Re: DocBook

From: Bo Rosen (bo.rosen_at_home.se)
Date: 2001-05-21 13:30:53

Den 21 May 2001 10:53:48 +0200 skrev Christian Rose:

Ok, tack för hjälp.

Bosse

> Du skapar en ny fil med den svenska översättningen, där du ersätter all

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.