versttning av sawfish

From: =?ISO-8859-1?Q?G=F6ran Uddeborg?= (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-03-23 23:35:55

Bättre sent än aldrig.  Jag tror inte de här påpekats i diskussionerna
tidigare.


> #. ../scripts/sawfish-about.jl
> msgid "Protect the sawfish"
> msgstr "Skydda svärdfisken"

Öh, "sågfisk" väl?

> msgid "Reload themes in window manager after saving."
> msgstr "Ladda om teman i fönsterhanteraren efter sparning."
> 
> #. ../themer/themer.in
> msgid "Remove unused definitions when saving."
> msgstr "Ta bort oanvända definitioner vid sparning."

"... efter sparande."  eller "... efter att ha sparat."

> msgid "error while building frame: %S"
> msgstr "fel vid ramkonstruktion: %s"

Stort %S i orginalet, litet %s i översättningen.

> msgid "Index:"
> msgstr "Innehållsförteckning:"

I en artikel är oftast "Content" "Innehåll" medan "Index" är
"Register".  Men jag inser inte riktigt sammanhanget här.

> msgid ""
> "Frame type fallbacks:\n"
> "\n"
> "Associate frame types with type to try if the theme doesn't implement the "
> "requested type."
> msgstr ""
> "Ramstilsreträtt:\n"
> "Associera ramtyper med typ som ska provas om temat inte stödjer den "
> "efterfrågade typen."

Orginalet hade en tomrad som du kanske skall bevara.

> #. ../lisp/sawfish/wm/frames.jl
> msgid "Bevel intensity: \\wpercent."
> msgstr "Intensitet på kanter \\w(i procent)."

Hmm, exakt vad blir \\w här?

> msgid "_FAQ..."
> msgstr "_FAQ..."

Eller kanske översatt till "Frågor och svar ..."

> msgid "When passing the first or last workspace: \\w"
> msgstr "Vid passering av det först eller sista skrivbordet: \\w"
>
> #. ../lisp/sawfish/wm/workspace.jl
> msgid "When passing the first or last workspace, while moving a window: \\w"
> msgstr ""
> "Vid passering av det först eller sista skrivbordet under "
> "fönsterförflyttning: \\w"

"första" och "arbetsyta" har ni redan klarat av, men jag vill också
byta "passering" mot "passage".

> #. ../lisp/sawfish/wm/workspace.jl
> msgid "Workspaces are deleted when their last window closes."
> msgstr "Skrivbord slås samman med nästa när deras sista fönster stängs."

Det står det ju inte!  "Arbetsytor raderas när deras sista fönster
stängs." borde det väl stå?  (Eller "tas bort" om nu det känns
bättre.)

> msgid "Preserve empty workspaces in pager."
> msgstr "Reservera ett tomt skrivbord i pagern."

"Bevara tomma arbetsytor i pagern."  (Om nu inte någon kan komma på en
översättning av "pagern".)

> msgid "Raise windows when they are moved or resized."
> msgstr "Höj fönster när de flyttas eller får fokus."

"... eller storleksändras."

> #. ../lisp/sawfish/wm/ext/window-history.jl
> msgid "Automatically remember window positions."
> msgstr "Välj fönstergravitet automatiskt från position på skärmen."

Nej, försök igen! :-)

> #. ../lisp/sawfish/wm/state/gnome.jl
> msgid "In GNOME _task list"
> msgstr "I GNOME:s fönsterlista"

Det borde finnas ett understrykningstecken/accelerator med där väl?

> #. ../lisp/sawfish/wm/state/iconify.jl
> msgid "Uniconifying a window also uniconifies the: \\w"
> msgstr ""
> "Återställning av ett fönster som är medlem av en grupp återställer hela "
> "gruppen."

Här får du också försöka igen.

> msgid "S_haded"
> msgstr "_Skuggad"

Om det är fönster så blir det "Skuggat".

> msgid "Windows uniconify to the current workspace when they are selected."
> msgstr "Fönster återställs på det aktuella skrivbordet."

" ... när de väljs."

> #. ../lisp/sawfish/wm/util/prompt.jl
> msgid "Keymap containing bindings active when reading a string from the user."
> msgstr ""
> "Tangentbindning vars bindningar är aktiva när ett fönster är fokuserat."

Här har du klippt och klistrat lite för mycket igen.

> msgid "Raise the window to its highest allowed position in the stacking order."
> msgstr "Höj fönstret till högsta nivån i dess lager."

"högsta TILLÅTNA" står det.  Jag antar att det kan finnas begränsningar.

> msgid "Lower the window to its lowest allowed position in the stacking order."
> msgstr "Sänk fönstret till lägsta nivån i dess lager."

Motsvarande.

> 
> #. ../lisp/sawfish/wm/util/stacking.jl
> msgid ""
> "If the window is at its highest possible position, then lower it to its\n"
> "lowest possible position. Otherwise raise it as far as allowed."
> msgstr ""
> "Om fönstret är det översta fönstret i sitt lager, sänk det till den lägsta\n"
> "nivån, annars höj det överst i sitt lager."

Här finns också en begränsning "tillåtet".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.