links

From: Martin Norbäck (d95mback_at_dtek.chalmers.se)
Date: 2001-04-13 13:22:12

Jag har översatt links.
Links är en terminalbaserad webbläsare som är väldigt tjusig.
Tyvärr är inte översättningen i po-format, utan i ett konstigt format
som jag inte ser några direkta fördelar med. Jag ska skriva till
författaren och fråga om han kan byta till gettext.

Jag gjorde ett snabbt skript som översatte till "pseudo-po-format".
Filen bifogas.
Vissa strängar är lite fel, bland annat står det VERSION mitt i en del
av dem.

	n.

-- 
[ http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/ ] [ PGP: 0x453504F1 ] [ UIN: 4439498 ]
    Opinions expressed above are mine, and not those of my future employees.
SIGBORE: Signature boring error, core dumped

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.