Re: anaconda (diff)

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-08-17 21:57:30

Christian Rose writes:
> Precis, men det gör det inte. Så det får bli "eventuella disketter" och
> en eventuell felrapport från dig angående originalet. :)

51990.  (Du trodde inte jag skulle orka, va? :-)

> Man skulle ju strängt taget faktiskt kunna föreställa sig en situation
> med flera diskettstationer och flera disketter.

Men det står "the floppy drive", så det är bara en sådan det handlar
om! :-)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.