Re: po-file för parted

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-06-15 03:12:10

Hej och hå, här kommer gnällfarbrorn! :)
Allvarligt talat, ta inte illa upp, jag försöker bara leta fel...


Jörgen Tegnér wrote:
> # Swedish messages for parted
> # Copyright © Jörgen Tegnér.
        ^
Här ska det finnas med ett årtal.


> # Jörgen Tegnér <jorgen.tegner@post.utfors.se>, 2001. 
> #
> msgid ""
> msgstr ""
> "Project-Id-Version: parted 1.2.1\n"

1.4.10 är den senaste versionen tillgänglig för översättning enligt TP:s
hemsida. Du kanske bör överväga att konvertera din översättning till
denna version. Det gör du enklast genom att använda programmet msgmerge:

msgmerge parted-1.2.1.sv.po parted-1.4.10.pot > parted-1.4.10.sv.po


Detta flyttar dina existerande översättningar för de meddelanden som är
identiska mellan versionerna till den nya po-filen parted-1.4.10.sv.po
som kommer att skapas. Du får naturligtvis manuellt ändå översätta de
meddelanden som tillkommit eller ändrats i den nya versionen.
Jag föreslår att du gör den uppdateringen, det är ingen vits tycker jag
att skicka in en översättning för en gammal version.


> "POT-Creation-Date: 2001-05-22 10:41+1000\n"
> "PO-Revision-Date: 2001-06-14 22:31+02:00\n"
                    ^
Det ska inte vara kolon där, vad jag vet.


> #: libparted/device.c:169
> #, c-format
> msgid "Could not stat device %s - %s."
> msgstr "Kunde inte ta status av enheten %s - %s."

Kanske "på" istället för "av"?


> #: libparted/device.c:289
> #, c-format
> msgid ""
> "The sector size on %s is %d bytes. Parted is known not to work properly "
> "with drives with sector sizes other than 512 bytes"
> msgstr "Sektorstorleken på %s är %d ord. Parted fungerar inte bra på skivor med annan sektorstorled än 512 bytar"

Byte (byte) är på de flesta plattformar inte alls detsamma som word
(ord), vad jag känner till. Det är nog bättre att översätta byte till
byte. Det är inget d i "storlek". Pluralformen av "byte" är på svenska
"byte". Du har två blanksteg mellan meningarna, det har du inte i andra
meddelanden i resten av filen.
Sen tycker jag att det är snyggare om meddelandet är på flera rader att
skriva det på flera rader genom att dela av meddelandet. Se msgid hur
det är gjort.

Mitt förslag alltså:

msgstr ""
"Sektorstorleken på %s är %d byte. Parted fungerar inte bra på skivor
med "
"annan sektorstorlek än 512 byte"> #: libparted/device.c:319
> #, c-format
> msgid "Unable to determine the size of %s (%s)"
> msgstr "Kunde inte bestämma storleken på %s (%s)"

Kanske "avgöra" istället för "bestämma"? Det är nog en smaksak.


> #: libparted/device.c:345
> #, c-format
> msgid "Could not read geometry of %s - %s."
> msgstr "Kunde inte läsa geometrin för %s - %s."

Kanske "för" -> "på"?


> #: libparted/device.c:456
> #, c-format
> msgid "Error initialising SCSI device %s - %s"
> msgstr "Ett fel uppstod vid initiering SCSI-enheten %s - %s"

"... vid initiering AV ..." kanske.


> #: libparted/device.c:522
> msgid ""
> "Unable to determine geometry of file/device. You should not use Parted "
> "unless you REALLY know what you're doing!"
> msgstr "Kunde inte bestämma geometrin för filen/enheten. Du bör inte använda Parted
> såvida du inte är RIKTIGT säker på vad du gör!"

Även här tycker jag att det är snyggare om man inte skriver allt på en
rad. Se som de gör i msgid. Jag tycker också att du kan byta "för" till
"på": "... geometrin på filen/enheten". Och "avgöra". "Om inte" är
kanske mer dagligt och lättsmält språk än "såvida".

Mitt förslag:

msgstr ""
"Kunde inte avgöra geometrin på filen/enheten. Du bör inte använda
Parted om "
"du inte är RIKTIGT säker på vad du gör!"


> #: libparted/device.c:606
> #, c-format
> msgid "Device %s is neither a SCSI nor IDE drive."
> msgstr "Enheten %s är varken en SCSI- eller IDE-skiva."

"skiva" tycker jag låter märkligt här. Det rör sig väl ofta om en
hårddisk här?
Jag skulle bytt ut "skiva" mot "enhet" som är mer neutralt.


> #: libparted/device.c:617
> msgid "ped_device_new() Unsupported device type"
> msgstr "ped_device_new() Stöd saknas för den här sortens enheter"

Eller kanske "enhetstypen". Smaksak.


> #: libparted/device.c:722
> #, c-format
> msgid "Unable to open %s read-write (%s). %s has been opened read-only."
> msgstr "Kunde inte öppna %s för både läsning och skrivning (%s). %s öppnades i läsläge."

Jag brukar ta för vana att hålla po-filerna på mindre än 80 tecken i
bredd, så här skulle jag ha radbrutit. Smaksak.


> #: libparted/device.c:765
> msgid ""
> "The kernel was unable to re-read your partition table, so you need to reboot "
> "before mounting any modified partitions. You also need to reinstall your "
> "boot loader before you reboot (which may require mounting modified "
> "partitions). It is impossible do both things! So you'll need to boot off a "
> "rescue disk, and reinstall your boot loader from the rescue disk. Read "
> "section 4 of the Parted User documentation for more information."
> msgstr "Kärnan kunde inte läsa partitionstabellen ytterligare en gång, så du måste starta om datorn innan du kan montera någon modifierad partition. Du måste också initiera bootprogrammet (vilket kan innebära montering av ändrade partitioner) innan du startar om. Det är omöjligt att göra båda! Så du måste starta från en räddningsskiva och initieara bootprogrammet från den. Läs kapitel fyra i Parteds användarmanual för mer information."

...men det här meddelandet är på tok för långt för en rad. Du inser att
du har skrivit en 629 tecken bred rad? :-)

Reglerna för hur man kan radbryta är väldigt enkla, och det brukar vara
brukligt att hålla sig under 80 tecken i bredd. Så här gör man:

Om det blir mindre än 80 tecken:

msgstr "Må Bob vara med dig!"

Inga klurigheter.
Om det blir ganska nära 80 tecken:

msgstr ""
"Må Bob vara med dig och de fem elementen på din resa i förvirringens
tid."

Man kan alltså skriva hela meddelandet på en ny rad om man lämnar raden
efter msgstr tom med "".
Om meddelandet är över 80 tecken:

msgstr ""
"Må Bob vara med dig och de fem elementen på din resa under
förvirringens "
"tid till den nedgående apelsinen, och må du komma lyckligt fram och
också "
"bringa lycka till din framtid. Hell Eris!"

Man avslutar alltså med " och fortsätter på en ny rad, där varje rad kan
göras mindre än 80 tecken i bredd. gettext förstår sig på sådant här,
det enda kravet är att första raden börjar med "" om det följer flera
rader. Vad gettext sedan gör är att slå samman raderna till den enda
sträng som visas i programmet, men det gör ju po-filerna betydligt mer
läsliga om man inte har flera hundra tecken breda rader.

Åter till ditt meddelande:

> "Kärnan kunde inte läsa partitionstabellen ytterligare en gång,

Kanske "kunde inte läsa om partitionstabellen" helt enkelt?


> så du måste starta om datorn innan du kan montera någon modifierad partition.

Kanske "ändrad" istället för "modifierad"? Smaksak.


> Du måste också initiera bootprogrammet

Det står "installera om" i originaltexten. Man installerar om sin
boothanterare.


> (vilket kan innebära montering av ändrade partitioner) innan du startar om.

Kanske "innan du startar om" innan parentesen som i originalet? Det
kanske blir tydligare då.


> Det är omöjligt att göra båda! Så du måste starta från en räddningsskiva och initieara bootprogrammet från den. Läs kapitel fyra i Parteds användarmanual för mer information."

"initiera" är felskrivet, men du vill kanske byta det mot "installera
om".


> #: libparted/device.c:782
> #, c-format
> msgid ""
> "The kernel was unable to re-read the partition table on %s (%s). This means "
> "Linux knows nothing about any modifications you made. You should reboot "
> "your computer before doing anything with %s."
> msgstr "Kärnan kunde inte läsa partitionstabellen på %s (%s). Det betyder att Linux inte vet nånting om de ändringar du gjort. Du bör starta om datorn innan du gör nånting med %s."

Samma sak med radbrytningar. "läsa om" ska det vara istället för "läsa".


> #: libparted/device.c:795
> msgid ""
> "You should reinstall your boot loader before rebooting. Read section 4 of "
> "the Parted User documentation for more information."
> msgstr "Du bör installera om 'boot loadern' innan du startar om. Läs paragrad 4 i Parteds användarmanual för mer information."

Radbrytning. "bootloader" har du översatt på andra ställen, varför inte
här? "paragraf" är felskrivet, men jag tycker det låter väl mycket som
en lagtext. Du ska kanske byta "paragraf" mot "avsnitt" eller "del" helt
enkelt?


> #: libparted/device.c:922
> #, c-format
> msgid "%s during read on %s"
> msgstr "%s under läsning av %s"

Kanske "på"?


> #: libparted/device.c:962 libparted/device.c:1046
> #, c-format
> msgid "%s during write on %s"
> msgstr "%s under skrivning på %s"

Här har du "på".


> #: libparted/device.c:998
> #, c-format
> msgid "Can't write to %s, because it is opened read-only."
> msgstr "Kan inte skriva till %s, eftersom den endast är öppnad i läsläge."

Jag tycker kommat är onödigt här på svenska. Det är en kort mening och
"eftersom" binder redan ihop satserna.


> #: libparted/disk_dos.c:517
> #, c-format
> msgid ""
> "The partition table on %s is inconsistent. There are many reasons why this "
> "might be the case. However, the most likely reason is that Linux detected "
> "the BIOS geometry for %s incorrectly. GNU Parted suspects the real geometry "
> "should be %d/%d/%d (not %d/%d/%d). You should check with your BIOS first, "
> "as this may not be correct. You can inform Linux by adding the parameter "
> "%s=%d,%d,%d to the command line. See the LILO or GRUB documentation for "
> "more information. If you think Parted's suggested geometry is correct, you "
> "may select Ignore to continue (and fix Linux later). Otherwise, select "
> "Cancel (and fix Linux and/or the BIOS now)."
> msgstr "Partitionstabellen på %s är inte felfri. Det kan finns många skäl till detta. Det mest troliga skälet är att Linux läste fel geometriinformation för %s i BIOS. GNU Parted misstänker att den riktiga geometrin bör vara %d/%d/%d (inte %d/%d/%d). Du bör först kontrollera din BIOS eftersom detta kan vara fel. Du kan informera Linux genom parametern %s=%d,%d,%d på kommandoraden. Mer information finns i manualerna för LILO eller GRUB. Om du tror att Parteds föreslagna geometri är riktig kan du välja Ignorera för att fortsätta (och ordna till Linux seanre). Annars, välj Avbryt (och ordna till Linux och/eller BIOS nu)."

Eller var det detta meddelandet som var 629 tecken brett... blir lite
jobbigt att komma med kommentarer också. Radbrytningar alltså. Till att
börja med använder du dubbla blanksteg på en del ställen men inte på
andra. Jag hade hållit mig till enkla blanksteg. "inte felfri" skulle
jag byta mot "inkonsistent", tror jag. Kanske diskuterbart, men jag
tycker det ligger närmare originalet.
"Det kan finnAs" ska det nog stå. "diTT BIOS" tycker jag vidare. "genom
parametern" skulle jag ändrat till "genom att lägga till parametern" som
är det som står i originalet. "senare" är feslatavat.


> #: libparted/disk_dos.c:555
> #, c-format
> msgid ""
> "The partition table on %s is inconsistent. There are many reasons why this "
> "might be the case. Often, the reason is that Linux detected the BIOS "
> "geometry incorrectly. However, this does not appear to be the case here. "
> "It is safe to ignore,but ignoring may cause (fixable) problems with some "
> "boot loaders."
> msgstr "Partitionstabellen på %s är felaktig. Det kan finnas flera anledningar till det. Ofta är anledningen att Linux har läst geometriinformationen i BIOS felaktigt. Det verkar dock inte vara problemet här. Du kan ignorera felet, men det kan uppstå problem (som kan åtgärdas) med vissa startprogram."

Radbrytningar. Se kommentaren om inkonsistent/felaktig tidigare. "till
detta" kanske istället för "till det"?


> #: libparted/disk_dos.c:1552
> msgid ""
> "Unable to align partition properly. This probably means that another "
> "partitioning tool generated an incorrect partition table, because it didn't "
> "have the correct BIOS geometry. It is safe to ignore,but ignoring may cause "
> "(fixable) problems with some boot loaders."
> msgstr "Kunde inte lägga partitionen jämn cylindergräns. Det betyder ofta att ett annat partitionsverktyg skrev en ogiltig partitionstabell, beroende på felaktig geomtriinformation från BIOS. Du kan ignorera felet, men det kan uppstå problem (som kan åtgärdas) med vissa startprogram."

Radbrytningar. "... lägga partitionen PÅ jämn cylindergräns ..." kanske.
Har du buggrapporterat att originalet saknar blanksteg efter ett komma
på ett ställe?


> #: libparted/disk_mac.c:209
> #, c-format
> msgid "Invalid signature %x for Mac disk labels."
> msgstr "Ogiltig signatur %x för etiketter för Macskivor."

Kanske lite många "för". Kanske "Ogiltig signatur %x för
Mac-disketiketter." Jag tycker det är bättre att kalla en hårddisk för
"disk" än "skiva" (då tänker jag på en cd, jag är väl för ung för att
tänka på "flexskivor" :-).


> #: libparted/disk_mac.c:257
> #, c-format
> msgid "%s is too small for a Mac disk label!"
> msgstr "%s är för liten för en filallokeringstabell gör Mac!"

Parse error. Den här meningen förstår jag inte. Mitt förslag:
"%s är för liten för en Mac-disketikett!"
(det blir dessutom mer konsistent med föregående meddelande).


> #: libparted/disk_mac.c:321
> msgid "Partition map has no partition map entry!"
> msgstr "Partitionstabellen saknar uppgift om sig själv!"

Snygg lösning!


> #: libparted/disk_mac.c:581
> msgid "The data region doesn't start at the start of the partition"
> msgstr "Data börjar inte vid partitionens början."

Kanske "Dataområdet ..." Originalet saknar punkt på slutet, du kanske
inte ska ha det heller.


> #: libparted/disk_mac.c:593
> msgid "The boot region doesn't start at the start of the partition"
> msgstr "Startsektorn börjar inte vid partitionens början."

Originalet saknar punkt på slutet.


> #: libparted/disk_mac.c:605
> msgid "The partition's boot region doesn't occupy the entire partition."
> msgstr "Partitionens startsektorer tar inte upp hela partitionens utrymme."

Varför plural på sektor? Det hade du inte tidigare.


> #: libparted/disk_mac.c:615
> msgid "The partition's data region doesn't occupy the entire partition."
> msgstr "Partitionens datasektorer tar inte upp hela partitionens utrymme."

Eller kanske "dataområde".


> #: libparted/disk_mac.c:667
> #, c-format
> msgid ""
> "Weird block size on device descriptor: %d bytes is not divisible by 512."
> msgstr "Stollig blockstorlek på enhetens deskriptor: %d byte är inte jämnt delbart med 512."

Hoho... kanske hellre "konstig" än "stollig". Kanske en radbrytning
också. "deskriptor" kanske kan bytas mot "handtag".


> #: libparted/disk_mac.c:678
> #, c-format
> msgid ""
> "The driver descriptor says the physical block size is %d bytes, but Linux "
> "says it is %d bytes."
> msgstr "Enhetens deskriptor påstår att den fysiska blockstorleken är %d byte, men Linux påstår att den är %d byte."

Radbrytning. Se det där om deskriptor/handtag.


> #: libparted/disk_mac.c:775
> #, c-format
> msgid ""
> "Conflicting partition map entry sizes! Entry 1 says it's %d, but entry %d "
> "says its %d!"
> msgstr "Motsägelsefulla storleksdata i partitionstabellen! Post ett påstås vara %d medan post %d påstås vara %d!"

Radbrytning. Sedan är det posterna som påstår att de själva är något...
kanske "post ett påstår sig vara %d" och motsvarande.


> #: libparted/disk_mac.c:802
> msgid "Weird - 2 partitions map entries!"
> msgstr "Konstigt - två poster i partitionstabellen!"

Här använder du "konstigt".


> #: libparted/disk_mac.c:1152
> msgid "Can't set non-Linux partitions as a root device."
> msgstr "Kan inte sätta partitioner som inte finns för Linux som startenhet."

Är "startenhet" verkligen samma som "root device"? Du tänker inte på
"boot device"? "rotenhet" kanske.


> #: libparted/disk_mac.c:1242
> msgid ""
> "Changing the name of a root or swap partition will prevent Linux from "
> "recognising it as such."
> msgstr "Genom att ändra namnet på en rot- eller växlingspartition kan inte Linux känna igen dem."

Radbrytning. Jag tycker översättningen har fått en konstig stil gentemot
originalet. Kanske hellre "Att ändra ... gör att ..."


> #: libparted/disk_mac.c:1437
> msgid "Can't add another partition - partition map is too small!"
> msgstr "Kan inte lägga till en till primär partition - partitionstabellen är för liten."

Radbrytning kanske.


> #: libparted/disk_pc98.c:524 libparted/disk_pc98.c:601
> #, c-format
> msgid ""
> "Partition %d isn't aligned to cylinder boundaries. Need to add support for "
> "this."
> msgstr "Partitionen %d ligger inte på jämna cylindergränser. Stöd för att hantera detta fall behöver kodas."

Radbrytning. Kanske "Måste lägga till stöd för detta" är närmare
originalet.


> #: libparted/filesys.c:215
> #, c-format
> msgid "Support for opening %s file systems is not implemented yet."
> msgstr "Support för att öppna filsystem av typ %s saknas."

Det är väl inte riktigt vad originalet säger? "är inte implementerat än"
vill jag ha det till. Dessutom är nog "stöd" bättre än "support" på
svenska, det är dessutom det du använt innan.


> #: libparted/filesys.c:232
> #, c-format
> msgid "Support for creating %s file systems is not implemented yet."
> msgstr "Support för att öppna filsystem av typ %s saknas."

Support -> Stöd. SKAPA står det, inte öppna. Inte implementerat än.


> #: libparted/filesys.c:259
> #, c-format
> msgid "Support for checking %s file systems is not implemented yet."
> msgstr "Support för att kontollera filsystem av typ %s saknas."

Support -> Stöd. kontRollera. Inte implementerat än.


> #: libparted/filesys.c:352
> #, c-format
> msgid ""
> "Direct support for copying file systems is not yet implemented for %s. "
> "However, support for resizing implemented. Therefore, the file system can "
> "be copied if the new partition is at least as big as the old one. So, "
> "either shrink the partition you are trying to copy, or copy to a bigger "
> "partition."
> msgstr "Direkt stöd för att kopiera filsystem av typen %s är inte programmerat ännu. Stöd för att ändra storlek finns. Därför kan filsystemet kopieras om den nya partitionen är minst lika stor som den gamla. Så antingen får du minska partitionen som du försöker kopiera, eller så kopierar du till en större partition."

Radbrytningar. Kanske hellre "inte implementerat ännu". Kanske "Stöd för
att ändra storlek finns dock".


> #: libparted/filesys.c:366
> #, c-format
> msgid "Support for copying %s file systems is not implemented yet."
> msgstr "Stöd för att kopiera filsystem av typ %s saknas."

Är inte implementerat än kanske.


> #: libparted/filesys.c:384
> #, c-format
> msgid "Support for resizing %s file systems is not implemented yet."
> msgstr "Stöd för att ändra storlek på filsystem av typ %s saknas."

Är inte implementerat än kanske.


> #: libparted/disk.c:739 libparted/filesys.c:422
> #, c-format
> msgid "The %s file system code doesn't support %s disk labels."
> msgstr "Koden för filesystemet %s stöder inte etiketter för %s."
            ^
Inget e där. Kanske "disketiketter" istället för "etiketter"?


> #: libparted/disk.c:136
> #, c-format
> msgid "Unable to open %s - unrecognised disk label."
> msgstr "Kunde inte öppna %s - okänd etikett."

Kanske "KAN inte". Kanske "disketikett".


> #: libparted/disk.c:166
> #, c-format
> msgid "Creating new %s disklabels is not implemented yet."
> msgstr "Stöd för att skapa nya %s-etiketter saknas."

"disketiketter". Inte implementerat än.


> #: libparted/disk.c:236
> #, c-format
> msgid "The code to write the partition table hasn't been written for %s yet"
> msgstr "Stöd för att skriva partitionstabell för %s saknas."

Kanske "Koden för att skriva partitionstabellen för %s har inte skrivits
än". Lite mer likt originalet.


> #: libparted/disk.c:621
> #, c-format
> msgid "%s disk labels do not support extended partitions."
> msgstr "Etiketter för %s stödjer inte utökade partitioner."

Kanske "disketiketter". Jag gillar "stöder" bättre än "stödjer".


> #: libparted/disk.c:937
> #, c-format
> msgid "Error reading %s (%s) to determine if partition is mounted."
> msgstr "Ett fel uppstod när %s försökte läsas (%s) för att avgöra om partitionen är monterad."

Radbrytning. Det är väl inte %s som försöker läsa? Kanske "när %s skulle
läsas (%s)".
Här använder du "avgöra" som översättning av "determine".


> #: libparted/disk.c:1302
> #, c-format
> msgid ""
> "Can't add a logical partition to %s, because there is no extended partition."
> msgstr "Kan inte lägga till en logisk partition %s, eftersom det saknas en utökad partition."

Radbrytning. "Kan inte lägga till en logisk partition TILL %s" ska det
väl vara?


> #: libparted/disk.c:1320
> #, c-format
> msgid "Can't have more than one extended partition on %s"
> msgstr "Kan inte ha fler än en utökade partitioner på %s"

"mer än en utökad partition" kanske.


> #: libparted/disk.c:1377
> #, c-format
> msgid "%s disk labels don't support logical or extended partitions."
> msgstr "%s-etiketter stödjer inte logiska eller utökade partitioner."

Kanske "disketiketter".


> #: libparted/disk.c:1541
> msgid ""
> "Can't resize an extended partition so as to exclude a logical partition."
> msgstr "Kan inte ändra storlek på en utökad partition för att exkludera en logisk partition."

Radbrytning kanske.


> #: libparted/disk.c:1570
> msgid "Can't grow a logical partition outside the extended partition."
> msgstr "Kan inte utöka en logisk partition utanför en utökad partition."
> 
> #: libparted/disk.c:1585
> msgid "Can't grow a partition onto used space."
> msgstr "Kan inte låta en partition växa ut på använt utrymme."

Du ska kanske använda växa på båda ställena?


> #: libparted/disk.c:1777
> msgid "boot"
> msgstr "datorstart"

Kanske bara "start".


> #: libparted/disk.c:1785
> msgid "raid"
> msgstr "RAID"
> 
> #: libparted/disk.c:1787
> msgid "lvm"
> msgstr "LVM"
> 
> #: libparted/disk.c:1789
> msgid "lba"
> msgstr "LBA"

Du ska kanske skriva dessa med små tecken också? Vilket är sammanhanget?


> #: libparted/exception.c:46
> msgid "Warning"
> msgstr "Warning"

Skrivs med V på svenska.


> #: libparted/exception.c:48
> msgid "Fatal"
> msgstr "Fatalt"

Kanske "Ödesdiger".


> #: libparted/exception.c:49
> msgid "Bug"
> msgstr "Bug"

Hellre "bugg" eller "programfel".


> #: libparted/exception.c:50
> msgid "No Implementation"
> msgstr "Kod saknas"

Eller "Inte implementerat"


> #: libparted/exception.c:87
> #, c-format
> msgid ""
> "A bug has been detected in GNU parted. Please email a bug report to "
> "bug-parted@gnu.org containing the version (%s) and the following message:"
> msgstr "En bug har upptäckts i GNU Parted. Vänligen skicka en rapport via epost till bug-parted@gnu.org, innehållandes version (%s) och följande meddelande:"

Radbrytning. "bugg" eller "programfel". Kanske "var vänlig och" eller
ingen artighetsfras alls. "e-post" med bindestreck rekommenderar
Datatermgruppen. Jag skulle skrivit det:
"Skicka en felrapport med e-post till bug-parted@gnu.org, där du tar med
versionsnumret (%s) och följande meddelande:"


> #: libparted/geom.c:115
> msgid "Can't have a partition outside the disk!"
> msgstr "Kan inte ha en partition utanför skivan!"

"disken" kanske istället för "skivan".


> #: libparted/geom.c:199
> #, c-format
> msgid "Attempt to read sectors %ld-%ld outside of partition on %s"
> msgstr "Försökte läsa sektorerna %ld-%ld utanför en partition på %s"

Kanske "partitionen"? Vad är sammanhanget?


> #: libparted/geom.c:234
> #, c-format
> msgid "Attempt to write sectors %ld-%ld outside of partition on %s"
> msgstr "Försökte skriva sektorerna %ld-%ld utanför en partition på %s"

Samma här.


> #: libparted/fs_ext2/ext2.c:86 libparted/fs_ext2/ext2.c:111
> msgid "Inconsistent group descriptors!"
> msgstr "Inconsistente groepsbeschrijvers!"

Huh!?!


> #: libparted/fs_ext2/ext2.c:716
> msgid ""
> "This ext2 filesystem has a rather strange layout! Please use dumpe2fs on "
> "this filesystem and send it to <buytenh@gnu.org>. I won't resize it, sorry."
> msgstr ""
> "Dit ext2 bestandssysteem heeft een nogal merkwaardige opmaak! Gebruik "
> "a.u.b. dumpe2fs op dit bestandssysteem en stuur het op naar "
> "<buytenh@dsv.nl>. Ik ga de grootte niet veranderen, sorry."

Övar du på holländskan?


> #: libparted/fs_ext2/ext2.c:748
> msgid "Invalid superblock. Are you sure this is an ext2 filesystem?"
> msgstr "Ongeldig superblok. Weet u zeker dat dit een ext2 bestandssysteem is?"
> 
> #: libparted/fs_ext2/ext2.c:761
> msgid "Filesystem has errors! Run e2fsck first!"
> msgstr "Bestandssysteem bevat fouten! Draai eerst e2fsck!"
> 
> #: libparted/fs_ext2/ext2.c:768
> msgid "Filesystem was not cleanly unmounted! Run e2fsck first!"
> msgstr "Bestandssysteem is niet goed onthecht! Draai eerst e2fsck!"
> 
> #: libparted/fs_ext2/ext2.c:780
> msgid "Filesystem has incompatible feature enabled"
> msgstr "Bestandssysteem heeft een incompatibele functionaliteit aan staan"
> 
> #: libparted/fs_ext2/ext2.c:791
> msgid "Error allocating buffer cache."
> msgstr "Fout bij het vrijmaken van geheugen voor de buffercache."

Hmmm!


> #: libparted/fs_ext2/ext2_inode_relocator.c:114
> msgid ""
> "Found an inode with a incorrect link count. Better go run e2fsck first."
> msgstr ""
> "Ik heb een inode gevonden met een onjuist aantal koppelingen. Het is maar "
> "beter om eerst e2fsck te draaien."
> 
> #: libparted/fs_ext2/ext2_inode_relocator.c:478
> msgid "Not enough free inodes!"
> msgstr "Niet genoeg beschikbare inodes!"
> 
> #: libparted/fs_ext2/ext2_resize.c:224
> msgid "Filesystem is too occupied to remove a group!"
> msgstr "Bestandssysteem is te vol om een groep te verwijderen!"
> 
> #: libparted/fs_ext2/ext2_resize.c:233
> msgid "Filesystem has too many allocated inodes to remove a group!"
> msgstr ""
> "Bestandssysteem heeft te veel gebruikte inodes om een groep te verwijderen!"
> 
> #: libparted/fs_ext2/ext2_resize.c:518
> #, c-format
> msgid "Your filesystem is too occupied to resize it to %i blocks. Sorry."
> msgstr ""
> "Uw bestandssysteem is te druk om het naar %i blokken te verkleinen. Sorry."
> 
> #: libparted/fs_ext2/ext2_resize.c:528
> #, c-format
> msgid ""
> "Your filesystem has too much occupied inodes to resize it to %i blocks. "
> "Sorry."
> msgstr ""
> "Uw bestandssysteem heeft te veel bezette inodes om het te verkleinen naar %i "
> "blokken. Sorry."
> 
> #: libparted/fs_ext2/ext2_block_relocator.c:155
> msgid "Cross-linked blocks found! better go run e2fsck first!"
> msgstr ""
> "Kruislings gekoppelde blokken gevonden! U kunt maar beter eerst e2fsck "
> "draaien!"
> 
> #: libparted/fs_ext2/ext2_block_relocator.c:478
> #, c-format
> msgid "Block %i has no reference? Weird"
> msgstr "Blok %i heeft geen referentie? Merkwaardig"
> 
> #: libparted/fs_ext2/ext2_block_relocator.c:671
> #, c-format
> msgid "Block %i shouldn't have been marked!"
> msgstr "Blok %i zou niet gemarkeerd moeten zijn!"
> 
> #: libparted/fs_ext2/interface.c:214
> msgid ""
> "The ext2 filesystem passed a basic check. For a more comprehensive check, "
> "use the e2fsck program."
> msgstr ""
> "Het ext2 bestandssysteem heeft deze basistest goed doorstaan. Gebruik het "
> "programma e2fsck voor een meer uitgebreide test."
> 
> #: libparted/fs_ext2/interface.c:235
> msgid "Sorry, can't move the start of ext2 partitions yet!"
> msgstr "Sorry, ik kan het begin van ext2-partities nog niet verplaatsen!"
> 
> #: libparted/fs_ext2/interface.c:314
> msgid "Ext2 partitions can't be hidden on msdos disk labels."
> msgstr "Ext2-partitioner kan inte gömmas i msdos-etiketter."
> 
> #: libparted/fs_ext2/ext2_buffer.c:82
> msgid "Couldn't flush buffer cache!"
> msgstr "Kon de buffercache niet doorspoelen!"
> 
> #: libparted/fs_fat/calc.c:84
> #, c-format
> msgid ""
> "You need %dM of free space to shrink this partition to this size (you "
> "currently have only %dM free)"
> msgstr ""
> "U heeft ten minste %dM vrije ruimte nodig om deze partitie naar die grootte "
> "te verkleinen (u heeft nu slechts %dM beschikbaar)"
> 
> #: libparted/fs_fat/calc.c:94
> #, c-format
> msgid "Insane! %d clusters!"
> msgstr "Ongekend! %d clusters!"
> 
> #: libparted/fs_fat/context.c:53
> #, c-format
> msgid ""
> "Cluster start delta = %d, which is not a multiple of the cluster size %d."
> msgstr ""
> "Cluster begin delta = %d, en dat is geen veelvoud van de clustergrootte %d."
> 
> #: libparted/fs_fat/fat.c:55
> msgid ""
> "GNU parted was miscompiled: the FAT boot sector should be 512 bytes. FAT "
> "support will be disabled."
> msgstr ""
> "GNU parted is verkeerd vertaald: de FAT opstartsector zou 512 bytes moeten "
> "zijn. Ondersteuning voor FAT wordt uitgeschakeld."
> 
> #: libparted/fs_fat/fat.c:198
> msgid ""
> "The FATs don't match. If you don't know what this means, then select "
> "cancel, run scandisk on the file system, and then come back."
> msgstr ""
> "De FATs komen niet overeen. Als u niet weet wat dit betekent, selecteer dan "
> "Annuleer, en draai scandisk op het bestandssysteem, en kom dan weer terug."
> 
> #: libparted/fs_fat/fat.c:318
> msgid "Partition too small for a FAT file system"
> msgstr "Partitie te klein voor een FAT-bestandssysteem"
> 
> #: libparted/fs_fat/fat.c:323
> msgid ""
> "The filesystem is going to be too big for FAT16, so FAT32 will be used. "
> "This is not compatible with MS-DOS, early versions of MS-Windows 95 and "
> "Windows NT. If you use these operating systems, then select cancel, and "
> "create a smaller partition. If you only use Linux, BSD, MS Windows 98 "
> "and/or MS Windows 95 B, then select OK."
> msgstr ""
> "Het bestandssysteem zou te groot worden voor FAT16, dus ik zal FAT32 "
> "gebruiken. Dit is niet bruikbaar in MS-DOS, vroege versies van MS-Windows "
> "95 en Windows NT. Als u een van deze besturingssystemen gaat gebruiken, "
> "selecteer dan Annuleer, en maak een kleinere partitie aan. Als u slechts "
> "Linux, BSD, MS Windows 98 en/of Windows 95 B gebruikt, kies dan OK."
> 
> #: libparted/fs_fat/fat.c:340 libparted/fs_fat/fat.c:368
> msgid "Weird: fat_calc_sizes() failed for FAT32!"
> msgstr "Merkwaardig: fat_calc_sizes() mislukte voor FAT32!"
> 
> #: libparted/fs_fat/fat.c:350
> msgid ""
> "Would you like to use FAT32 for this filesystem? It is much more efficient "
> "with your disk space, but is not compatible with early versions of Windows "
> "95 and Windows NT. Only select yes if you only use Linux, BSD, MS Windows "
> "98 and/or MS Windows 95 B."
> msgstr ""
> "Wilt u FAT32 gebruiken voor dit bestandssysteem? Het geet veel efficiënter "
> "om met schijfruimte, maar het is niet compatibel met vroege versies van "
> "Windows 95 en Windows NT. Selecteer alleen ja indien u Linux, BSD, MS "
> "Windows 98 en/of MS Windows 95 B gebruikt."
> 
> #: libparted/fs_fat/fat.c:525
> msgid "There are no possible configurations for this FAT type."
> msgstr "Er zijn geen mogelijke configuraties voor dit type FAT."
> 
> #: libparted/fs_fat/fat.c:537
> #, c-format
> msgid ""
> "File system doesn't have expected sizes for Windows to like it. Cluster "
> "size is %dk (%dk expected); number of clusters is %d (%d expected); size of "
> "FATs is %d sectors (%d expected)."
> msgstr ""
> "Het bestandssysteem heeft niet de verwachtte groottes zoals Windows het "
> "graag wil. Clustergrootte is %dk (%dk verwacht); aantal clusters is %d (%d "
> "verwacht); grootte van de FATs is %d sectoren (%d verwacht)."
> 
> #: libparted/fs_fat/fat.c:557
> #, c-format
> msgid ""
> "File system doesn't have expected sizes for Windows to like it. Number of "
> "clusters is %d (%d expected); size of FATs is %d sectors (%d expected)."
> msgstr ""
> "Het bestandssysteem heeft niet de verwachtte groottes zoals Windows het "
> "graag wil. Aantal clusters is %d (%d verwacht); grootte van de FATs is %d "
> "sectoren (%d verwacht)."
> 
> #: libparted/fs_fat/fat.c:577
> #, c-format
> msgid ""
> "File system is reporting the free space as %d clusters, not %d clusters."
> msgstr ""
> "Het bestandssysteem heeft de beschikbare ruimte aan als %d clusters, niet %d "
> "clusters."
> 
> #: libparted/fs_fat/resize.c:156
> msgid ""
> "There's not enough room in the root directory, for all of the files. Either "
> "cancel, or ignore to lose the files."
> msgstr ""
> "Er is niet genoeg ruimte in de hoofdmap voor alle bestanden. Ofwel "
> "Annuleer, ofwel Negeer om de bestanden kwijt te raken."
> 
> #: libparted/fs_fat/resize.c:260
> msgid "Error writing to the root directory."
> msgstr "Fout bij het schrijven naar de hoofdmap."

Okej, jag betraktar detta som ett misstag?


> #: libparted/fs_fat/resize.c:445
> msgid "If leave your file system as FAT16, then you will have no problems."
> msgstr "Om låter filsystemet fortsätta vara FAT16 kommer du inte att få några bekymmer."

Okej, vi är tillbaka till svenska översättningar.
Radbrytning kanske. Du ska kanske buggrapportera den konstiga
originalmeningen här?


> #: libparted/fs_fat/resize.c:448
> msgid ""
> "If you convert to FAT16, and MS Windows is installed on this partition, then "
> "you must re-install the MS Windows boot loader. If you want to do this, you "
> "should consult the Parted manual (or your distribution's manual)."
> msgstr "Om du konverterar till FAT16 och MS Windows är installerad på den här partitionen så måste du installera om MS Windows startprogram. Om du gör det, bör du studera Parteds manual (eller din distributions manual)."

Radbrytning. Kommat i sista meningen tycker jag är onödigt.


> #: libparted/fs_fat/resize.c:456
> msgid ""
> "If you leave your file system as FAT32, then you will not introduce any new "
> "problems."
> msgstr "Om låter filsystemet fortsätta vara FAT32 kommer du inte att introducera några nya problem."

Radbrytning. "Om DU låter ..."


> #: libparted/fs_fat/resize.c:460
> msgid ""
> "If you convert to FAT32, and MS Windows is installed on this partition, then "
> "you must re-install the MS Windows boot loader. If you want to do this, you "
> "should consult the Parted manual (or your distribution's manual). Also, "
> "converting to FAT32 will make the file system unreadable by MS DOS, MS "
> "Windows 95a, and MS Windows NT."
> msgstr "Om du konverterar till FAT32 och MS Windows är installerad på den här partitionen så måste du installera om MS Windows startprogram. Om du gör det, bör du studera Parteds manual (eller din distributions manual). Märk att genom att konvertera filsystemet till FAT32 kommer det inte att kunna läsas av MS DOS, MS Windows 95a och MS Windows NT."

Radbrytningar! Ta gärna bort "så" i "så måste", det känns onödigt.
Kommat efter "om du gör det" känns onödigt. "din distributions manual"
kan kanske skrivas om som "manualen till din distribution". Kanske
"Observera" istället för "märk"?


> #: libparted/fs_fat/resize.c:474
> #, c-format
> msgid "%s %s %s"
> msgstr "%s %s %s"
> 
> #: libparted/fs_fat/resize.c:502 libparted/fs_fat/resize.c:518
> #, c-format
> msgid "%s %s"
> msgstr "%s %s"

Vad är detta?


> #: libparted/fs_fat/resize.c:503
> msgid ""
> "The file system can only be resized to this size by converting to FAT16."
> msgstr "Filsystemet kan bara ändras till den här storleken genom att konvertera till FAT16."

Radbrytning.


> #: libparted/fs_fat/resize.c:519
> msgid ""
> "The file system can only be resized to this size by converting to FAT32."
> msgstr "Filsystemet kan bara ändras till den här storleken genom att konvertera till FAT32."

Radbrytning.


> #: libparted/fs_fat/resize.c:532
> msgid ""
> "GNU Parted can not resize this partition to this size. We're working on it!"
> msgstr "GNU Parted kan inte ändra partitionen till den här storleken. Vi arbetar på en lösning!"

Radbrytning, dubbla blanksteg?


> #: libparted/fs_fat/bootsector.c:62
> msgid ""
> "File system has an invalid number of reserved sectors for a FAT filesystem."
> msgstr "Filsystemet har ett ogiltigt antal reserverade sektorer för ett filsystem av typen FAT."

Radbrytning.


> #: libparted/fs_fat/bootsector.c:122
> #, c-format
> msgid ""
> "This file system has a logical sector size of %d. GNU Parted is known not "
> "to work properly with sector sizes other than 512 bytes."
> msgstr ""
> "Dit bestandssysteem heeft een logische sectorgrootte van %d. GNU Parted "
> "werkt niet goed met sectorgroottes anders dan 512 bytes."

Är vi tillbaka vid holländskan igen?


> #: libparted/fs_fat/bootsector.c:142
> #, c-format
> msgid ""
> "Partition size (%ld sectors) and filesystem size (%ld sectors) do not match."
> msgstr "Partitionens storlek (%ld sektorer) och filsystemets storlek (%ld sektorer) stämmer inte överens."

Skönt med lite svenska igen. Radbrytning?


> #: libparted/fs_fat/bootsector.c:169
> msgid "FAT boot sector says logical sector size is 0. This is weird. "
> msgstr ""
> "De FAT opstartsector vindt dat de logische sectorgrootte 0 is. Dit is heel "
> "vreemd. "

Nämen!


> #: libparted/fs_fat/bootsector.c:175
> msgid "FAT boot sector says there are no FAT tables. This is weird. "
> msgstr ""
> "De FAT opstartsector vindt dat er geen FAT tabellen zijn. Dit is heel "
> "vreemd. "
> 
> #: libparted/fs_fat/bootsector.c:181
> msgid "FAT boot sector says clusters are 0 sectors. This is weird. "
> msgstr ""
> "De FAT opstartsectore vindt dat een cluster 0 sectoren is. Dit is heel "
> "vreemd. "
> 
> #: libparted/fs_fat/bootsector.c:191
> msgid "Filesystem is FAT12, which is unsupported."
> msgstr "Het bestandssysteem is FAT12, dit wordt niet ondersteund."
> 
> #: libparted/fs_fat/bootsector.c:240
> #, c-format
> msgid ""
> "The FATs aren't big enough to describe all clusters! Each FAT is %d "
> "sectors. There are %d clusters, which would require each FAT to be %d "
> "sectors. This is REALLY weird. You might want to write us an email: "
> "bug-parted@gnu.org"
> msgstr "Filallokeringstabellerna är inte stora nog för att beskriva alla kluster! Varje tabell är %d sektorer. Det finns %d kluster, vilket innebär att varje tabell borde vara %d sektorer. Detta är RIKTIGT stolligt. Skriv ett brev till oss: bug-parted@gnu.org"

Lite svenska igen verkar det som. Radbrytningar!
Jag tycker "konstigt" är en bättre översättning av "weird" än
"stolligt".


> #: libparted/fs_fat/bootsector.c:381
> #, c-format
> msgid ""
> "The information sector has the wrong signature (%x). Select cancel for now, "
> "and send in a bug report. If you're desperate, it's probably safe to ignore."
> msgstr ""
> "De informatiesector heeft een verkeerde vingerafdruk (%x). Selecteer "
> "voorlopig Annuleer, en stuur een foutrapportage op. Indien u heel wanhopig "
> "bent, kunt u het beste voor Negeer kiezen."

Holländskan igen...


> #: libparted/fs_fat/count.c:145
> #, c-format
> msgid "Bad directory entry for %s: first cluster is the end of file marker."
> msgstr ""
> "Foutieve map-ingang voor %s: eerste cluster is een bestandseinde-markering."
> 
> #: libparted/fs_fat/count.c:158
> #, c-format
> msgid ""
> "Bad FAT: unterminated chain for %s. You should run dosfsck or scandisk."
> msgstr "Trasig filallokeringstabell: ej avslutad kedja för %s. Du bör köra dosfsck eller scandisk."

Lite svenska igen! Skönt. Radbrytningar hade varit sköna också.


> #: libparted/fs_fat/count.c:167
> #, c-format
> msgid ""
> "Bad FAT: cluster %d outside filesystem in chain for %s. You should run "
> "dosfsck or scandisk."
> msgstr "Trasig filallokeringstabell: kluster %d ligger utanför filsystemet för %s. Du bör köra dosfsck eller scandisk."

Radbrytning.


> #: libparted/fs_fat/count.c:177
> #, c-format
> msgid ""
> "Bad FAT: cluster %d is cross-linked for %s. You should run dosfsck or "
> "scandisk."
> msgstr "Trasig filallokeringstabell: kluster %d är korslänkad för %s. Du bör köra dosfsck eller scandisk."

Radbrytning.


> #: libparted/fs_fat/count.c:195
> #, c-format
> msgid "%s is %dk, but it has is %d clusters (%dk)."
> msgstr "%s är %dk, men den har %d kluster (%dk)."

Är "k" här kB? I så fall kanske man ska skriva "%d kB".


> #: libparted/fs_fat/table.c:136
> #, c-format
> msgid ""
> "FAT %d media %x doesn't match the boot sector's media %x. You should "
> "probably run scandisk."
> msgstr ""
> "FAT %d medium %x komt niet overeen met medium %x uit de opstartsector. U "
> "zult waarschijnlijk scandisk moeten draaien."

Nämen!


> #: libparted/fs_fat/table.c:267
> #, c-format
> msgid "fat_table_set: cluster %ld outside filesystem"
> msgstr "fat_table_set: cluster %ld ligt buiten het bestandssysteem"
> 
> #: libparted/fs_fat/table.c:295
> #, c-format
> msgid "fat_table_get: cluster %ld outside filesystem"
> msgstr "fat_table_get: cluster %ld ligt buiten het bestandssysteem"
> 
> #: libparted/fs_fat/table.c:333
> msgid "fat_table_alloc_cluster: no free clusters"
> msgstr "fat_table_alloc_cluster: geen beschikbare clusters"
> 
> #: libparted/fs_linux_swap/linux_swap.c:242
> #, c-format
> msgid "Unrecognised linux swap signature '%10s'."
> msgstr "Okänd signatur för Linux växlingsutrymme \\\"%10s\\\"."
> 
> #: libparted/fs_linux_swap/linux_swap.c:309
> msgid "Too many bad pages."
> msgstr "Te veel foutieve pagina's."
> 
> #: libparted/fs_linux_swap/linux_swap.c:392
> msgid ""
> "This swap partition is not compatible with Linux version 2.1.117 or earlier. "
> " Use a smaller partition (maximum size 128mb) if you want to use old "
> "versions of Linux."
> msgstr ""
> "Deze wisselpartitie is niet compatibel met Linux versies eerder dan 2.1.118. "
> " Gebruik een kleinere partitie (maximaal 128mb groot) indien u oude versies "
> "van Linux wilt gebruiken."
>
> #: libparted/fs_linux_swap/linux_swap.c:517
> msgid "Linux-swap partitions can not be hidden on msdos disk labels."
> msgstr "Linux växlingsenhet kan inte döljas på en msdos etikett."

Tillbaka till svenskan. Fast nu verkar det vara särskrivningar. Jag vill
ha det till "Linux-växlingspartitioner" och "msdos-disketiketter".


> #: libparted/fs_linux_swap/linux_swap.c:535
> msgid "Linux-swap partitions can not be bootable on pc98 disk labels."
> msgstr "Linux växlingsenhet är inte startbar på pc98 etiketter."

Se ovan. "Linux-växlingspartitioner", "pc98-disketiketter".


> #: libparted/fs_hfs/hfs.c:124
> msgid "HFS partitions can't be hidden on msdos disk labels."
> msgstr "Partitioner av typ HFS kan inte gömmas på msdos etiketter."

Varför inte "HFS-partitioner"? "msdos-disketiketter".


> #: parted/parted.c:58
> msgid "displays this help message"
> msgstr "geeft deze hulptekst weer"

Där kom det igen...


> #: parted/parted.c:59
> msgid "where necessary, prompts for user intervention"
> msgstr "vraagt om tussenkomst van de gebruiker indien nodig"
> 
> #: parted/parted.c:60
> msgid "never prompts for user intervention"
> msgstr "vraagt nooit om tussenkomst van de gebruiker"
> 
> #: parted/parted.c:61
> msgid "displays the version"
> msgstr "geeft de versie weer"
> 
> #: parted/parted.c:68
> msgid ""
> "MINOR is the partition number used by Linux. On msdos disk labels, the "
> "primary partitions number from 1-4, and logical partitions are 5 onwards.\n"
> msgstr "MINOR är partitionsnumret som Linux använder. På filsystem av typ MSDOS är de primära partitionerna numrerade mellan ett och fyra, och de logiska partitionerna från fem och uppåt.\n"

Svenska igen! Radbrytningar. Varför inte "msdos-filsystem"? Kanske "från
ett till fyra"?


> #: parted/parted.c:71
> msgid "LABEL-TYPE is one of: "
> msgstr "LABEL-TYPE is een van: "

Nämen!


> #: parted/parted.c:76
> msgid "START and END are in megabytes\n"
> msgstr "BÖRJAN och SLUT anges i MB\n"

Kanske skriva ut "megabyte"?


> #: parted/parted.c:212
> msgid "Destination partition is being used."
> msgstr "Målpartitionen är i bruk."

Kanske "används"?


> #: parted/parted.c:295
> #, c-format
> msgid "Partition(s) on %s are being used."
> msgstr "Partitionen på %s är i bruk."

Kanske "Partitionerna på %s används."?


> #: parted/parted.c:348 parted/parted.c:591 parted/parted.c:808
> #: parted/parted.c:884
> msgid "Partition is being used."
> msgstr "Partitionen används."

Här använder du "används"!


> #: parted/parted.c:358
> msgid "Unknown filesystem type."
> msgstr "Okänt filsystem."

Snarare "Okänd filsystemstyp".


> #: parted/parted.c:422 parted/parted.c:508
> msgid "Unknown file system type."
> msgstr "Okänt filsystem."

Samma. Du kanske vill buggrapportera att de har skrivit "file system" på
två olika sätt?


> #: parted/parted.c:631
> msgid "Can't move a partition onto itself. Try using resize, perhaps?"
> msgstr "Kan inte flytta en partition till sig själv. Prova att ändra storleken istället."

Rasbrytning.


> #: parted/parted.c:710
> #, c-format
> msgid "Disk geometry for %s: 0.000-%.3f megabytes\n"
> msgstr "Geometri på %s: 0.000-%.3f MB\n"

Kanske megabyte?


> #: parted/parted.c:713
> #, c-format
> msgid "Disk label type: %s\n"
> msgstr "Etikettyp: %s\n"

Kanske "Typ av disketikett"?


> #: parted/parted.c:1038
> msgid "check"
> msgstr "Kontrollera"

Kanske litet "k"?


> #: parted/parted.c:1041
> msgid "check MINOR          do a simple check on the filesystem"
> msgstr ""
> "controleer SUB        voer een simpele controle uit op het "
> "bestandssysteem"

Nämen!?


> #: parted/parted.c:1046
> msgid "cp"
> msgstr "cp"

Varför är detta markerat för översättning?


> #: parted/parted.c:1049
> msgid ""
> "cp [FROM-DEVICE] FROM-MINOR TO-MINOR   copy filesystem to another "
> "partition"
> msgstr ""

Ingen översättning av parametrarna och förklaringen?


> #: parted/parted.c:1055
> msgid "help"
> msgstr "hjälp"

Om det här är ett kommando som de tidigare ska det kanske inte
översättas?


> #: parted/parted.c:1058
> msgid "help [COMMAND]        prints general help, or help on COMMAND"
> msgstr "help [KOMMANDO]       skriver generell hjälp, eller speciell hjälp för KOMMANDO"

Det är ju inte översatt här till exempel.


> #: parted/parted.c:1063
> msgid "mklabel"
> msgstr "mklabel"
> 
> #: parted/parted.c:1066
> msgid "mklabel LABEL-TYPE      create a new disklabel (partition table)"
> msgstr ""

Översättning?


> #: parted/parted.c:1071
> msgid "mkfs"
> msgstr "mkfs"
> 
> #: parted/parted.c:1074
> msgid ""
> "mkfs MINOR FS-TYPE      make a filesystem FS-TYPE on partititon MINOR"
> msgstr ""

Översättning?


> #: parted/parted.c:1090
> msgid ""
> "mkpart makes a partition without creating a new file system on the "
> "partition. FS-TYPE must be specified for data partitions (as opposed to "
> "extended partitions). This command is useful if you accidently deleted a "
> "partition.\n"
> msgstr ""
> "mkpart maakt een partitie aan zonder ook een nieuw bestandssysteem te maken. "
> " BS-TYPE moet opgegeven worden voor gegevenspartities (in tegenstelling tot "
> "uitgebreide partities). Dit commando is vooral handig als u per ongeluk een "
> "partitie verwijderd heeft.\n"

Nämen!


> #: parted/parted.c:1110
> msgid "move MINOR START [END]     move partition MINOR"
> msgstr ""

Översättning?


> #: parted/parted.c:1118
> msgid "name MINOR NAME        name partition MINOR NAME"
> msgstr ""

Översättning?


> #: parted/parted.c:1124
> msgid "print"
> msgstr "skriv ut"

Vet inte om kommandona ska översättas som sagt. Fungerar det om man
översätter dem? Framförallt fungerar det att göra det till två ord som
här? Går det inte att översätta kommandona skulle jag buggrapporterat
att de är markerade för översättning.


> #: parted/parted.c:1127
> msgid "print             display the partition table"
> msgstr "skriv ut               partitionstabellen"

"visa partitionstabellen" väl?


> #: parted/parted.c:1132
> msgid "quit"
> msgstr "avsluta"

Samma kommentar om kommandona.


> #: parted/parted.c:1135
> msgid "quit             exit program"
> msgstr "einde             beëindig programma"

Nämen!


> #: parted/parted.c:1140
> msgid "resize"
> msgstr "ända storlek"

Samma kommentar om att översätta kommandon.


> #: parted/parted.c:1143
> msgid "resize MINOR START END    resize filesystem on partition MINOR"
> msgstr ""
> "grootte SUB BEGIN EINDE    verander de grootte van het bestandsyssteem op "
> "partitie SUB"

Nämen!


> #: parted/parted.c:1148
> msgid "rm"
> msgstr "ta bort"

Samma kommentar om att översätta kommandon.


> #: parted/parted.c:1151
> msgid "rm MINOR           delete partition MINOR"
> msgstr "verwijder SUB         verwijder een partitie SUB"

Nämen!


> #: parted/parted.c:1156
> msgid "select"
> msgstr "välj"

Samma kommentar om att översätta kommandon.


> #: parted/parted.c:1159
> msgid "select DEVICE         choose the device to edit"
> msgstr "välj ENHET           välj enhet att förändra"

Här också.


> #: parted/parted.c:1164
> msgid "set"
> msgstr "sätt"

Här också.


> #: parted/parted.c:1167
> msgid "set MINOR FLAG STATE     change a flag on partition MINOR"
> msgstr ""

Översättning?


> #: parted/ui.c:56
> msgid ""
> "Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc.\n"
> "This program is free software, covered by the GNU General Public License.\n"
> "\n"
> "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
> "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
> "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
> "more details.\n"
> msgstr ""

Översättning?


> #: parted/ui.c:65
> msgid ""
> "Usage: parted [OPTION]... [DEVICE [COMMAND [PARAMETERS]...]...]\n"
> "Apply COMMANDs with PARAMETERS to DEVICE. If no COMMAND(s) are given, runs "
> "in\n"
> "interactive mode.\n"
> msgstr ""
> "Användning: parted [VAL]... [ENHET [KOMMANDO [PARAMETRAR]...]...]\n"
> "Kör KOMMANDO med PARAMETRARNA på ENHET. Om inga KOMMANDON anges körs programmet i interaktivt läge.\n"

Radbrytningar. Vi brukar översätta "OPTION" med "FLAGGA". Byt kanske
"på" mot "till".


> #: parted/ui.c:70
> #, c-format
> msgid ""
> "You found a bug in GNU Parted. Please email a bug report to "
> "bug-parted@gnu.org containing the version (%s), and the following message:\n"
> msgstr ""
> "Du har hittat ett fel i Parted. Vänligen skicka in en felrapport till\n"
> "bug-parted@gnu.org innehållande version (%s) och följande meddelande:\n"

Du har en riktig nyrad (\n) där inte originalet har det. Du har ett
dubbelblanksteg. Det står GNU Parted i originalet. Du ska kanske byta
"Vänligen" mot "Var vänlig och" eller strunta i artigheten helt?
"innehållande versionsnumret" kanske.


> #: parted/ui.c:353
> msgid "on"
> msgstr "på"
> 
> #: parted/ui.c:509
> msgid "OPTIONs:"
> msgstr "VAL:"

FLAGGOR


> #: parted/ui.c:520
> #, c-format
> msgid ""
> "\n"
> "Using %s\n"
> msgstr "\nAnvänder %s\n"

Rätt, men varför inte skriva på samma sätt som originalet? Blir lättare
att granska då.


> #: parted/ui.c:529
> #, c-format
> msgid ""
> "The operating system thinks the geometry on %s is %d/%d/%d. Therefore, "
> "cylinder 1024 ends at %.3fM. You should check that this matches the BIOS "
> "geometry before using this program."
> msgstr "Operativsystemet tror att %s geometri är %d/%d/%d. Därför slutar cylinder 1024 på %3fM. Du bör kontrollera att detta stämmer överens med informationen is BIOS innan du använder programmet."

Radbrytningar. Är "M" "MB"? "is" ska nog vara "i".


En lite märklig fil, men du är på rätt väg. Bra jobbat.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.