Nautilus, del 7 av 7

From: =?ISO-8859-1?Q?G=F6ran Uddeborg?= (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-03-14 23:22:03

Ja, så har jag då äntligen kommit till slutet!

> #. "Reveal in New Window" means open the parent folder for the
> #. * selected item in a new window, select the item in that window,
> #. * and scroll as necessary to make that item visible (this comment
> #. * is to inform translators of this tricky concept).
> #.
> #: src/file-manager/fm-search-list-view.c:607
> #: src/file-manager/nautilus-search-list-view-ui.xml.h:6
> msgid "_Reveal in New Window"
> msgstr "Visa _ikon i nytt fönster"
> 
> #. "Reveal in n New Windows" means open the parent folder for each
> #. * selected item in a separate new window, select each selected
> #. * item in its new window, and scroll as necessary to make those
> #. * items visible (this comment is to inform translators of this
> #. * tricky concept).
> #.
> #: src/file-manager/fm-search-list-view.c:615
> #, c-format
> msgid "Reveal in %d _New Windows"
> msgstr "Visa _ikon i %d nya fönster"

Kan man vara säker på att det är ikon(er) man visar? Det framgår inte
av kommentaren eller orginalmeddelandet tycker jag. Man kan inte ha
sakerna i listformat också; det brukar man ju kunna.

> #: src/file-manager/nautilus-icon-view-ui.xml.h:29
> msgid "Restore each selected icon to its original size"
> msgstr "Återställ varje ikon till dess originalstorlek"

Varje MARKERAD ikon skall det vara.

> #: src/file-manager/nautilus-icon-view-ui.xml.h:32
> msgid "Tighter Layout"
> msgstr "Kompakt layout"

> #: src/file-manager/nautilus-icon-view-ui.xml.h:41
> msgid "_Tighter Layout"
> msgstr "_Kompakt layout"

Komparativform: Kompaktare layout.

(Det framgår inte om operationen är idempotent eller om det blir
kompaktare och kompaktare varje gång. I det senare fallet är
skillnade viktig, i det förra mindre viktig.)

> #: src/file-manager/nautilus-indexing-info.c:180
> msgid ""
> "An indexer is not running, or is not responding to requests to reindex your "
> "computer."
> msgstr ""
> "En indexerare körs inte, eller så svarar den inte på begäran att indexera om "
> "din dator."

"Ingen indexerare körs, eller ..." ? Ett förslag bara.

> #: src/file-manager/nautilus-indexing-info.c:185
> msgid ""
> "An attempt to reindex, caused an Internal Indexer Error. Tell "
> "rebecka@eazel.com"
> msgstr ""
> "Vid försök att återindexera inträffade ett Internt indexerarfel. Prata med "
> "rebecka@eazel.com"

" ... på engelska" ?

> #: src/file-manager/nautilus-indexing-info.c:418
> msgid "%I:%M %p, %x"
> msgstr "%H.%M, %x"

Vi skall inte vända på det också? "%x %H.%M" skulle åtminstone jag
föredra.

> #: src/file-manager/nautilus-search-list-view-ui.xml.h:2
> msgid "Reveal in New Window"
> msgstr "Visa ikon i nytt fönster"

Samma fråga om "ikon" som ovan.

> #: src/nautilus-property-browser.c:1168
> msgid "Sorry, but you must specify a non-blank name for the new color."
> msgstr "Tyvärr, du måste ange ett icke-tomt namn för det nya emblemet."

"... för den nya färgen."

> #: src/nautilus-property-browser.c:1360
> #, c-format
> msgid "Sorry, but the image at %s couldn't be installed as an emblem."
> msgstr "Tyvärr, bilden på %s kunde inte installeras som ett emblem."

"bild på" betyder ju något annat än "image at". "Image of" skulle det
blivit om man översatt tillbaka.

Vad är det för slags ställe som avses? En fil? I så fall "bilden i".
Men jag misstänker att det inte är det, för då borde det varit "image
in" också. Så vad är det?

> #: src/nautilus-search-bar-criterion.c:133
> msgid "[Last modified date] is after [1/24/00]"
> msgstr "[Senaste modifieringsdatum] är efter"

Varför blev det ingen andra hakparentes den gången?

> #: src/Nautilus_shell.oaf.in.h:15
> msgid ""
> "Nautilus shell operations that can be done from subsequent command-line "
> "invocations"
> msgstr ""
> "Nautilus-skaloperationer som kan utföras genom upprepade "
> "kommandoradsanvändanden"

"... genom senare kommandoradsanrop" skulle ju jag trott att de menade.

> #: src/nautilus-shell-ui.xml.h:29
> msgid "Go to the location that contains this one"
> msgstr "Gå till platsen som innehåller detta"

"denna"

> #: src/nautilus-window-manage-views.c:925
> msgid ""
> "One of the sidebar panels encountered an error and can't continue. "
> "Unfortunately I couldn't tell which one."
> msgstr ""
> "En av sidoradspanelerna råkade ut för ett fel och kan inte fortsätta. Tyvärr "
> "kan jag inte säga vilken."

Det låter som programmet vet men håller det hemligt! Hellre "Tyvärr
kan jag inte avgöra vilken."

> #. This is a little joke, shows up occasionally. I only
> #. * implemented this feature so I could use this joke.
> #.
> #: src/nautilus-window-menus.c:307
> msgid ""
> "Are you sure you want to forget history? If you do, you will be doomed to "
> "repeat it."
> msgstr ""
> "Är du säker på att du vill glömma historien? I så fall kommer du att vara "
> "dömd att återuppleva den."

Hellre "(åter)upprepa".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.