för den grammatik-intresserade :-)

From: Veronica Loell (vloell_at_usa.net)
Date: 2001-03-18 20:07:21

Tyvärr hade jag bara två engelska grammtiker, fy på mig, det blir till att ta
sig en liten shopping runda tror jag.

Kontentan: det är ok att skriva menthos's, men lika ok att skriva menthos'

Källor:
-------
Svartvik, Sager
Engelsk universitets grammatik
2:a upplagan
164 B:
Substantiv med s-plural har samma uttal av grundformen i plural och av
genitiven i plural. I skriften anges genitiven med en apostrof efter plural-s
(men utan genitiv-s).
164 C:
Nollformen av genitiv förekommer även vid vissa substantiv i singular som
slutar på -s.
...
Den vanligaste stavningen förefaller vara enbart apostrof och det normala
uttalet är /iz/...


The oxford guide to english language
1983 Oxford University Press
p29
1. Normally add -'s in the singular and -s' in the plural (ie apostrophe
following the plural suffix -s).
   Nouns that do not form plural in -s add -'s to the plural form
2. Nouns ending in s add 's for the singular possessive
To form the plural possesive, then add an apostrohe to the s of the plural in
the normal way.
Names ending in -es pronounced iz are treated likeplurals and take only an
apostrophe.


____________________________________________________________________
Get free email and a permanent address at http://www.netaddress.com/?N=1

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.