Re: %y i nautilus borde vara %Y

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-03-14 20:31:25

Problemet är bara att det inte alltid får plats på ett snyggt sätt. Du
kan ju titta på det, men jag var tvungen att ändra tillbaka %Y till %y
på en del ställen för att det inte fick plats i breddled (bland annat i
sidopanelen och under objekt i Visa som ikoner).

Fast, finns det något ställe där det garanterat får plats får du
givetvis gärna meddela det. Jag håller med om att %Y är mycket mer
vettigt än %y, men tyvärr finns det alltså platsbegränsningar som gör
att det inte blir så lyckat. Det är också av samma skäl som det står
"kl." istället för "klockan" på en del ställen.


ChristianMartin Norbäck wrote:
> Jag tycker att %y i nautilus borde översättas med %Y.
> 
> Här:
> 
> #. Current week, include day of week.
> #. * Note to localizers: Same issues as "today" string.
> #.
> #: libnautilus-extensions/nautilus-file.c:2271
> msgid "%A %-m/%-d/%y at %-I:%M %p"
> msgstr "%A %y-%m-%d kl. %H.%M"
> 
> #. Other dates.
> #. * Note to localizers: Same issues as "today" string.
> #.
> #: libnautilus-extensions/nautilus-file.c:2276
> msgid "%-m/%-d/%y at %-I:%M %p"
> msgstr "%y-%m-%d klockan %H.%M"
> 
> 01-03-14 är mycket sämre än 2001-03-14
> 
> hälsningar Martin

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.