Re: install (tidszoner och språk)

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-03-20 14:46:46

Göran Uddeborg wrote:
> >   #. generated from zone.tab
> > N msgid "Alaska Time"
> > N msgstr "Alaska-tid"
> > N
> >   #. generated from zone.tab
> > N msgid "Alaska Time - Alaska panhandle"
> > N msgstr "Alaska-tid - Alaska panhandle"
> > N
> >   #. generated from zone.tab
> > N msgid "Alaska Time - Alaska panhandle neck"
> > N msgstr "Alaska-tid - Alaska panhandle neck"
> > N
> >   #. generated from zone.tab
> > N msgid "Alaska Time - west Alaska"
> > N msgstr "Alaska-tid - västra Alaska"
> 
> Kanske "Alaskatid"?

Ja, det blir kanske bättre. Jag ändrar.


> >   #. generated from zone.tab
> > N msgid "Amapa, E Para"
> > N msgstr "Amapa, E Para"
> 
> Amapá, Ö Pará
> 
> (Ö för "östra" antar jag.)

Oj, den hade jag glömt. Bra att du kollar upp accenterna och så.


> >   #. generated from zone.tab
> > N msgid "W Para, Rondonia"
> > N msgstr "V Para, Rondonia"
> 
> V Pará, Rondônia

Tack ska du ha!

Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/redhat/install.sv.po


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.