Re: glossary

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-04-02 14:44:23

Gudmund Areskoug wrote:
> jag har till min besvikelse inte haft tid att kolla in själva
> ordlistan, men:
> 
> Är det inte lämpligt att förse posterna i listan med data om
> ursprung/användningsområde?

Användningsområde finns i många fall med som kommentarer. Dock inte
ursprung...


> T. ex. vilket/vilka program uttrycket används i/kommer från. Ett förhållandevis
> enkelt sätt att införliva lite kontext till uttrycken.

Ja, jag håller med. Du får gärna komma med det här förslaget till
förbättring av ordlistan på gnome-i18n@gnome.org (du kan anmäla dig på
http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-i18n), eller så kan jag
göra det om du inte har möjlighet. Meddela bara vilket.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.