Re: New PO file matrix

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-06-14 18:59:08

Gudmund Areskoug wrote:
> är det bara jag som tycker att systemet för att nå po/pot-filer som
> behöver översättas/uppdateras är onödigt snårigt?

GNOME använder ju en lite annorlunda organisation än den i TP. Där har
vi inga fasta översättare för de olika paketen utan vi uppdaterar ofta
allihop de olika paketen. Det gör att vi inte har någon bra lista över
vem som ansvarar för vilket paket som TP har (vilket är tråkigt ibland),
i gengäld har vi ett enklare och mindre byråkratiskt system för
uppdateringar (att man jobbar mot cvs underlättar ju också en del).


> Har man som jag rätt lite tid över (och desutom är tvungen att
> arbeta i ...det där andra operativsystemet... mesta tiden), så blir
> det till sist helt enkelt inte alls av, fast man kunde ha gjort
> åtminstone mindre översättningar/uppdateringar o.d.

Här håller jag inte riktigt med. Jag tycker att ansvara för
översättningen av ett paket i TP är ganska optimalt om man bara har tid
lite ibland för översättningar. Vissa paket är inte överdrivet stora,
och de uppdateras väldigt sällan, ibland går det år innan man behöver
röra översättningen igen.

Jämfört med GNOME är det en helt annan värld, jag tycker att mitt
uppdaterande av GNOME-översättningar börjar närma sig ett obetalt
deltidsjobb (ibland heltid) som tar tid från mycket annat :-(


> Kunde man inte sätta upp en direktlänkad hemsida, med en tabell per
> område (t. ex. Gnome, Övriga, ...) indelade i några få kolumner, där
> kolumnerna innehåller t. ex.:

Om du letar efter hur det ser ut i GNOME just nu hittar du det på
http://www.klid.dk/gnome/status


> Källfil (pot):  Översatt fil (po):      Status (100%/x %/Fuzzy
> finns/Övers. saknas):   Senaste översättare:

"Senaste översättare" är ju ganska irrelevant i TP, eftersom varje paket
har en ansvarig översättare. Potfiler hittar du alltid på adressen
ftp://ftp.unex.es/pub/gnu-i18n/po/pot/ (vet inte om Göran har en länk
dit). Tidigare pofiler finns på samma ftp. Men jag håller med dig om att
det hade varit bra om det hade varit direktlänkat.


> Längst ned sedan en mailto:sv@li.org, kanske med automatifylld
> ämnesrad "Tar på mig översättning av..." e.d.

Ajo, inte är det väl så svårt att skriva "hej, jag vill översätta XYZ"?
Vad jag vet så har Göran hittills inte haft några problem med att tolka
olika personliga utformningar av dessa brev till listan tidigare... :-)


> Webbsnickeri kan jag inte mycket om, men jag börjar väl såga lite i
> html-brädorna nu då. Åtminstone biten med de båda första kolumnerna
> bör väl inte vara så knepiga (?).

Nä det kan man tycka, men jag ska nog inte säga för mycket, jag vet inte
vad de kör för ruggiga perlskript och databas i bakgrunden...


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.