screem igen

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-04-04 23:41:29

Christian Rose writes:
>  #: plugins/cssWizard/css.glade.h:103
>  msgid "sub"
> G msgstr ""
> N msgstr "upphöjd"
>  
>  #: plugins/cssWizard/css.glade.h:104
>  msgid "super"
> G msgstr "Papper"
> N msgstr "nedsänkt"

Tvärtom väl?

>  #: plugins/cssWizard/css.glade.h:457 plugins/cssWizard/css.glade.h:466
>  #: plugins/cssWizard/css.glade.h:475 plugins/cssWizard/css.glade.h:484
>  msgid "groove"
> G msgstr ""
> N msgstr "grov"

Nej. Spår eller skåra eller något sådant betyder det. Jag vet inte
exakt vilket det kan vara i det här sammanhanget.

>  #: plugins/cssWizard/css.glade.h:459 plugins/cssWizard/css.glade.h:468
>  #: plugins/cssWizard/css.glade.h:477 plugins/cssWizard/css.glade.h:486
>  msgid "inset"
> G msgstr "Infoga"
> N msgstr "extrasida"
>  
>  #: plugins/cssWizard/css.glade.h:460 plugins/cssWizard/css.glade.h:469
>  #: plugins/cssWizard/css.glade.h:478 plugins/cssWizard/css.glade.h:487
>  msgid "outset"
> G msgstr "Inte satt"
> N msgstr "inledning"

Det handlar inte om bilder inskjutna i texten respektive utanför i
marginalen?

> N "Screem är licensierat under GNU General Public License version 2 eller bättre"

"Bättre"? "Senare" är kanske mer objektivt. :-)

>  #. the helper failed to complete properly
>  #: src/Helpers.c:234
>  msgid "The helper failed to complete successfully"
> G msgstr ""
> N msgstr "Hjälpprogrammet misslyckades med att slutföra utan problem"

"... misslyckades ... utan problem" låter lite konstigt, även om det
som står inte är fel egentligen.

Kanske något i stil med

"Hjälpprogrammet kunde inte slutföra ordentligt". Eller kanske inte
"ordentligt" heller. Eller något annat bra, det som står låter som
sagt lite konstigt.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.