-network' (arg 1)"
> > N msgstr "Parametern \"IPv6-nätverk\" (arg 1) saknas"
> 
> Motsvarande.
> 
> > N msgid "Missing parameter 'device' (arg 1)"
> > N msgstr "Parametern \"enhet\" saknas (arg 1)"
> 
> Ett annat liknande fall.

Jaja.


> > N msgid ""
> > N "Given IPv4 address $ipv4addr is not a globally usable one, 6to4 "
> > N "configuration is not valid!"
> > N msgstr ""
> > N "Angivna IPv4-adressen $ipv4addr är inte globalt användbar, "
> > N "6to4-konfigurationen är inte giltig!"
> 
> Du missade att ändra ordföljd där: "... inte globalt användbar är inte
> 6to4-konfigurationen giltig!"

Oj!
Ändrat till:

msgstr ""
"Eftersom IPv4-adressen $ipv4addr inte är globalt användbar är 6till4-"
"konfigurationen inte giltig!"

msgstr ""
"Eftersom adressen till mellanhanden inte är globalt användbar är
6till4-"
"konfigurationen inte giltig!"

sgstr ""
"Eftersom IPv6-adressen på mellanhanden inte är av typen 6till4 är
6till4-"
"konfigurationen inte giltig!"


> Du skall inte ha "6till4" förresten?  Det finns i så fall flera sådana
> förekomster.

Har ändrat. Tack!

Ny fil på http://www.menthos.com/po/redhat/initscripts.sv.po


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.