Re: Mandrake initscripts

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-04-18 11:27:36

Gudmund Areskoug wrote:
> > Man säger att "ett program kör" när det exekveras. Det avser inte att
> > det transporterar något annat på något sätt, det avser att det håller på
> > att exekveras.
> 
> ... körs, väl?
>        ^

Kanske det.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.