Re: glib

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-04-05 22:50:33

Göran Uddeborg wrote:
[...]
> > --- "okänt" istället för "inte känt"
> 
> Både du och Martin anmärkte på det här.  Vad har ni emot den
> översättningen?  Att skriva "inte känt" istället för "okänt" är ju
> lite av en markering av det viktiga.  Samma stilistiska markering som
> de gjort på engelska när de skriver "not knonw" istället för
> "unknown".
> 
> För min del får det gärna vara som det är.
[...]
> > --- är det verkligen odd (udda) inte odd (konstigt/felaktigt)?
> 
> Men "udda" används ju i betydelsen "avvikande" även på svenska.

Jag låter de ändringar jag har gjort tidigare vara kvar ("okänt" och
"konstigt").


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.