Re: nano

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-07-06 22:17:37

On Fri, 6 Jul 2001, peter karlsson wrote:
> > > Jag skulle nog föredra "Var finns".
> > Men det är ju inte var någonting finns, det är ju var i filen man är?
> > Jag ändrar inte.
>
> Är det? Nu har jag inte testat, men i Pico är ^W - "Where Is"
> sökningen och då tycker jag "Var finns" passar bättre.

Du har rätt, jag blandade ihop det med CurPos. Jag ändrar till "Var
finns".


> > > > " -r [#kolumner] \t--fill=[#kolumner]\t\tStäll radbrytning till #kolumner\n"
> > > " -r [tecken] \t--fill=[tecken]\t\tBryt rader efter antal tecken\n"
> > Okej! Tack.
>
> Framförallt är inte "#" riktigt så vanligt på svenska, iaf inte i
> betydelsen "antal" (betydelsen "brädgård", däremot... :-) ).

Nej jag vet, men det hade slinkit igenom ändå, så tack föratt du påminde
mig. Jag skickar in en ny reviderad version nu.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.