dia igen

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-04-09 22:02:53

Christian Rose writes:
>   #: app/app_procs.c:441
> N msgid ""
> N "Could not create per-user Dia config directory. Please make sure that the "
> N "environment variable HOME points to an existing directory."
> N msgstr ""
> N "Kunde inte skapa en personlig Dia-konfigurationskatalog. Försäkra dig om att "
> N "miljövariabeln HOME pekar till en existerande katalog."

Man skulle nog (kortare) sagt "Kontrollera att miljövariabeln ..." om
man sade det på svenska från början.

>   #: plug-ins/xfig/xfig-import.c:731
>   msgid "Compound end outside compound\n"
> G msgstr ""
> N msgstr "Sammansättning slutar yttre sammansättning\n"

Va?  Vad skrev du?

  Samansättning slutar utanför sammansättning(en)

kanske du menade

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.