anaconda (diff)

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-08-16 00:23:02

>   #: ../autopart.py:976
>   #, c-format
> N msgid ""
> N "WARNING!!\tWARNING!!\n"
> N "\n"
> N "You have selected to remove all partitions (ALL DATA) on the following "
> N "drives:%s\n"
> N "Are you sure you want to do this?"
> N msgstr ""
> N "VARNING!!\tVARNING!!\n"
> N "\n"
> N "Du har valt att ta bort alla partitioner (ALL DATA) på följande enheter:%s\n"
> N "Är du säker på att det är det du vill?"

Här blir antagligen %s en lista av hårddisknamn.  Då kanske det är
otaktiskt att ha det i slutet på en rad.  Det blir kanske snyggare om
du gör en radbrytning mellan "följande" och "enheter" eller så.

>   #: ../gui.py:196 ../text.py:258
> N msgid ""
> N "An unhandled exception has occured.  This is most likely a bug.  Please copy "
> N "the full text of this exception or save the crash dump to a floppy then file "
> N "a detailed bug report against anaconda at http://bugzilla.redhat.com/"
> N "bugzilla/"
> N msgstr ""
> N "En undantagshändelse som inte hanteras har inträffat. Detta är med största "
> N "sannolikhet ett fel. Var vänlig och kopiera hela texten från detta "
> N "undantagsfel och skapa en felrapport på http://bugzilla.redhat.com/"

I orginalet kan man välja på att kopiera texten eller spara dumpen på
en floppy.

Dessutom har du missat det avslutande "bugzilla/" i URL:en.

>   #: ../mouse.py:275 ../xserver.py:45
> N msgid ""
> N "Your mouse was not automatically detected.  To proceed in the graphical "
> N "installation mode, please proceed to the next screen and provide your mouse "
> N "information. You may also use text mode installation which does not require "
> N "a mouse."
> N msgstr ""
> N "Din mus kunde inte upptäckas automatiskt. För att kunna fortsätta "
> N "installationen måste du fortsätta till nästa skärm och ange informationen om "
> N "din mus. Du kan också använda textlägesinstallationen, som inte kräver någon "
> N "mus."

"För att kunna fortsätta installationen I GRAFIKLÄGE, fortsätt till
nästa skärm ..."

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.