Re: översättning av 'user space'

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-06-17 23:54:34

Allra bäst är såklart att inte använda bindestreck när det inte
behövs. Dvs "användarutrymme" i så fall. :-)

Jag tycker ändå att "användarrymden" är bättre. Det passar bättre ihop med
"kärnrymden" som är motsatsen ("user space" och "kernel space" används ju
i betydelsen program som inte använder kärnan direkt och program som
exekveras som en del av kärnan).

"Användarutrymme" och "kärnutrymme" tycker jag är tvetydiga. Det låter som
någonstans på filsystemet. Termen "rymd" har fördelen att inte kunna
förväxlas på samma sätt. Det vanliga uttrycket "executing in user space"
blir "kör i användarrymden" som inte kan missförstås på samma sätt som
"kör i användarutrymmet" (jaha, var är det i filsystemet? :)

Christian


On Sun, 17 Jun 2001, Marko Koski-Vähälä wrote:
> Jag har då aldrig hört talas om användarrymden men användar-utrymme vet
> man vad det är. Det allra bästa är ju att kolla sammanhanget.
>
> Mvh Makkan
> * Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.pp.se> [010617 23:02]:
> > Christian Rose writes:
> > > andreas berglund wrote:
> > > > Är det någon som har förslag på någon bra svensk term att översätta
> > > > 'user space' med?
> > >
> > > Någon bra etablerad svensk term finns det väl inte, men kanske
> > > "användarrymden"?
> >
> > Jag håller med.  Eftersom det inte finns någon etablerad term, är
> > det näst bästa att göra en direktöversättning som är så nära att den
> > som kan det engelska uttrycket förstår det svenska.  Och jag kan inte
> > se något fel i "användarrymden".
>

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.