Re: glossary

From: Richard Hult (richard.hult_at_telia.com)
Date: 2001-04-01 17:41:10

Den 01 Apr 2001 17:24:27 +0200 skrev Veronica Loell:
> 
> Vad hände med "skjutmått" det tyckte jag lät väldigt bra.

Med det är ju inte ett skjutmått (vilket är en typ av verktyg som
används för att mäta med), utan att reglage där man ställer in ett värde
av något slag.

Widgeten är motsvarigheten till den typ av volymkontroll som var vanlig
på tvapparater förr: ---|---- dra | åt höger/vänster (eller upp/ner) för
att ändra värdet.

Ett skjutmått är något helt annat.

/Richard

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.