Re: gThumb

From: Bo Rosén (bo.rosen_at_home.se)
Date: 2001-06-11 20:08:01

Den 2001.06.11 14:52 skrev Bo Rosén:

Kvällsupplagan.# Svenska meddelanden för gThumb.
# Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
# Bo Rosén <bo.rosen@home.se>, 2001.
#

msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gThumb 0.8\n"
"POT-Creation-Date: 2001-06-10 09:35+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2001-06-11 20:00+0200\n"
"Last-Translator: Bo Rosén <bo.rosen@home.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: gthumb.desktop.in.h:1
msgid "Image Viewer and Browser"
msgstr "Bildvisare- och bläddrare"

#: gthumb.desktop.in.h:2
msgid "gThumb"
msgstr "gThumb"

#: src/dlg-catalog.c:85
msgid "Enter the catalog name : "
msgstr "Skriv in albumnamnet: "
# Det rör sig alltså om ett slags fotoalbum.

#: src/dlg-catalog.c:130
msgid "Enter the directory name : "
msgstr "Skriv in katalognamnet: "

#: src/dlg-catalog.c:396
msgid "Move Catalog to..."
msgstr "Flytta albumet till..."

#: src/dlg-file-utils.c:55
msgid "Selected files will be deleted, are you sure ?"
msgstr "De valda filerna kommer att tas bort, är du säker?"

#: src/dlg-file-utils.c:131 src/dlg-file-utils.c:210
msgid "Choose the destination directory"
msgstr "Välj målkatalog"

#: src/gthumb.glade.h:1
msgid "1"
msgstr "1"

#: src/gthumb.glade.h:2
msgid "2"
msgstr "2"

#: src/gthumb.glade.h:3
msgid "3"
msgstr "3"

#: src/gthumb.glade.h:4
msgid "4"
msgstr "4"

#: src/gthumb.glade.h:5
msgid "48 x 48"
msgstr "48 x 48"

#: src/gthumb.glade.h:6
msgid "5"
msgstr "5"

#: src/gthumb.glade.h:7
msgid "6"
msgstr "6"

#: src/gthumb.glade.h:8
msgid "64 x 64"
msgstr "64 x 64"

#: src/gthumb.glade.h:9
msgid "7"
msgstr "7"

#: src/gthumb.glade.h:10
msgid "8"
msgstr "8"

#: src/gthumb.glade.h:11
msgid "85 x 85"
msgstr "85 x 85"

#: src/gthumb.glade.h:12
msgid "After loading an image:"
msgstr "Efter en bild är laddad: "

#: src/gthumb.glade.h:13
msgid "Ask confirmation before deleting a catalog"
msgstr "Be om bekräftelse innan ett album tas bort"

#: src/gthumb.glade.h:14
msgid "Ask confirmation before deleting a file"
msgstr "Be om bekräftelse innan en fil tas bort"

#: src/gthumb.glade.h:15
msgid "Black"
msgstr "Svart"

#: src/gthumb.glade.h:16
msgid "Bookmarks"
msgstr "Bokmärken"

#: src/gthumb.glade.h:17
msgid "Browser"
msgstr "Bläddrare"

#: src/gthumb.glade.h:18
msgid "Checked"
msgstr "Kontrollerad"
# får kolla vad det egentligen gäller här

#: src/gthumb.glade.h:19
msgid "Checks"
msgstr "Kontrollerar"
# får kolla vad det egentligen gäller här

#: src/gthumb.glade.h:20
msgid "Choose a catalog..."
msgstr "Välj ett album..."

#: src/gthumb.glade.h:21
msgid "Color:"
msgstr "Färg: "

#: src/gthumb.glade.h:22
msgid "Command line"
msgstr "Kommandolinjen"

#: src/gthumb.glade.h:23
msgid "Confirmations"
msgstr "Bekräftelser"

#: src/gthumb.glade.h:24
msgid "Dark"
msgstr "Mörk"

#: src/gthumb.glade.h:25
msgid "Delay:"
msgstr "Vänta: "
# antal sekunder innan nästa bild i ett bildspel

#: src/gthumb.glade.h:26
msgid "Delete saved thumbnails"
msgstr "Ta bort sparade tumnaglar"
# Heter det så?

#: src/gthumb.glade.h:27
msgid "Direction:"
msgstr "Riktning:"

#: src/gthumb.glade.h:28
msgid "Do not change directory"
msgstr "Byt inte katalog"

#: src/gthumb.glade.h:29
msgid "Editors"
msgstr "Redigerare"

#: src/gthumb.glade.h:30
msgid "File type"
msgstr "Filtyp"

#: src/gthumb.glade.h:31
msgid "Fit image to window"
msgstr "Anpassa bild till fönster"

#: src/gthumb.glade.h:32
msgid "Forward"
msgstr "Framåt"

#: src/gthumb.glade.h:33
msgid "General"
msgstr "Allmänt"

#: src/gthumb.glade.h:34
msgid "Get file type from content (slow)"
msgstr "Hämta filtyp från innehåll (långsamt)"

#: src/gthumb.glade.h:35
msgid "Get file type from extension (fast)"
msgstr "Hämta filtyp från filändelse (snabbt)"

#: src/gthumb.glade.h:36
msgid "Go to last visited location"
msgstr "Gå till senast besökta plats"

#: src/gthumb.glade.h:37
msgid "Go to this directory:"
msgstr "Gå till den här katalogen: "

#: src/gthumb.glade.h:38
msgid "Gray"
msgstr "Grå"

#: src/gthumb.glade.h:39
msgid "High"
msgstr "Hög"

#: src/gthumb.glade.h:40
msgid "History"
msgstr "Historik"

#: src/gthumb.glade.h:41
msgid "Keep previous zoom"
msgstr "Behåll förra zoomningen"
# de här olika  zoom- och manipulationstermerna får jag kolla upp

#: src/gthumb.glade.h:42
msgid "Large"
msgstr "Stor"

#: src/gthumb.glade.h:43
msgid "Layout"
msgstr "Layout"

#: src/gthumb.glade.h:44
msgid "Light"
msgstr "Ljus"

#: src/gthumb.glade.h:45
msgid "Low"
msgstr "Låg"

#: src/gthumb.glade.h:46
msgid "Max history length:"
msgstr "Maxlängd på historik: "

#: src/gthumb.glade.h:47
msgid "Medium"
msgstr "Medel"

#: src/gthumb.glade.h:48
msgid "Menu name"
msgstr "Menynamn"

#: src/gthumb.glade.h:49
msgid "Mid Tone"
msgstr "Medelton"
# det tror jag inte riktigt på

#: src/gthumb.glade.h:50
msgid "New catalog..."
msgstr "Nytt album..."

#: src/gthumb.glade.h:51
msgid "New directory..."
msgstr "Ny katalog..."

#: src/gthumb.glade.h:52
msgid "Note: You must restart the program for this option to take effect."
msgstr "Not: Du måste starta om programmet innan det här valet träder i
kraft."

#: src/gthumb.glade.h:53
msgid "On Startup:"
msgstr "Vid uppstart: "

#: src/gthumb.glade.h:54
msgid "Options"
msgstr "Alternativ"

#: src/gthumb.glade.h:55
msgid "Quality:"
msgstr "Kvalitet: "

#: src/gthumb.glade.h:56
msgid "Remove"
msgstr "Ta bort"

#: src/gthumb.glade.h:57
msgid "Reverse"
msgstr "Omvänd"
# som i motsatt riktning - det är väl bildspelet det handlar om.

#: src/gthumb.glade.h:58
msgid "Save thumbnails"
msgstr "Spara tumnaglar"

#: src/gthumb.glade.h:59
msgid "Seconds"
msgstr "Sekunder"

#: src/gthumb.glade.h:60
msgid "Set image to actual size"
msgstr "Ställ in bilden till verklig storlek"
# nej, inte bra - får kolla dessa i andra prog. Egentlig, normal?

#: src/gthumb.glade.h:61
msgid "Set to Current"
msgstr "Ställ in till nuvarande"

#: src/gthumb.glade.h:62
msgid "Show hidden files"
msgstr "Visa dolda filer"

#: src/gthumb.glade.h:63
msgid "Show thumbnails"
msgstr "Visa tumnaglar"

#: src/gthumb.glade.h:64
msgid "Size:"
msgstr "Storlek: "

#: src/gthumb.glade.h:65
msgid "Slide Show"
msgstr "Bildspel"

#: src/gthumb.glade.h:66
msgid "Small"
msgstr "Liten"

#: src/gthumb.glade.h:67
msgid "Thumbnails"
msgstr "Tumnaglar"

#: src/gthumb.glade.h:68
msgid "Transparency Type:"
msgstr "Transparenstyp: "

#: src/gthumb.glade.h:69
msgid "Viewer"
msgstr "Visare"

#: src/gthumb.glade.h:70
msgid "White"
msgstr "Vit"

#: src/gthumb.glade.h:71
msgid "Wrap around"
msgstr "Börja om"
# Gäller bildspelet

#: src/gthumb.glade.h:72
msgid "Zoom quality:"
msgstr "Zoomkvalitet: "

#: src/gthumb_print.glade.h:2
#, no-c-format
msgid "%"
msgstr "%"

#: src/gthumb_print.glade.h:3
msgid "Center on Page"
msgstr "Centrera på sidan"

#: src/gthumb_print.glade.h:4
msgid "Image"
msgstr "Bild"

#: src/gthumb_print.glade.h:5
msgid "Image Options"
msgstr "Bildalternativ"

#: src/gthumb_print.glade.h:6
msgid "Orientation"
msgstr "Orientering"

#: src/gthumb_print.glade.h:7
msgid "Paper Format"
msgstr "Pappersformat"

#: src/gthumb_print.glade.h:8
msgid "Preview"
msgstr "Förhandsvisa"

#: src/gthumb_print.glade.h:9
msgid "Print"
msgstr "Skriv ut"

#: src/gthumb_print.glade.h:10
msgid "Print Setup"
msgstr "Skrivarinställningar"

#: src/gthumb_print.glade.h:11
msgid "Scale:"
msgstr "Skala: "

#: src/log.c:41
msgid "ERROR"
msgstr "FEL"

#: src/log.c:58
msgid "WARNING"
msgstr "VARNING"

#: src/log.c:75
msgid "INFO"
msgstr "INFORMATION"

#: src/main.c:145 src/main.c:201
msgid "Command Line"
msgstr "Kommandolinjen"

#: src/menu-callbacks.c:730
msgid "An image viewer and browser for GNOME."
msgstr "En bildvisare- och bläddrare för GNOME."
# jag hatar ordet bläddrare!

#: src/menu.h:25
msgid "_Delete History"
msgstr "_Ta bort historiken"

#: src/menu.h:25
msgid "Delete the current history list"
msgstr "Ta bort den aktuella historiklistan"

#: src/menu.h:38
msgid "_New Window"
msgstr "_Nytt fönster"

#: src/menu.h:38
msgid "Create a new window"
msgstr "Skapa ett nytt fönster"

#: src/menu.h:45
msgid "_History"
msgstr "_Historik"

#: src/menu.h:51
msgid "_Print Image..."
msgstr "_Skriv ut..."

#: src/menu.h:51
msgid "Print the current image"
msgstr "Skriv ut den aktuella bilden"

#: src/menu.h:60
msgid "_Close"
msgstr "_Stäng"

#: src/menu.h:60 src/toolbar.h:93
msgid "Close this window"
msgstr "Stäng det här fönstret"

#: src/menu.h:66
msgid "E_xit"
msgstr "A_vsluta"
# Hur gör man egentligen med de här?

#: src/menu.h:66
msgid "Close all windows and exit"
msgstr "Stäng alla fönster och avsluta"

#: src/menu.h:77
msgid "_Rotate Clockwise"
msgstr "_Rotera medsols"

#: src/menu.h:77 src/menu.h:83 src/menu.h:89 src/menu.h:95 src/menu.h:106
#: src/menu.h:205 src/menu.h:211 src/menu.h:217 src/menu.h:223
src/menu.h:457
#: src/menu.h:463 src/menu.h:469 src/menu.h:475 src/menu.h:483
src/menu.h:489
#: src/menu.h:495 src/menu.h:506 src/menu.h:512 src/menu.h:518
src/menu.h:529
#: src/menu.h:535 src/menu.h:541 src/menu.h:547 src/menu.h:555
src/menu.h:563
#: src/menu.h:569 src/menu.h:575 src/menu.h:581
msgid " "
msgstr " "

#: src/menu.h:83
msgid "Rotate 180 _Degrees"
msgstr "Rotera 180_grader"

#: src/menu.h:89
msgid "_Flip"
msgstr "_Vänd"

#: src/menu.h:95
msgid "_Mirror"
msgstr "_Spegla"


#: src/menu.h:106
msgid "_Rename..."
msgstr "_Nytt namn..."

#: src/menu.h:112
msgid "_Delete..."
msgstr "_Ta bort..."

#: src/menu.h:112
msgid "Delete selected files from disk"
msgstr "Ta bort de valda filerna från hårddisken"

#: src/menu.h:118
msgid "_Copy To..."
msgstr "_Kopiera till..."

#: src/menu.h:118
msgid "Copy selected files to another location"
msgstr "Kopiera de valda filerna till en annan plats"

#: src/menu.h:124
msgid "_Move To..."
msgstr "_Flytta till..."

#: src/menu.h:124
msgid "Move selected files to another location"
msgstr "Flytta de valda filerna till en annan plats"

#: src/menu.h:132
msgid "_Select All Files"
msgstr "_Välj alla filer"

#: src/menu.h:132
msgid "Select all the files in the current list"
msgstr "Välj alla filer i den aktuella listan"

#: src/menu.h:140
msgid "_Add To Catalog..."
msgstr "_Lägg till i album..."

#: src/menu.h:140
msgid "Add selected files to a catalog"
msgstr "Lägg till valda filer till ett album"

#: src/menu.h:146
msgid "R_emove From Catalog"
msgstr "T_a bort från album"

#: src/menu.h:146
msgid "Remove selected files from the catalog"
msgstr "Ta bort de valda filerna från ett album"

#: src/menu.h:153
msgid "A_lter Image"
msgstr "Ä_ndra bild"

#: src/menu.h:161
msgid "by _Name"
msgstr "efter_namn"

#: src/menu.h:161
msgid "Sort file list by name"
msgstr "Sortera fillistan efter namn"

#: src/menu.h:167
msgid "by _Path"
msgstr "efter_sökväg"

#: src/menu.h:167
msgid "Sort file list by path"
msgstr "Sortera listan efter sökväg"

#: src/menu.h:173
msgid "by _Size"
msgstr "efter_filstorlek"

#: src/menu.h:173
msgid "Sort file list by file size"
msgstr "Sortera listan efter storlek"

#: src/menu.h:179
msgid "by _Time"
msgstr "efter_tid"

#: src/menu.h:179
msgid "Sort file list by creation time"
msgstr "Sortera fillistan efter tillkomstdatum"

#: src/menu.h:194
msgid "_Reversed Order"
msgstr "_Omvänd ordning"

#: src/menu.h:194
msgid "Revert the list order"
msgstr "Ändra ordning på listan"

#: src/menu.h:205
msgid "_White"
msgstr "_Vit"

#: src/menu.h:211
msgid "_Gray"
msgstr "_Grå"

#: src/menu.h:217
msgid "_Black"
msgstr "_Svart"

#: src/menu.h:223
msgid "_Checked"
msgstr "_Kontrollerad"
# Gäller typ av bakgrundtransparens. Betyder det att programmet
kontrollerar filen och använder dess typ?

#: src/menu.h:241
msgid "_Refresh"
msgstr "_Updatera"

#: src/menu.h:241
msgid "Reload the current location"
msgstr "Ladda om nuvarande plats"

#: src/menu.h:246
msgid "S_ort File List"
msgstr "S_ortera fillistan"

#: src/menu.h:249
msgid "_Thumbnails"
msgstr "_Tumnaglar"

#: src/menu.h:249
msgid "View thumbnails"
msgstr "Visa tumnaglar"

#: src/menu.h:257
msgid "Start/Stop _Animation"
msgstr "Starta/stoppa_animering"

#: src/menu.h:257
msgid "Start or stop current animation"
msgstr "Starta eller stoppa aktuell animering"

#: src/menu.h:263
msgid "_Step Animation"
msgstr "_Stega igenom animering"

#: src/menu.h:263
msgid "View next animation frame"
msgstr "Visa nästa ruta i animering"

#: src/menu.h:268
msgid "Transparency t_ype"
msgstr "Transparenst_yp"

#: src/menu.h:273
msgid "_Full Screen"
msgstr "_Hela skärmen"

#: src/menu.h:273 src/toolbar.h:85
msgid "View image in fullscreen mode"
msgstr "Visa bilden på hela skärmen"

#: src/menu.h:279
msgid "_Browser"
msgstr "_Bläddrare"

#: src/menu.h:279
msgid "View/Hide the image browser"
msgstr "Visa/dölj bildbläddraren"
# bildbläddrare låter inte så himla bra.

#: src/menu.h:285
msgid "Show/Hide _Directories"
msgstr "Visa/dölj _kataloger"

#: src/menu.h:285
msgid "View the directories browser"
msgstr "Vsa katalogbläddraren"

#: src/menu.h:291
msgid "Show/Hide _Catalogs"
msgstr "Visa/dölj_album"

#: src/menu.h:291
msgid "View the catalogs browser"
msgstr "Visa albumbläddraren"

#: src/menu.h:302 src/menu.h:308 src/menu.h:314 src/menu.h:320
src/menu.h:326
#: src/menu.h:332 src/menu.h:338 src/menu.h:344
msgid "Edit selected file with this program"
msgstr "Redigera vald fil med detta program"

#: src/menu.h:355
msgid "_Centered"
msgstr "_Centrerad"

#: src/menu.h:355
msgid "Set the image as desktop background (centered)"
msgstr "Använd bilden som bakgrund på skrivbordet (centrerad)"

#: src/menu.h:361
msgid "_Tiled"
msgstr "_Sida vid sida"


#: src/menu.h:361
msgid "Set the image as desktop background (tiled)"
msgstr "Använd bilden som bakgrund på skrivbordet (sida vid sida)"
# Han borde bestämma sig för background eller wallpaper.

#: src/menu.h:369
msgid "_Restore"
msgstr "_Återgå"

#: src/menu.h:369
msgid "Restore the original desktop wallpaper"
msgstr "Återgå till ursprunglig bakgrundsbild"

#: src/menu.h:380
msgid "_Slideshow"
msgstr "_Bildspel"

#: src/menu.h:380
msgid "View the current file list as a slideshow"
msgstr "Visa aktuell fillista som bildspel"

#: src/menu.h:386
msgid "_Remove Old Thumbnails"
msgstr "_Ta bort gamla tumnaglar"

#: src/menu.h:386
msgid "Remove old thumbnails from the cache"
msgstr "Ta bort gamla tumnaglar från cachen"

#: src/menu.h:391
msgid "Set Image As _Wallpaper"
msgstr "Använd bild som_bakgrund"

#: src/menu.h:393
msgid "_Open Selected Files With"
msgstr "_Öppna valda filer med"
# Borde det inte var ett kolon här?

#: src/menu.h:398
msgid "_Preferences..."
msgstr "_Inställningar..."

#: src/menu.h:398
msgid "Edit various preferences"
msgstr "Redigera olika inställningar"

#: src/menu.h:411
msgid "_About..."
msgstr "_Om..."

#: src/menu.h:411
msgid "Informations about the program"
msgstr "Information om programmet"
# Ett s för mycket.

#: src/menu.h:422
msgid "_Add Bookmark"
msgstr "_Lägg till bokmärke"

#: src/menu.h:422
msgid "Add current location to bookmarks"
msgstr "Lägg till aktuell plats i bokmärkena"

#: src/menu.h:428
msgid "_Edit Bookmarks..."
msgstr "_Redigera bokmärken"

#: src/menu.h:428
msgid "Edit bookmarks list"
msgstr "Redigera bokmärkslistan"

#: src/menu.h:442
msgid "_File"
msgstr "_Fil"

#: src/menu.h:443
msgid "_Edit"
msgstr "_Redigera"

#: src/menu.h:444
msgid "_View"
msgstr "_Visa"

#: src/menu.h:445
msgid "_Tools"
msgstr "_Verktyg"

#: src/menu.h:446
msgid "_Bookmarks"
msgstr "_Bokmärken"

#: src/menu.h:447
msgid "_Help"
msgstr "_Hjälp"

#: src/menu.h:457 src/menu.h:506 src/menu.h:563
msgid "Rename..."
msgstr "Nytt namn..."

#: src/menu.h:463 src/menu.h:518 src/menu.h:569
msgid "Delete..."
msgstr "Ta bort..."

#: src/menu.h:469 src/menu.h:575
msgid "Copy To..."
msgstr "Kopiera till..."

#: src/menu.h:475 src/menu.h:512 src/menu.h:581
msgid "Move To..."
msgstr "Flytta till..."

#: src/menu.h:483
msgid "Add To Catalog..."
msgstr "Lägg till i album..."

#: src/menu.h:489
msgid "Remove From Catalog"
msgstr "Ta bort från album"

#: src/menu.h:495
msgid "Go To Container Directory"
msgstr "Gå till  filens katalog"

#: src/menu.h:529 src/toolbar.h:59
msgid "Zoom In"
msgstr "Zooma in"

#: src/menu.h:535 src/toolbar.h:65
msgid "Zoom Out"
msgstr "Zooma ut"

#: src/menu.h:541 src/toolbar.h:71
msgid "Actual Size"
msgstr "Verklig storlek"

#: src/menu.h:547 src/toolbar.h:77
msgid "Zoom To Fit"
msgstr "Anpassa zoomning till fönster"

#: src/menu.h:555
msgid "Full Screen"
msgstr "Hela skärmen"
# Eller fullskärmsläge?

#: src/popup-menu-callbacks.c:119
msgid ""
"The selected files will be deleted\n"
" from the catalog, are you sure ?"
msgstr ""
"De valda filerna kommer att tas bort\n"
" från albumet, är du säker? "

#: src/popup-menu-callbacks.c:191
msgid "Enter new catalog name : "
msgstr "Skriv in nytt katalognamn: "

#: src/popup-menu-callbacks.c:225
msgid "Cannot delete non empty catalog directory"
msgstr "Kan inte ta bort albumkatalog som inte är tom"
# suck. albumkatalog, men vad ska man göra?

#: src/popup-menu-callbacks.c:257
msgid "The selected catalog directory will be deleted, are you sure ?"
msgstr "Den valda albumkatalogen kommer att tas bort, är du säker? "

#: src/popup-menu-callbacks.c:259
msgid "The selected catalog will be deleted, are you sure ?"
msgstr "Det valda albumet kommer att tas bort, är du säker? "

#: src/print-callbacks.c:188
msgid "Print Image"
msgstr "Skriv ut bild"

#: src/print-callbacks.c:217
msgid "Print Preview"
msgstr "Förhandsvisa utskrift"

#: src/print-callbacks.c:745
msgid "Portrait"
msgstr "Stående"

#: src/print-callbacks.c:745
msgid "Landscape"
msgstr "Liggande"

#: src/toolbar.h:25
msgid "Up"
msgstr "Upp"

#: src/toolbar.h:25
msgid "Go up one level"
msgstr "Gå upp en nivå"

#: src/toolbar.h:31
msgid "Refresh"
msgstr "Uppdatera"

#: src/toolbar.h:31
msgid "Reload current directory"
msgstr "Ladda om aktuell katalog"

#: src/toolbar.h:37
msgid "Home"
msgstr "Hem"

#: src/toolbar.h:37
msgid "Go to the home directory"
msgstr "Gå till hemkatalogen"

#: src/toolbar.h:45
msgid "Dirs"
msgstr "Kataloger"

#: src/toolbar.h:45
msgid "Show directories"
msgstr "Visa kataloger"

#: src/toolbar.h:51
msgid "Catalogs"
msgstr "Album"

#: src/toolbar.h:51
msgid "Show catalogs"
msgstr "Visa album"

#: src/toolbar.h:59
msgid "Zoom in"
msgstr "Zomma in"

#: src/toolbar.h:65
msgid "Zoom out"
msgstr "Zooma ut"

#: src/toolbar.h:71
msgid "No Zoom"
msgstr "Ingen zoomning"

#: src/toolbar.h:77
msgid "Zoom to fit window"
msgstr "Anpassa till fönster"

#: src/toolbar.h:85
msgid "Fullscreen"
msgstr "Hela skärmen"

#: src/toolbar.h:93
msgid "Close"
msgstr "Stäng"

#: src/window.c:307
msgid "Directory does not exist."
msgstr "Katalogen finns inte"

#: src/window.c:807
msgid "Drag & Drop"
msgstr "Drag & släpp"

#: src/window.c:950
msgid "gthumb"
msgstr "gtumb"

#: src/window.c:2252 src/window.c:2256
msgid "file"
msgstr "fil"

#: src/window.c:2252 src/window.c:2256
msgid "files"
msgstr "filer"

#: src/window.c:2254
msgid "Selected"
msgstr "Vald"
# eller pluralis?

#: src/window.c:2342
msgid "(no editor defined)"
msgstr "(ingen redigerare vald)"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.