Re: flera rader

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-05-29 13:39:46

Bo Rosen wrote:
> Tack! Av någon för mig outgrundlig anledning hade det blivit fel så
> några msgstr började inte med "", trots att msgid gjorde det.

Det behöver det inte nödvändigtvis göra. Får du plats på en rad när inte
originalet gör det behöver du inte skriva på flera rader.

Exempel:

msgid ""
"This is a long sentence "
"that has no purpose."
msgstr "Det här är en lång mening utan mening."

Kom ihåg, regeln är att när du delar upp msgstr på flera rader måste
första raden vara "". Du *behöver* inte dela upp msgstr på flera rader
bara för att msgid gör det - strängen konkateneras ju ändå.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.