Re: Debconfmall: atftpd

From: Martin Sj|gren (md9ms_at_mdstud.chalmers.se)
Date: 2001-08-20 20:13:41

On Mon, Aug 20, 2001 at 07:14:08PM +0200, Jan D. wrote:
> >
> >
> >
> >Template: atftpd/verbosity
> >Type: select
> >Choices: 7 (LOG_DEBUG), 6 (LOG_INFO), 5 (LOG_NOTICE), 4 (LOG_WARNING)
> >Default: 5 (LOG_NOTICE)
> >Description: Verbosity level.
> > Level of logging. 7 logs everything including debug logs. 1 will log
> > only the system critical logs. 5 (LOG_NOTICE) is the default value.
> >Description-sv: Förklaringsnivå.
> > Hur informativ loggarna är. 7 loggar allt. 1 loggar bara systemkritiska
> > meddelanden. 5 är standardvärdet.
> >
> Det kan vara bra att ha kvar "LOG_NOTICE" i strängen, efterom det är 
> nåt man kan ha i sin syslog.conf. Fast det kanske syns bland valen?

Ja, det syns bland valen, men å andra sidan skadar det inte att ha det i
beskrivningen också, eftersom originalet har det, jag petar in det.

Egentligen ska man översätta valen också (Choices-sv) men i det här fallet
känns det inte så nödvändigt, eller vad säger ni?

Tack så mycket för kommentarerna!

Martin

-- 
Martin Sjögren
 md9ms@mdstud.chalmers.se    ICQ : 41245059
 Phone: +46 (0)31 405242    Cell: +46 (0)739 169191
 GPG key: http://www.mdstud.chalmers.se/~md9ms/gpg.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.