Re: red-carpet

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-03-24 18:18:11

Göran Uddeborg wrote:
> > #: redcarpet/gui-init.c:114
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "Could not find '%s'.\n"
> > "Please make sure Red Carpet was installed correctly."
> > msgstr ""
> > "Kunde inte hitta \"%s\".\n"
> > "Var vänlig och försäkra dig om att Red Carpet installerats korrekt."
> 
> Har ju redan diskuterats lite.  Jag tänkte jag skulle komma med en
> alternativ översättning.  Lite friare, men lite smidigare tycker jag.
>     Hittade inte "%s".
>     Förvissa dig om att Red Carpet är rätt installerat.
> 

Den är bra, men jag tycker att det verkar som om du tycker att min
översättning inte är helt fel även om den kanske är klumpig. Eller så
letar jag efter en ursäkt för min lathet och ovilja att ändra detta...
;-)


> > #: redcarpet.glade.h:58
> > msgid "GUI Options"
> > msgstr "Inställningar för användargränssnittet"
> 
> Det blev väldigt mycket längre.  Är det en menyingång?  I så fall
> kanske "Grafikval", "Grafikinställningar", eller något ditåt duger?

Det får faktiskt plats. Jag har för mig jag kollade det också. Det
används som titeln för en ram med inställningar (se
http://peter-parker.mc.hik.se/~menthos/screenshots/red-carpet/red-carpet_options.png).

Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.