Re: Provides, requires och obsoletes.

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-08-13 11:39:40

> > "The provides tag"
> > "The requires tag"
> > "The obsoletes tag"
> 
> "tillhandahåller"-märkningen
> "kräver"-märkningen
> "ersätter"-märkningen (ev. annan översättning av "obsoletes")
> 
> > "List all provides"
> > "Install all requires"
> > "Remove obsoletes"
> 
> Visa allt som tillhandahålls
> Installera allt som krävs
> Ta bort allt som ersatts/föråldrats

De senare håller jag med om.  Men de förra beror lite på
sammanhanget.  Om det är ett sammanhang där man skulle kunna tänkas se
spec-filen, t.ex. om man får meddelandena när man försöker bygga med
rpm efter att just ha skrivit sin spec-fil, så kanske jag inte skulle
översätta alls.  För då handlar det mer om ett namn.  Då får det bli
något i stil

    Taggen "provides"

Om man däremot är "längre ifrån" spec-filen kan man översätta enligt
förslaget.  Om det mer handlar om att det tillhandahålls något än att
det finns en text "provides" i en spec-fil.

Som sagt, det beror på sammanhanget.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.